5. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

2021eko aurrekontuak behin betiko onartzea

Iruñerriko Mankomunitateko Batzar Nagusiak, 2020ko azaroaren 16an egin zuen saioan, 2021eko Aurrekontu Orokorra onartu zuen hasiera batean.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuta dagoenari jarraituta, eta jendaurreko epea alegaziorik aurkeztu gabe igaro eta gero, behin betiko onartu da Iruñerriko Mankomunitatearen 2021eko aurrekontua.

Hasierako onespenaren akordioa 277. zenbakiko Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, 2020ko azaroaren 26an.

DIRU-SARRERAK:

III. kapitulua

Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrera batzuk

144.138,03

IV. kapitulua

Transferentzia arruntak

24.647.037,54

V. kapitulua

Ondasunekin eta aprobetxamendu komunalekin lotutako diru-sarrerak

80.924,91

VII. kapitulua

Kapital-transferentziak eta kapital-gastuak finantzatzen dituzten beste diru-sarrera batzuk

305.532,50

VIII. kapitulua

Finantza-aktiboak

20.000,00

Diru-sarrerak, guztira

25.197.632,98

GASTUAK:

I. kapitulua

Langile-gastuak

580.958,33

II. kapitulua

Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan

2.699.711,26

III. kapitulua

Finantza-gastuak

3.346,67

IV. kapitulua

Transferentzia arruntak

21.267.984,05

VII. kapitulua

Kapital-transferentziak

365.532,50

VIII. kapitulua

Finantza-aktiboak

20.000,00

IX. kapitulua

Finantza-pasiboak

260.100,17

Gastuak, guztira

25.197.632,98

Iruñean, 2020ko abenduaren 29an. Lehendakaria, David Campión Ventura.

Iragarkiaren kodea: L2016344