36. ALDIZKARIA - 2021eko otsailaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLO

2020ko 8. eta 9. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

2020ko 301. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 29koan, aurrekontuan 8. eta 9. aldaketak egiteko erabakiaren hasierako onespena. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan egindako aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

2020KO AURREKONTUAN 8. ETA 9. ALDAKETAK EGITEKO ESPEDIENTEA

GASTUAK:

Kreditu-gehigarria:

6. kapitulua: 10.000,00 euro.

1. kapitulua: 15.000,00 euro.

Aldaketa, guztira: 25.000,00 euro.

FINANTZAKETA:

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako.

Allon, 2021eko urtarrilaren 21ean.–Alkatea, Susana Castanera Gómez.

Iragarkiaren kodea: L2101402