5. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BURGI

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan xedatuari jarraikiz, jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da 2021eko udal aurrekontua. Hasierako onespenaren erabakia 2020ko 279. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, azaroaren 30ekoan.

2020KO DIRU-SARRERAK:

KAP.

IZENA

ZENBATEKOA

1

ZUZENEKO ZERGAK

81.800,00

2

ZEHARKAKO ZERGAK

10.000,00

3

TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK

48.450,00

4

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

98.020,00

5

ONDAREKO DIRU-SARRERAK ETA HERRILURRETAKO APROBETX.

30.050,00

6

INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA

52.000,00

7

KAPITAL-TRANSFERENTZIAK ETA BESTE DIRU-SARRERA BATZUK

331.000,00

9

FINANTZA-PASIBOAK

0,00

GUZTIRA

651.320,00

2020ko GASTUAK:

KAP.

IZENA

ZENBATEKOA

1

LANGILERIA GASTUAK

80.100,00

2

ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK

99.520,00

3

FINANTZA-GASTUAK

3.000,00

4

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

55.700,00

6

INBERTSIO ERREALAK

398.000,00

9

FINANTZA-AKTIBOAK

15.000,00

GUZTIRA

651.320,00

Burgin, 2020ko abenduaren 29an.–Alkatea, Elena Calvo Petroch.

Iragarkiaren kodea: L2016276