5. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LOKIZ MENDIKO BATZARRA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Iragan da Lokiz Mendiko Batzarraren 2021eko aurrekontua jendaurrean egoteko epea, eta inork ez duenez haren aurkako alegaziorik aurkeztu, behin betikoz onetsi da, bat etorriz 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluarekin (foru lege horrek Nafarroako Toki Administrazioa du hizpide). Aurretik, prestatu da irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuko 1. atalean aurreikusitako dokumentazioa. Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2020ko 225. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren 2an.

DIRU-SARRERAK:

3.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 900,00 euro.

5.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 40.210,00 euro.

7.–Transferentziak eta kapital gastuak finantzatzen dituzten beste diru-sarrera batzuk: 17.600,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 58.710,00 euro.

GASTUAK:

1.–Langileria gastuak: 3.000,00 euro.

2.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastu arruntak: 14.210,00 euro.

4.–Transferentzia arruntak: 500,00 euro.

6.–Inbertsio errealak: 36.000,00 euro.

7.–Kapital transferentziak: 5.000,00 euro.

Gastuak, guztira: 58.710,00 euro.

Zudairin, 2020ko abenduaren 21ean.–Batzarreko burua, Jose Miguel Lander Asarta.

Iragarkiaren kodea: L2016223