289. ALDIZKARIA - 2021eko abenduaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GARRALDA

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, eta jendaurreko epean alegaziorik aurkeztu ez denez, behin betikoz onetsi da Udalaren 2022ko aurrekontua. Hasierako onespenaren iragarkia argitaratu zen 2021eko 260. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren 15ean.

DIRU-SARRERAK:

I. kapitulua–Zuzeneko zergak: 44.800,00 euro.

II. kapitulua–Zeharkako zergak: 10.500,00 euro.

III. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak: 23.185,00 euro.

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 199.046,49 euro.

V. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 72.456,78 euro.

VII. kapitulua.–Kapital transferentziak: 61.035,00 euro.

IX. kapitulua–Pasibo finantzarioak: 1.000,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 412.023,27 euro.

GASTUAK:

I. kapitulua.–Langileria gastuak: 91.675,50 euro.

II. kapitulua.–Gastu arruntak ondasun eta zerbitzuetan: 147.045,00 euro.

III. kapitulua.–Finantza-gastuak: 300,00 euro.

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 9.048,00 euro.

V. kapitulua.–Kontingentziatarako eta beste ustekabe batzuetarako funtsa: 400,00 euro.

VI. kapitulua.–Inbertsio errealak: 132.833,21 euro.

VII. kapitulua.–Kapital transferentziak: 1.035,00 euro.

IX. kapitulua–Pasibo finantzarioak: 29.686,56 euro.

Gastuak, guztira: 412.023,27 euro.

Garraldan, 2021eko abenduaren 10ean.–Alkatea, Gurutz Gorraiz Armendariz.

Iragarkiaren kodea: L2117392