64. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 22a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

482/2021 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko zenbait funtzionario izendatzen dituena, sistema informatikoetako teknikari-ofizial lanpostuetan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diena.

Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren otsailaren 25eko 505/2019 Ebazpenaren bitartez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko sistema informatikoetako teknikari-ofizial izateko hogeita hemeretzi lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia onetsi zen. Deialdi hori 2019ko 62. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, apirilaren 1ekoan.

Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren maiatzaren 20ko 1361/2019 Ebazpenaren bidez, deialdian onartu eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onetsi zen. Ebazpen hori 2019ko 111. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, ekainaren 10ekoan.

Eta Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren uztailaren 2ko 1941/2019 Ebazpenaren bidez, izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onetsi zen. Ebazpen hori 2019ko 154. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abuztuaren 8koan.

Hautaprobak bukatuta, baldintzak frogatzeko epea ireki zen Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren uztailaren 3ko 1652/2020 Ebazpenaren bidez.

Ondoren, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren abenduaren 11ko 2918/2020 Ebazpenaren bidez, lanpostu hutsak aukeratzeko ekitaldirako deia egin zen, eta 10 egun balioduneko epea ireki zen lanpostuak aukeratzeko.

Azkenik, kalifikazio epaimahaiak proposatu zuen izenda zitezela probak gainditu eta deialdiko lanpostuetan sartzen ahal diren izangaiak, deialdian eskatzen diren baldintzak betez gero, eta deialdian eskatzen diren agiriak aurkezteko epea ireki zen, deialdiaren 9.2 oinarrian ezarritakoarekin bat. Proposamen hori 2021eko 12. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 19koan.

Proposatutako izangai batek, hots, José Carlos González Leoz jaunak, eskatu du, ezinbesteko arrazoiengatik, berari dagokionez eten dadila epe hori, inguruabar horiek bukatu arte. Eskaera hori baietsi behar da, deialdiaren 9.3 oinarrian ezarritakoaren babesean, behar bezala frogatu eta justifikatu baita ezinbesteko arrazoi bat dagoela.

Txanda irekiko izangai zen Gorka Estévez González jaunak uko egin dio sistema informatikoetako teknikari-ofizial izateko izendapenari, eta, beraz, Foru Komunitateko Administrazioko funtzionario izateko eskubide guztiak galdu ditu.

Kontuan harturik proposatu diren gainerako izangaiek epe barruan aurkeztu dutela eskatutako dokumentazioa, eta egiaztaturik eskatutako betebeharrak betetzen dituztela, bidezkoa da izendapena egitea eta lanpostu hutsak esleitzea.

Horrenbestez, eta otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuaren bidez esleiturik ditudan eskudantziak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Honako hauek izendatzea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionario, sistema informatikoetako teknikari-ofizial lanpostuetan aritzeko: Eduardo Uriz Arangoa, Francisco Javier Montaner Valenzuela eta Mikel Muñoz Urtasun jaunak, igoera txandako izangaiak; eta Igor Mediavilla Barrio, Raquel Arbizu Martínez, Gorka Ilundain Gorriti, Pedro José Larreta Astiz, Eneko Bernaldo De Quirós Royo, Emilio Moreno Jiménez, Almudena Pazos Lasa, Jon Esparza Martín, Carlos Villafranca García, Juan Carlos Domínguez Rodrigo, Ignacio Izpura Irurzun, Jesús Martínez Torrecilla, Urko Usunáriz Fernández, Víctor Medina Delgado, Fernando Quintana Ortigosa, María Carmen Jiménez Gámez, Javier Solano Marzo, Óscar Zafra Jurado, Fernando Moreno Ayala, Pablo Echeverría Olave, Javier Molpeceres Ortego, David Martínez Abárzuza, Carlos Ezequiel Macua Sádaba, Mikel Ibáñez Igúzquiza, Juan Carlos Lozano Núñez, Javier Pablo D’Angelo Arnas, María Angeles Mindeguía Echandi, Juan Ropero Sánchez, Mikel Irurita Iraizoz, Jesús Ángel Martín López, Fernando López Loro, José María Madinabeitia Ganchegui eta Unai Zubikoa Paniagua jaun-andreak, txanda irekikoak.

2. Lanpostu hutsak esleitzea I. eranskinean xedatutakoarekin bat.

3. Xedatzea ezen proposatu diren izangaiek atxiki zaien zentroko edo eremuko langileria unitatean hartu beharko dutela lanpostuaren jabetza, hilabeteko epean, izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, kontuan izanik argitaratze horrek jakinaraztearen ondorio berberak izanen dituela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Aipatutako epean ez baldin badute lanpostuaren jabetza hartzen, behar bezala arrazoitutako ezinbesteko kasuetan izan ezik, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionario izateko eskubide guztiak galduko dituzte.

4. Adieraztea ezen José María Madinabeitia Ganchegui jaunak eta Unai Zubikoa Paniagua jaunak euskarazko jakite-maila zehaztuta duten lanpostu elebidunak betetzeko prozesuetan besterik ezin izanen duela parte hartu, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 33.2 artikuluak ezartzen duen moduan.

5. Epea etetea José Carlos González Leoz jauna proposatutako izangaiarentzat, harik eta frogatutako ezinbesteko egoera bukatu arte, bat etorriz deialdiaren 9.3 oinarrian ezarritakoarekin.

6. Bete gabe deklaratzea 39068 eta 39032 zenbakiak dituzten lanpostu hutsak.

7. Ebazpen hau igortzea idazkaritza tekniko nagusietara, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzura eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutura, Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiko Langileriaren Kudeaketako Zerbitzura, Langileriaren Gastuaren Kontrolaren eta Nominen Zerbitzura, Egituraren, Lanpostuen Antolaketaren eta Langileen Plantillaren Zerbitzura eta Gizarte Prestazioen Zerbitzura, eta interesdunei jakinaraztea. Interesdunei aditzera ematen zaie ezen ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dutela, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoarekin bat.

8. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea.

Iruñean, 2021eko otsailaren 19an.–Funtzio Publikoko zuzendari nagusia, Amaia Goñi Lacabe.

I. ERANSKINA

Esleitutako lanpostuak

DEITURAK ETA IZENA

DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN ESPARRUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

HERRIA

MAKINERIA

SEXU DELITUEN ZIURTAGIRIA

URIZ ARANGOA, EDUARDO

0068830

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

MONTANER VALENZUELA, FRANC. JAVIER

0068565

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

MUÑOZ URTASUN, MIKEL

0066685

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

MEDIAVILLA BARRIO, IGOR

0005492

LANDA GARAPENEKO ETA INGURUMENEKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO ETA INGURUMENEKO ITN

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

B

ARBIZU MARTÍNEZ, RAQUEL

0068162

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

FUNTZIONARIOA

LIZARRA

B

ILUNDAIN GORRITI, GORKA

0005579

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

ERR. SOZ. BEHAT. eta GIZ. POL. PLAN. eta EB. ZN

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

B

LARRETA ASTIZ, PEDRO JOSE

0006737

UNIBERTSITATEKO, BERRIKUNTZAKO ETA ERALDAKETA DIGITALEKO DEPARTAMENTUA

TELEKOMUNIK. ETA DIGITALIZAZIOKO ZN

FUNTZIONARIOA

SARRIGUREN

BERNALDO DE QUIRÓS ROYO, ENEKO

0039026

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

B

X

MORENO JIMENEZ, EMILIO

0068609

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

FUNTZIONARIOA

LIZARRA

B

PAZOS LASA, ALMUDENA

0067869

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

ESPARZA MARTIN, JON

0067448

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

VILLAFRANCA GARCÍA, CARLOS

0008320

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

ERR. SOZ. BEHAT. eta GIZ. POL. PLAN. eta EB. ZN

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

B

DOMINGUEZ RODRIGO, JUAN CARLOS

0068770

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

IZPURA IRURZUN, IGNACIO

0039030

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

B

X

MARTINEZ TORRECILLA, JESUS

0065844

UNIBERTSITATEKO, BERRIKUNTZAKO ETA ERALDAKETA DIGITALEKO DEPARTAMENTUA

TELEKOMUNIK. ETA DIGITALIZAZIOKO ZG

FUNTZIONARIOA

SARRIGUREN

USUNARIZ FERNANDEZ, URKO

0039038

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

B

MEDINA DELGADO, VICTOR

0039069

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

B

X

QUINTANA ORTIGOSA, FERNANDO

0039040

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

B

X

JIMÉNEZ GÁMEZ, MARIA CARMEN

0067868

UNIBERTSITATEKO, BERRIKUNTZAKO ETA ERALDAKETA DIGITALEKO DEPARTAMENTUA

TELEKOMUNIK. ETA DIGITALIZAZIOKO ZG

FUNTZIONARIOA

SARRIGUREN

SOLANO MARZO, JAVIER

0066603

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

B

ZAFRA JURADO, OSCAR

0036080

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

MORENO AYALA, FERNANDO

0068319

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

B

ECHEVERRÍA OLAVE, PABLO

0067447

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

B

MOLPECERES ORTEGO, JAVIER

0067799

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

MARTINEZ ABARZUZA, DAVID

0068710

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

MACUA SADABA, CARLOS EZEQUIEL

0039039

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

B

X

IBAÑEZ IGUZQUIZA, MIKEL

0068564

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

LOZANO NÚÑEZ, JUAN CARLOS

0039037

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

B

X

D’ANGELO ARNAS, JAVIER PABLO

0068763

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

FUNTZIONARIOA

TUTERA

B

MINDEGUIA ECHANDI, MARIA ANGELES

0039031

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

B

X

ROPERO SÁNCHEZ, JUAN

0036081

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

IRURITA IRAIZOZ, MIKEL

0068566

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

MARTÍN LÓPEZ, JESÚS ÁNGEL

0066471

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

LÓPEZ LORO, FERNANDO

0070034

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

MADINABEITIA GANCHEGUI, JOSE MARIA

0039067

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

Euskara, C1

B

X

ZUBIKOA PANIAGUA, UNAI

0039025

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

FUNTZIONARIOA

IRUÑA

Euskara, C1

B

X

F2103024

Iragarkiaren kodea: F2103024