5. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ESTELLA-LIZARRA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz, eta jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da Udalaren 2021eko aurrekontua. Erabakia 2020ko azaroaren 20ko osoko bilkuran onetsi zen hasiera batean, eta 2020ko 279. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, azaroaren 30ean.

UDALAREN ETA PATRONATUAREN
2021EKO AURREKONTU BATERATUA

KAP.

LABURPENA

BATERATUA

DIRU-SARRERAK

1

ZUZENEKO ZERGAK

3.782.300,00

2

ZEHARKAKO ZERGAK

450.000,00

3

TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK

1.386.855,00

4

TRANSFERETZIA ARRUNTAK

6.529.775,00

5

ONDAREKO DIRU-SARRERAK ETA HERRI-LURREN APROBETXAMENDUA

153.105,00

DIRU-SARRERA ARRUNTAK

12.302.035,00

6

INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA

0,00

7

KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

286.000,00

9

FINANTZA-PASIBOAK

272.000,00

KAPITALEKO DIRU-SARRERAK

558.000,00

DIRU-SARRERAK, GUZTIRA

12.860.035,00

KAP.

LABURPENA

BATERATUA

GASTUAK

1

LANGILERIA GASTUAK

6.933.500,00

2

ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK

4.242.045,00

3

FINANTZA-GASTUAK

10.000,00

4

TRANSFERETZIA ARRUNTAK

760.375,00

GASTU ARRUNTAK

11.945.920,00

6

INBERTSIO ERREALAK

621.200,00

7

KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

0,00

8

FINANTZA-AKTIBOAK

0,00

9

FINANTZA-PASIBOAK

272.515,00

KAPITALEKO GASTUAK

893.715,00

GASTUAK, GUZTIRA

12.839.635,00

Estella-Lizarran, 2020ko abenduaren 24an.–El Alcalde/Alkatea, Koldo Leoz Garcianadia.

Iragarkiaren kodea: L2016149