5. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MURUZABAL

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko azaroaren 17an egin osoko bilkuran erabaki zen hasiera batean onestea 2021eko ekitaldirako aurrekontuaren espedientea, eta 2020ko 279. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 30ean. Jendaurrean egoteko epea iragan da inork kontrako alegaziorik aurkeztu gabe; hortaz, behin betiko onetsi da, bat etorriz 6/1990 Foru Legearen 276. artikuluarekin eta 2/1995 Foru Legearen 202.1 artikuluarekin, eta kapituluz kapitulu laburbildurik ematen da argitara, 6/1990 Foru Legearen 277. artikuluan xedatutakoari jarraikiz:

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak

73.870,00 euro

2. kapitulua.–Zeharkako zergak

2.000,00 euro

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

3.510,00 euro

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak

141.573,00 euro

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamendua

2.485,00 euro

7. kapitulua.–Kapital transferentziak

3.800,00 euro

DIRU-SARRERAK, GUZTIRA

227.238,00 euro

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria-gastuak

37.479,00 euro

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

104.470,00 euro

3. kapitulua.–Finantza-gastuak

2.900,00 euro

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak

64.219,00 euro

6. kapitulua.–Inbertsio errealak

9.500,00 euro

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak

8.670,00 euro

GASTUAK, GUZTIRA

227.238,00 euro

Muruzabalen, 2020ko abenduaren 28an.–Alkatea, Alberto Azparren Echeverría.

Iragarkiaren kodea: L2016238