47. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 1a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

VILLATUERTA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz, eta jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin betikoz onetsi da Udalaren 2021ko ekitaldiko aurrekontu arrunta.

Hasierako onespenaren erabakia 2021eko 17. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 25ean.

DIRU-SARRERAK (eurotan):

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 349.000,00.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 60.000,00.

3. kapitulua.–Tasak eta bestelako diru-sarrerak: 236.074,00.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 660.080,00.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamendua: 74.375,00.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea: 0,00.

7. kapitulua.–Transferentziak administrazio orokorretik toki entitatera: 397.621,00.

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 0,00.

Diru-sarrerak, guztira: 1.777.150,00.

GASTUAK (eurotan):

1. kapitulua.–Langileria-gastuak: 464.050,00.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 479.600,00.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 4.950,00.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 67.850,00.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 689.200,00.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 0,00.

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 71.500,00.

Gastuak, guztira: 1.777.150,00.

Villatuertan, 2021eko otsailaren 14an.–Alkatea, María José Calvo Meca.

Iragarkiaren kodea: L2102553