64. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 22a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

EZKAROZE

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Hasierako onespenaren erabakia argitara eman zen 2021eko 5. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 11n.

Jendaurreko epean ez da alegaziorik egin; hortaz, behin betiko onetsi da Udalaren 2021. urteko aurrekontua.

Aplikatzekoa den araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikulua.

2021eko AURREKONTUA

Laburpena, kapitulu ekonomikoen arabera

Gastuak:

1. kapitulua.–Langileria-gastuak: 147.860,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 194.917,44 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 200,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 56.570,00 euro.

5. kapitulua.–Kontingentzia funtsa: 0,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 102.860,35 euro.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 0,00 euro.

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.

Gastuak, guztira: 502.407,79 euro.

Diru-sarrerak:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 94.400,00 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 3.500,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 40.409,38 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 176.764,33 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 138.867,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsioak besterentzea: 0,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak eta kapitaleko bestelako diru-sarrera batzuk: 48.467,08 euro.

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 502.407,79 euro.

Ezkarozen, 2021eko otsailaren 10ean.–Alkatea, Pablo Miqueleiz Compains.

Iragarkiaren kodea: L2104033