5. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

EZKURRA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Ezkurrako Udalak, 2020ko abuztuaren 14an egindako bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2020ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra.

Jendaurreko informazioaren tramitea iragan da, eta inork ez duenez aurkeztu erreklamaziorik, eragozpenik nahiz oharrik, aurrekontua behin betiko onetsitzat jotzen da, bat etorriz martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluarekin (foru lege horrek hizpide ditu Nafarroako Toki Ogasunak).

Martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202.3 artikuluan ezarritakoa betetzeko, haren laburpena ematen da argitara.

GASTUAK:

Kapitulua: hasierako aurreikuspenak (eurotan):

1.–Langileria gastuak: 65.205,00 euro.

2.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 42.760,00 euro.

4.–Transferentzia arruntak: 30.683,16 euro.

5.–Kontingentzia funtsa: 220,18 euro.

6.–Inbertsio errealak: 69.000,00 euro.

Guztira: 207.868,34 euro.

DIRU-SARRERAK:

Kapitulua: hasierako aurreikuspenak (eurotan):

1.–Zuzeneko zergak: 28.140,00 euro.

2.–Zeharkako zergak: 3.000,00 euro.

3.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 2.570,00 euro.

4.–Transferentzia arruntak: 150.966,34 euro.

5.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 23.192,00 euro.

Guztira: 207.868,34 euro.

Ezkurran, 2020ko abenduaren 18an.–Alkatea, Miren Jaione Zabalo Juantorena.

Iragarkiaren kodea: L2016218