41. ALDIZKARIA - 2021eko otsailaren 23a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

5/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 28koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, behin-behineko onespena ematen diona proiektu honi: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 52+670 k.p.tik (Arrigazteluko tunelaren iparraldeko ahoa) 68+440 k.p.ra bitarte (Gipuzkoako muga)”.

Proiektu hau aurkeztu da behin-behineko onespena emateko: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 52+670 k.p.tik (Arrigazteluko tunelaren iparraldeko ahoa) 68+440 k.p.ra bitarte (Gipuzkoako muga)”.

N-121-A errepidearen funtzionamendua eta bide segurtasuna hobetzeko asmoz, erabaki da 2+1 motako errepide bihurtzea.

Proposatu den diseinuarekin, ezin izanen da kontrako noranzkoko erreia erabiliz aurreratu, eta bidegurutzeetan baizik ezin izanen da ezkerretara biratu.

2019ko martxoaren 28an, proiektuaren jendaurreko informazioaren tramitea hasi zen, ingurumen prozeduraren barruan. Jasotako alegazioak aztertu ondoren, teknikoki egokitzat jo diren aldaketa batzuk egin zaizkio proiektuari.

Ondoren azaltzen dira, egungo egoerarekin alderatuta, diseinu berriak ekarriko dituen aldaketa nagusiak:

Ibilbide osoan, 1 m zabal den eta metalezko hesia duen erdibitzaile batek bereiziko ditu bi noranzkoak. Erdibitzailea 2 metrokoa izanen da Larrakaitz eta Basataundi tunelen artean eta 65+400 k.p.tik 67+500 k.p.ra bitarte.

53+500 k.p.an NA-1210 errepidearekin dagoen bidegurutzearen tipologia ez da aldatuko (biribilgune zatitua), baina N-121 A errepidean errei bat kenduko da. Horrela, errepidea gurutzatzeko behar diren mugimenduen segurtasuna errazten eta handitzen da. Gainera, eskuinean dagoen bidea NA-1210 errepidearekin lotuko da.

54+600 p.k.tik 55+700 k.p.ra artean, tarte horren segurtasuna hobetzearren, gaur egun dagoen zeharkako sekzioa aldatuko da: noranzko bakoitzean errei bakar bat utziko da eta 2 m zabal den eta metalezko hesia duen erdibitzaile bat paratuko da.

63+700 k.p.tik 64+000 k.p.ra bitarte (Alkaiagako tunelaren hegoaldeko ahoa): Beratik hegoaldera ateratzeko modua errazteko, hirugarren erreia sortuko da, itxaroteko eta azeleratzeko. Gainera, 63+760 k.p.an dagoen biribilgune zatitua biribilgune osoa bihurtuko da, Armasako harrobitik eta Alkaiaga auzotik ateratzeko eta sartzeko mugimenduen segurtasuna hobetzeko, baita, Iruñerantz joanda, Berara sartzen diren ibilgailuena ere.

64 +800 k.p.: Zalaingo lotunean, hegoaldera joateko azelerazio erreia luzatzen da.

Biribilgune berria 65+320 k.p.an: 30 metroko barne-diametroa duen biribilgune berri bat proiektatu da, trafikoa lasaitzeko eta, orobat, Beratik ateratzeko mugimenduak eta N-121-A errepidearen ezkerreko bazterrean dagoen industrialdean sartzekoak hobetzeko. Biribilguneari esker, aukera egonen da Berara iparraldetik sartzeko, orain ezinezkoa baita.

65+460 k.p.tik 65+900 k.p.ra bitarte: 66+120 k.p.an dagoen lotunetik N-121-A errepidean, hegoalderantz, sartzeko modua hobetzen da, azelerazio erreia luzatuz.

Proiektua jendaurrean jartzeko idatzi den dokumentuak biltzen ditu Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legeak eskatutako agiriak.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak egindako txostenarekin eta hark proposatu duenarekin bat, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuak xedatzen duenarekin bat,

AGINTZEN DUT:

1. Behin-behineko onespena ematea eraikuntza proiektu honi: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 52+670 k.p.tik (Arrigazteluko tunelaren iparraldeko ahoa) 68+440 k.p.ra bitarte (Gipuzkoako muga)”.

2. Hasiera ematea proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari (eranskinean ageri da ondasun eta eskubide horien zerrenda).

3. Proiektua jendaurrean jartzea hilabetez, bai proiektuaren eduki teknikoari, bai lurrak okupatu beharrari dagokienez, desjabetu ahal izateko. Epe horretan, egokitzat jotzen diren ohar edo alegazioak egiten ahalko dira, idatziz. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Lurralde Kohesiorako Departamentuko Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiaren web-orrian eta Sunbillako, Igantziko, Lesakako, Etxalarko eta Berako udaletxeetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web-orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia bidaltzea Foru Komunitatean hedapen handiena duten egunkarietako bitara.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Sunbillako, Igantziko, Lesakako, Etxalarko eta Berako udalei, eta azken horiek premiatzea beren udaletxeko iragarki-tauletan argitara dezaten.

Iruñean, 2021eko urtarrilaren 28an.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Bernardo Ciriza Pérez.

ERANSKINA

“N-121 A ERREPIDEA, IRUÑA-BEHOBIA, 2+1 MOTAKO BIDE BIHURTZEKO PROIEKTUA, 52+670 KILOMETRO PUNTUTIK (ARRIGAZTELUKO TUNELAREN IPARRALDEKO AHOA) 68+440 KILOMETRO PUNTURA BITARTEAN (GIPUZKOAKO MUGA)”

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETZE
AZALERA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

FAZERIA 91 UDAL MUGARTEA

FA91-01

Elgorriagako udalaren herri-lurrak

176

1

1A

Hariztia

Sunbillako Udalaren herri-lurrak

Narbarteko Kontzejuaren herri-lurrak

IGANTZIKO UDAL MUGARTEA

IG-01

Igantziko Udalaren herri-lurrak

5.784

4

111A

Ibarbasoa

IG-02

Igantziko Udalaren herri-lurrak

452

4

112A

Askot. zuhaitzak

IG-03

Igantziko Udalaren herri-lurrak

188

4

113A

Askot. zuhaitzak

IG-04

Igantziko Udalaren herri-lurrak

980

4

114A

Gaztainadia

IG-05

Ansaldo Martínez de Campos, Martina

868

5

46A

Askot. zuhaitzak

IG-06

Ansaldo Martínez de Campos, Martina

308

5

47A

Askot. zuhaitzak

Bertizko Turismo Partzuergoa

66

5

45A

Elkorra

IG-09

Retegui Tellechea, Dolores

68

4

109A

Ibarbasoa

IG-10

Michelena Lasaga, María Lourdes

575

2

309C

Belardia

IG-11

Igantziko Udalaren herri-lurrak

313

2

403A

Hariztia

413

2

403B

Bidea

688

2

403C

Hariztia

1

2

403E

Hariztia

440

2

403F

Larreak

IG-12

Tello García, Juan Carlos

141

2

200A

Belardia

409

2

200B

Larreak

125

2

200C

Larreak

ETXALARKO UDAL MUGARTEA

EX-02

Etxalarko Udalaren herri-lurrak

424

6

23A

Pinudia

EX-03

Brun Navarro, María Luisa

563

6

37A

Pinudia

Otazu Brun, María Nieves De

LESAKAKO UDAL MUGARTEA

LE-01

Maritorena Echeveste, José María

73

3

388A

Belardia

LE-02

Lesakako Udalaren herri-lurrak

31

3

392P

Hariztia

LE-03

Yanci Irigoyen, José Luis

21

3

542A

Hariztia

LE-04

Yanci Irigoyen, José Luis

38

3

389A

Belardia

LE-05

Bertizko Turismo Partzuergoa

8

2

652A

Bidea

LE-06

Bertizko Turismo Partzuergoa

67

2

653A

Bidea

LE-07

Bertizko Turismo Partzuergoa

54

2

655A

Bidea

LE-08

Lesakako Udalaren herri-lurrak

53

2

627A

Ibarbasoa

30

2

627B

Bidea

LE-09

Bertizko Turismo Partzuergoa

82

1

513A

Elkorra

LE-10

Bertizko Turismo Partzuergoa

79

1

512A

Bidea

LE-11

Bertizko Turismo Partzuergoa

24

1

514A

Elkorra

LE-12

Lesakako Udalaren herri-lurrak

272

1

510A

Elkorra

LE-13

Lesakako Udalaren herri-lurrak

3

1

592A

Elkorra

LE-14

Bertizko Turismo Partzuergoa

274

1

543A

Bidea

LE-15

Tapia Elgorriaga, José Antonio

306

1

299A

Belardia

LE-16

Michelena Celayeta, María Dolores

103

1

192A

Larreak

94

1

192B

Larreak

146

1

192C

Askot. zuhaitzak

LE-17

Bonora Freijo, Odalys de los Ángel

170

1

196A

Belardia

Tapia Elgorriaga, José María

LE-18

Alkarrequin SL

69

1

248A

Lurzorua

LE-19

Bertizko Turismo Partzuergoa

12

1

515A

Lurzorua

LE-20

Alkarrequin SL

1

1

594A

Lurzorua

LE-21

Alkarrequin SL

56

1

177A

Lurzorua

LE-22

Irigoyen García, Juan Ignacio

10

1

179A

Lurzorua

Tellechea Ramos, María Isabel

LE-23

Errandonea Irazoqui, Javier

35

1

131A

Elkorra

LE-24

Vertiz Cantero, Ainara

107

1

282A

Belardia

Vertiz Cantero, Nuria

LE-25

Lesakako Udalaren herri-lurrak

140

1

279A

Ibarbasoa

BERAKO UDAL MUGARTEA

BE-01

Errandonea Goicoechea, Gabriel

159

9

78A

Makaldiak

BE-02

Berako Udalaren herri-lurrak

88

16

2A

Makaldiak

BE-03

Berako Udalaren herri-lurrak

2

16

31A

Pinudia

BE-04

Berako Udalaren herri-lurrak

10

9

902A

Askot. zuhaitzak

BE-05

Berako Udalaren herri-lurrak

76

9

903A

Ibarbasoa

BE-06

Berako Udalaren herri-lurrak

5

9

907A

Askot. zuhaitzak

BE-07

Errandonea Goicoechea, Gabriel

444

9

79A

Lehorreko alorra

86

9

79B

Askot. fruta arbolak

44

9

79F

Elkorra

7

9

79G

Baratzea

BE-08

Eko Daka SL

62

9

80A

Belardia

BE-09

Hormigones Yanci SA

1.137

9

36B

Elkorra

BE-10

Hormigones Yanci SA

373

9

922A

Lurzorua

BE-11

Berako Udalaren herri-lurrak

599

3

343A

Ibarbasoa

BE-12

Manufacturas Alco SA

40

3

332A

Lurzorua

BE-14

Artieda Tellechea, Miguel

198

1

115A

Lurzorua

BE-15

Arburua Mihura, María Pilar

2.532

1

14A

Lurzorua

BE-16

Verkol SA

183

1

117A

Lurzorua

BE-18

Lanz Apezteguía, Manuel

475

1

7A

Belardia

351

1

7C

Askot. zuhaitzak

BE-19

Repsol comercial de productos petrolíferos SA

665

1

129A

Zoladura

BE-20

Larratxe Arretxea, Juan Ramón

135

1

3B

Larreak

389

1

3F

Larreak

BE-21

Larratxe Arretxea, Juan Ramón

111

1

56A

Belardia

1.684

1

56B

Askot. zuhaitzak

BE-22

Repsol comercial de productos petrolíferos SA

603

1

130A

Zoladura

BE-23

Berako Udalaren herri-lurrak

30

1

55A

Elkorra

BE-27

Berako Udalaren herri-lurrak

140

9

900A

Ibarbasoa

Harresia lehengoratzeko lanek ukitutako lurzatiak

FINKA

ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT.
OKUPAZIOA

m2

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

BERAKO UDAL MUGARTEA

BE-15

Arburua Mihura, María Pilar

256

1

14A

Lurzorua

BE-18

Lanz Apezteguía, Manuel

16

1

7B

Belardia

44

1

7C

Askot. zuhaitzak

45

1

7D

Askot. zuhaitzak

Instalazio osagarriek eta bilketek ukitutako lurzatiak

FINKA

ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT.
OKUPAZIOA

m2

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

ETXALARKO UDAL MUGARTEA

EX-04

Olague Ollobarren, Juan Bautista

1.957

5

2A

Elkorra

SUNBILLAKO UDAL-MUGARTEA

SU-21

Etxebeste Arretxea, Miren Iosune

10.693

2

101A

Lehorreko alorra

Etxegia Telletxea, Pello

Hondakindegiek ukitutako lurzatiak

FINKA

ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT.
OKUPAZIOA

m2

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

LESAKAKO UDAL MUGARTEA

LE-26

Arkaitz SA

56.049

1

505A

Harrobia

567

1

505B

Askot. zuhaitzak

Zuntz optikoaren zerbitzuak berrezartzea

FINKA

ZENBAKIA

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

ml-m2

m2

EUSKARRIA-KUTX.

ALD. BAT.
OKUP.

m2

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

FAZERIA 91 UDAL MUGARTEA

FA91-01

Elgorriagako udalaren herri-lurrak

-

-

-

13

1

1A

Hariztia

Sunbillako Udalaren herri-lurrak

Narbarteko Kontzejuaren herri-lurrak

IGANTZIKO UDAL MUGARTEA

IG-04

Igantziko Udalaren herri-lurrak

-

-

-

253

1

144A

Gaztainadia

IG-13

Ansaldo Martínez de Campos, Martina

-

-

-

4

4

136A

Hariztia

IG-14

Pirenaica Forestal SL

-

-

-

9

4

141D

Askot. zuhaitzak

LESAKAKO UDAL MUGARTEA

LE-24

Vertiz Cantero, Ainara

-

-

-

25

1

282A

Belardia

Vertiz Cantero, Nuria

BERAKO UDAL MUGARTEA

BE-07

Errandonea Goicoechea, Gabriel

-

-

-

15

9

79A

Lehorreko alorra

BE-11

Berako Udalaren herri-lurrak

-

2

1-1

52

3

343A

Ibarbasoa

BE-14

Artieda Tellechea, Miguel

-

-

-

199

1

115A

Lurzorua

BE-15

Arburua Mihura, María Pilar

-

-

-

34

1

14A

Lurzorua

BE-18

Lanz Apezteguía, Manuel

-

-

-

28

1

7C

Askot. zuhaitzak

BE-19

Repsol comercial de productos petrolíferos SA

28

25

-

172

1

129A

Zoladura

Ukitutako zerbitzuak berrezartzea: aireko linea elektrikoa

FINKA

ZENBAKIA

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

ml-m2

m2

EUSKARRIA-KUTX.

ALD. BAT.
OKUP.

m2

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

BERAKO UDAL MUGARTEA

BE-14

Artieda Tellechea, Miguel

-

21

-

98

1

115A

Lurzorua

BE-15

Arburua Mihura, María Pilar

22

59

1-6

81

1

14A

Lurzorua

BE-17

Verkol SA

6

44

-

-

1

116A

Lurzorua

BE-18

Lanz Apezteguía, Manuel

-

-

-

26

1

7C

Askot. zuhaitzak

BE-20

Larratxe Arretxea, Juan Ramón

24

94

1-9

149

1

3B

Larreak

5

5

-

16

1

3F

Larreak

BE-28

Verkol SA

9

10

-

16

1

118A

Lurzorua

Ukitutako zerbitzuak berrezartzea: lurpeko linea elektrikoa

FINKA

ZENBAKIA

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

ml-m2

m2

EUSKARRIA-KUTX.

ALD. BAT.
OKUP.

m2

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

BERAKO UDAL MUGARTEA

BE-20

Larratxe Arretxea, Juan Ramón

23

74

4-21

53

1

3B

Larreak

BE-21

Larratxe Arretxea, Juan Ramón

9

29

-

34

1

56B

Askot. zuhaitzak

BE-22

Repsol comercial de productos petrolíferos SA

24

41

-

150

1

130A

Zoladura

Ukitutako telefonia zerbitzuak berrezartzea

FINKA

ZENBAKIA

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

ml-m2

m2

EUSKARRIA-KUTX.

ALD. BAT.
OKUP.

m2

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

LESAKAKO UDAL MUGARTEA

LE-18

Alkarrequin SL

47

141

-

274

1

248A

Lurzorua

LE-19

Bertizko Turismo Partzuergoa

8

21

-

31

1

515A

Lurzorua

LE-20

Alkarrequin SL

8

24

-

64

1

594A

Lurzorua

BERAKO UDAL MUGARTEA

BE-20

Larratxe Arretxea, Juan Ramón

-

-

-

99

1

3B

Larreak

BE-21

Larratxe Arretxea, Juan Ramón

34

94

1-7

208

1

56A

Belardia

33

100

1-3

218

1

56B

Askot. zuhaitzak

Iragarkiaren kodea: F2101527