50. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 4a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

AKATS ZUZENKETA, Lurralde Kohesiorako kontseilariak urtarrilaren 28an eman 5/2021 Foru Aginduarena; haren bidez, behin-behineko onespena eman zitzaion proiektu honi: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 52+670 k.p.tik (Arrigazteluko tunelaren iparraldeko ahoa) 68+440 k.p.ra bitarte (Gipuzkoako muga)”.

41. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, otsailaren 23koan, argitara eman da aipatutako foru agindua, baina ukitutako ondasunen eta eskubideen eranskina ez da osorik argitaratu. Hortaz, bidezko da honen bidez akatsa zuzentzea eta eranskin osoa argitaratzea.

Iruñean, 2021eko urtarrilaren 23an.–Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

ERANSKINA

“N-121 A ERREPIDEA, IRUÑA-BEHOBIA, 2+1 MOTAKO BIDE BIHURTZEKO PROIEKTUA, 52+670 KILOMETRO PUNTUTIK (ARRIGAZTELUKO TUNELAREN IPARRALDEKO AHOA) 68+440 KILOMETRO PUNTURA BITARTEAN (GIPUZKOAKO MUGA)”

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETZE AZALERA m2

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

FAZERIA 91 UDAL MUGARTEA

FA91-01

Elgorriagako Udalaren herri-lurrak

176

1

1A

Hariztia

Sunbillako Udalaren herri-lurrak

Narbarteko Kontzejuaren herri-lurrak

IGANTZIKO UDAL MUGARTEA

IG-01

Igantziko Udalaren herri-lurrak

5.784

4

111A

Ibarbasoa

IG-02

Igantziko Udalaren herri-lurrak

452

4

112A

Askot. zuhaitzak

IG-03

Igantziko Udalaren herri-lurrak

188

4

113A

Askot. zuhaitzak

IG-04

Igantziko Udalaren herri-lurrak

980

4

114A

Gaztainadia

IG-05

Ansaldo Martínez de Campos, Martina

868

5

46A

Askot. zuhaitzak

IG-06

Ansaldo Martínez de Campos, Martina

308

5

47A

Askot. zuhaitzak

IG-07

Bertizko Turismo Partzuergoa

66

5

45A

Elkorra

IG-09

Retegui Tellechea, Dolores

68

4

109A

Ibarbasoa

IG-10

Michelena Lasaga, María Lourdes

575

2

309C

Belardia

IG-11

Igantziko Udalaren herri-lurrak

313

2

403A

Hariztia

413

2

403B

Bidea

688

2

403C

Hariztia

1

2

403E

Hariztia

440

2

403F

Larreak

IG-12

Tello García, Juan Carlos

141

2

200A

Belardia

409

2

200B

Larreak

125

2

200C

Larreak

ETXALARKO UDAL MUGARTEA

EX-02

Etxalarko Udalaren herri-lurrak

424

6

23A

Pinudia

EX-03

Brun Navarro, María Luisa

563

6

37A

Pinudia

Otazu Brun, María Nieves De

LESAKAKO UDAL MUGARTEA

LE-01

Maritorena Echeveste, José María

73

3

388A

Belardia

LE-02

Lesakako Udalaren herri-lurrak

31

3

392P

Hariztia

LE-03

Yanci Irigoyen, José Luis

21

3

542A

Hariztia

LE-04

Yanci Irigoyen, José Luis

38

3

389A

Belardia

LE-05

Bertizko Turismo Partzuergoa

8

2

652A

Bidea

LE-06

Bertizko Turismo Partzuergoa

67

2

653A

Bidea

LE-07

Bertizko Turismo Partzuergoa

54

2

655A

Bidea

LE-08

Lesakako Udalaren herri-lurrak

53

2

627A

Ibarbasoa

30

2

627B

Bidea

LE-09

Bertizko Turismo Partzuergoa

82

1

513A

Elkorra

LE-10

Bertizko Turismo Partzuergoa

79

1

512A

Bidea

LE-11

Bertizko Turismo Partzuergoa

24

1

514A

Elkorra

LE-12

Lesakako Udalaren herri-lurrak

272

1

510A

Elkorra

LE-13

Lesakako Udalaren herri-lurrak

3

1

592A

Elkorra

LE-14

Bertizko Turismo Partzuergoa

274

1

543A

Bidea

LE-15

Tapia Elgorriaga, José Antonio

306

1

299A

Belardia

LE-16

Michelena Celayeta, María Dolores

103

1

192A

Larreak

94

1

192B

Larreak

146

1

192C

Askot. zuhaitzak

LE-17

Bonora Freijo, Odalys de los Ángel

170

1

196A

Belardia

Tapia Elgorriaga, José María

LE-18

Alkarrequin SL

69

1

248A

Lurzorua

LE-19

Bertizko Turismo Partzuergoa

12

1

515A

Lurzorua

LE-20

Alkarrequin SL

1

1

594A

Lurzorua

LE-21

Alkarrequin SL

56

1

177A

Lurzorua

LE-22

Irigoyen García, Juan Ignacio

10

1

179A

Lurzorua

Tellechea Ramos, María Isabel

LE-23

Errandonea Irazoqui, Javier

35

1

131A

Elkorra

LE-24

Vertiz Cantero, Ainara

107

1

282A

Belardia

Vertiz Cantero, Nuria

LE-25

Lesakako Udalaren herri-lurrak

140

1

279A

Ibarbasoa

BERAKO UDAL MUGARTEA

BE-01

Errandonea Goicoechea, Gabriel

159

9

78A

Makaldiak

BE-02

Berako Udalaren herri-lurrak

88

16

2A

Makaldiak

BE-03

Berako Udalaren herri-lurrak

2

16

31A

Pinudia

BE-04

Berako Udalaren herri-lurrak

10

9

902A

Askot. zuhaitzak

BE-05

Berako Udalaren herri-lurrak

76

9

903A

Ibarbasoa

BE-06

Berako Udalaren herri-lurrak

5

9

907A

Askot. zuhaitzak

BE-07

Errandonea Goicoechea, Gabriel

444

9

79A

Lehorreko alorra

86

9

79B

Askot. fruta arbolak

44

9

79F

Elkorra

7

9

79G

Baratzea

BE-08

Eko Daka SL

62

9

80A

Belardia

BE-09

Hormigones Yanci SA

1.137

9

36B

Elkorra

BE-10

Hormigones Yanci SA

373

9

922A

Lurzorua

BE-11

Berako Udalaren herri-lurrak

599

3

343A

Ibarbasoa

BE-12

Manufacturas Alco SA

40

3

332A

Lurzorua

BE-14

Artieda Tellechea, Miguel

198

1

115A

Lurzorua

BE-15

Arburua Mihura, María Pilar

2.532

1

14A

Lurzorua

BE-16

Verkol SA

183

1

117A

Lurzorua

BE-18

Lanz Apezteguía, Manuel

475

1

7A

Belardia

351

1

7C

Askot. zuhaitzak

BE-19

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

665

1

129A

Zoladura

BE-20

Larratxe Arretxea, Juan Ramón

135

1

3B

Larreak

389

1

3F

Larreak

BE-21

Larratxe Arretxea, Juan Ramón

111

1

56A

Belardia

1.684

1

56B

Askot. zuhaitzak

BE-22

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

603

1

130A

Zoladura

BE-23

Berako Udalaren herri-lurrak

30

1

55A

Elkorra

BE-27

Berako Udalaren herri-lurrak

140

9

900A

Ibarbasoa

Horma berrezartzeko lanek ukitutako lurzatiak

FINKA

ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT. OKUPAZIOA

m2

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

BERAKO UDAL MUGARTEA

BE-15

Arburua Mihura, María Pilar

256

1

14A

Lurzorua

BE-18

Lanz Apezteguía, Manuel

16

1

7B

Belardia

44

1

7C

Askot. zuhaitzak

45

1

7D

Askot. zuhaitzak

Instalazio osagarriek eta bilketek ukitutako lurzatiak

FINKA

ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT. OKUPAZIOA

m2

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

ETXALARKO UDAL MUGARTEA

EX-04

Olague Ollobarren, Juan Bautista

1.957

5

2A

Elkorra

SUNBILLAKO UDAL-MUGARTEA

SU-21

Etxebeste Arretxea, Miren Iosune

10.693

2

101A

Lehorreko alorra

Etxegia Telletxea, Pello

Hondakindegiek ukitutako lurzatiak

FINKA

ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT. OKUPAZIOA

m2

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

LESAKAKO UDAL MUGARTEA

LE-26

Arkaitz SA

56.049

1

505A

Harrobia

567

1

505B

Askot. zuhaitzak

Zuntz optikoaren zerbitzuak berrezartzea

FINKA

ZENBAKIA

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

ml-m2

m2

EUSKARRIA-KUTX.

ALD. BAT. OKUP.

m2

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

FAZERIA 91 UDAL MUGARTEA

FA91-01

Elgorriagako Udalaren herri-lurrak

-

-

-

13

1

1A

Hariztia

Sunbillako Udalaren herri-lurrak

Narbarteko Kontzejuaren herri-lurrak

IGANTZIKO UDAL MUGARTEA

IG-04

Igantziko Udalaren herri-lurrak

-

-

-

253

1

144A

Gaztainadia

IG-13

Ansaldo Martínez de Campos, Martina

-

-

-

4

4

136A

Hariztia

IG-14

Pirenaica Forestal SL

-

-

-

9

4

141D

Askot. zuhaitzak

LESAKAKO UDAL MUGARTEA

LE-24

Vertiz Cantero, Ainara

-

-

-

25

1

282A

Belardia

Vertiz Cantero, Nuria

BERAKO UDAL MUGARTEA

BE-07

Errandonea Goicoechea, Gabriel

-

-

-

15

9

79A

Lehorreko alorra

BE-11

Berako Udalaren herri-lurrak

-

2

1-1

52

3

343A

Ibarbasoa

BE-14

Artieda Tellechea, Miguel

-

-

-

199

1

115A

Lurzorua

BE-15

Arburua Mihura, María Pilar

-

-

-

34

1

14A

Lurzorua

BE-18

Lanz Apezteguía, Manuel

-

-

-

28

1

7C

Askot. zuhaitzak

BE-19

Repsol comercial de productos petrolíferos SA

28

25

-

172

1

129A

Zoladura

Ukitutako zerbitzuak berrezartzea: aireko linea elektrikoa

FINKA

ZENBAKIA

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

ml-m2

m2

EUSKARRIA-KUTX.

ALD. BAT. OKUP.

m2

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

BERAKO UDAL MUGARTEA

BE-14

Artieda Tellechea, Miguel

-

21

-

98

1

115A

Lurzorua

BE-15

Arburua Mihura, María Pilar

22

59

1-6

81

1

14A

Lurzorua

BE-17

Verkol SA

6

44

-

-

1

116A

Lurzorua

BE-18

Lanz Apezteguía, Manuel

-

-

-

26

1

7C

Askot. zuhaitzak

BE-20

Larratxe Arretxea, Juan Ramón

24

94

1-9

149

1

3B

Larreak

5

5

-

16

1

3F

Larreak

BE-28

Verkol S.A.

9

10

-

16

1

118A

Lurzorua

Ukitutako zerbitzuak berrezartzea: lurpeko linea elektrikoa

FINKA

ZENBAKIA

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA ml-m2

m2
EUSKARRIA-KUTX.

ALD. BAT. OKUP.
m2

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

BERAKO UDAL MUGARTEA

BE-20

Larratxe Arretxea, Juan Ramón

23

74

4-21

53

1

3B

Larreak

BE-21

Larratxe Arretxea, Juan Ramón

9

29

-

34

1

56B

Askot. zuhaitzak

BE-22

Repsol comercial de productos petrolíferos SA

24

41

-

150

1

130A

Zoladura

Ukitutako telefonia zerbitzuak berrezartzea

FINKA

ZENBAKIA

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA
ml-m2

m2
EUSKARRIA-KUTX.

ALD. BAT. OKUP.

m2

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

LESAKAKO UDAL MUGARTEA

LE-18

Alkarrequin SL

47

141

-

274

1

248A

Lurzorua

LE-19

Bertizko Turismo Partzuergoa

8

21

-

31

1

515A

Lurzorua

LE-20

Alkarrequin SL

8

24

-

64

1

594A

Lurzorua

BERAKO UDAL MUGARTEA

BE-20

Larratxe Arretxea, Juan Ramón

-

-

-

99

1

3B

Larreak

BE-21

Larratxe Arretxea, Juan Ramón

34

94

1-7

208

1

56A

Belardia

33

100

1-3

218

1

56B

Askot. zuhaitzak

Iragarkiaren kodea: F2102966