64. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 22a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ETXALAR

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Etxalarko Udalak, 2020ko abenduaren 17an eginiko osoko bilkura arruntean, hasiera batez onetsi zuen 2021eko plantilla organikoa.

2020ko abenduaren 31ko 304. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkiaren eta udaletxeko iragarki-taularen bidez jendaurrean jarri ondoren, eta alegaziorik edo erreklamaziorik aurkeztu ez denez, behin betiko onetsi da 2021. ekitaldiari dagokion plantilla organikoa.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan eta Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina onartzen duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 20. artikuluan xedatutakoarekin bat, argitara ematen da.

Etxalarren, 2021eko martxoaren 8an.–Alkatea, Miguel María Irigoien Sanzberro.

2021EKO PLANTILLA ORGANIKOA

Lanpostuen zerrenda

LANPOSTUAREN IZENA

ARAUBIDE JURIDIKOA

LANALDIA (%)

MAILA

SARBIDEA

A

B

C

D

E

F

EUSKARA MAILA

(1)

Idazkari kontu-hartzeailea (hutsik)

F

100

A

OL

%35

%3,72

%5

C1 (A-I)

Administrari-ofiziala - arlo ekonomikoa

F

100

C

OL

%14,20

%12

C1 (A-I)

Zerbitzu anitzetakoa-albientea

F

100

C

OL

%8,52

%12

B2 (A)

B1 (I)

Administrari-ofiziala (hutsik)

LKF

100

C

OL

%14,20

%12

C1 (A-I)

Kultur Etxeko langilea

LKF

50

C

OL

%8,52

%12

C1 (A-I)

Garbitzailea

LKF

100

D

OL

%8,35

%12

B2 (A)

B1 (I)

LABURDURAK:

Araubide juridikoa:

F = Funtzionarioa.

LKF = Lan-kontratudun finkoa.

ABLK = Aldi baterako lan-kontratuduna.

AK = Administrazio-kontratuduna.

Sarbidea:

O = Oposizioa.

OL = Oposizio-lehiaketa.

OLM = Oposizio-lehiaketa murriztua.

ML=Merezimendu-lehiaketa.

Osagarriak:

A = Bateraezintasunekoa.

B = Zuzendaritza lanpostukoa.

C = Lanpostukoa.

D = Lanaldiaren luzapenekoa (prestasuna).

E = Arrisku berezia.

F = Mailakoa.

(1) Bortzirietako Euskara Mankomunitateak plantilla organikoetako lanpostuen hizkuntza eskakizunei buruz egindako txostena aplikatuz. Txosten hori Etxalarko Udaleko Osoko Bilkurak onartu zuen 2019ko urriaren 24an. A = Ahoz; I = Idatziz.

Izenen zerrenda

IZEN-ABIZENAK

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA

GRADUA

LANPOSTUA

ZERBITZU

AITORTUAK

DATA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

Gortari Sein, Izaskun

AK

A

3

Idazkari kontu-hartzeailea (hutsik)

2002-05-30

Jardunean

Sanzberro Iturria, María Isabel

F

C

5

Administrari-ofiziala - arlo ekonomikoa

1987-12-14

Jardunean

Goyeneche Zubieta, José Ángel

F

C

6

Zerbitzu anitzetakoa-albientea

1987-08-10

Jardunean

Iriarte Sansiñena, Javier

LKF

C

-

Kultur Etxeko langilea

2003-02-24

Jardunean

Agirre Txoperena, María Ángeles

ABLK

C

-

Administrari-ofiziala (hutsik)

2005-10-01

Jardunean

Goyeneche Zubieta, María Coro

LKF

D

-

Garbitzailea

2009-11-02

Jardunean

L2104171

Iragarkiaren kodea: L2104171