281. ALDIZKARIA - 2021eko abenduaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ITZA

Xehetasun-azterketa, Zuastiko 2. sektoreko AH15.12 eremu homogeneoan, 2. poligonoko 277. lurzatian. Hasierako onespena

Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko azaroaren 22an hartutako erabakiaren bidez, hasiera batez onetsi da xehetasun-azterketa egitea Zuastiko 2. sektoreko AH15.12 eremu homogeneoan, 2. poligonoko 277. lurzatian. Azterketaren xedea da gehieneko barne-lerrokadurak aldatzea lurzatian aurreikusita dagoen eraikuntzarako. Sustatzailea Promociones y Construcciones M.J. SA da.

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 74. artikuluan ezarritakoarekin bat, espedientea jendaurrean egonen da hogei egunean, iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, azter dadin eta bidezko alegazioak aurkez daitezen.

Jendaurreko aldian inork ez badu aurkezten alegaziorik, agiria behin betiko onetsiko da, bidezkoa bada.

Itzan, 2021eko azaroaren 22an.–Alkatea, Floria Pistono Favero.

Iragarkiaren kodea: L2116585