266. ALDIZKARIA - 2021eko azaroaren 23a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

67/2021 FORU AGINDUA, urriaren 28koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, honako proiektu hau behin-behinekoz onesten duena: “NA-1110 errepidean, 39+700 k.p.an, Aiegin (Nafarroa), Iratxeko monasterio ingurura sartzeko biribilgunea egiteko proiektua”.

Proiektuaren xedea da biribilgune bat eraikitzea NA-1110 errepidean, 39+700 k.p.an, Aiegiko udal-mugartean, Iratxeko monasteriorako eta upategirako sarbidea, eta kirol instalazioetara joateko bidea erregulatzeko.

Gaur egun dauden bidegurutze guztiak (Iratxeko monasterioa, upategia eta kirol instalazioetara doan bidea) T itxurako bidegurutzeak dira; ez dute erdiko erreirik ezkerrera biratzeko, eta azelerazio eta dezelerazio erreirik ere ez.

Egin asmo den jarduketaren oinarrizko xedea da sarbide guztiak bidegurutze bakarretik bideratzea; bidegurutze hori biribilgune itxi bat izanen litzateke, 18 metroko erradioa izanen luke galtzadaren barrualdean eta 25 metrokoa kanpoaldean, eta bertan bat eginen du NA-1110 errepidetik eta gainerako bideetatik heldu den zirkulazioak. Jarduketaren guztirako luzera, NA-1110 errepideari dagokionez, 200 metro ingurukoa da.

Biribilgunerako eta bertara heldu diren bideetarako egin asmo den trazadura, oinplanoan zein altxaeran, egun dagoenera egokitzeko ahalegina egin da, gaur egungo plataforma ahalik eta gehien baliatze aldera. Horretarako aintzat hartu dira, inguruaren topografia, bertan dauden zerbitzuak, egungo sarbideak eta baita errepideko trafikoa ez etetea ere.

Biribilgunearen zeharkako sekzioa osatzen dute, 7,0 metroko zabalera duen errei batek, 1,0 metroko kanpoaldeko bazterbide batek, 3,0 metroko barneko bazterbide batek eta zintarri beheratua barne 3,25 metroko barneko berma zolatu batek.

Gainerako bideetan, berrituko diren tarteetan, erreiaren zabalera 3 metrokoa izanen dela zehaztu da, eta metro bateko zabalerako bazterbidea izanen duela bi alboetan. Zabalera hori estutuz joanen da bat egiten duten guneetan, lehendik dauden bideen ezaugarri geometriko berberetara iritsi arte (2,50 metroko zabalera gutxi gora behera).

Proiektuak barne hartzen ditu halaber, berrezartzea telefonia, gas, eta hornidura zerbitzuak, argiteria publikoa eta autobusentzako geraleku bat.

Proiektua jendaurrean jartzeko idatzi den dokumentuak jasotzen ditu Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legeak eskatutako agiriak.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan xedatutakoarekin bat, bidezkoa da eraikuntza proiektua behin-behinekoz onestea eta jendaurrean jartzea, hala proiektuaren eduki teknikoari dagokionez, nola lurrak okupatu beharrari dagokienez, desjabetu ahal izateko.

Horrenbestez, bat etorriz Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak informatu eta proposatu duenarekin, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuak xedatzen duenarekin,

AGINTZEN DUT:

1. Behin-behinean onestea “NA-1110 errepidean, 39+700 k.p.an, Aiegin (Nafarroa), Iratxeko monasterio ingurura sartzeko biribilgunea egiteko proiektua”.

2. Proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedientea abiaraztea (eranskinean ageri da ondasun eta eskubide horien zerrenda).

3. Proiektua jendaurrean jartzea hilabetez, bai proiektuaren eduki teknikoari, bai lurrak okupatu beharrari dagokienez, desjabetu ahal izateko. Epe horretan, egokitzat jotzen diren ohar edo alegazioak egiten ahalko dira, idatziz. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Lurralde Kohesiorako Departamentuko Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiaren web-orrian eta Aiegiko udaletxean.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia bidaltzea Foru Komunitatean hedapen handiena duten egunkarietako bitara.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari eta Aiegiko Udalari, eta azken hori premiatzea udaletxeko iragarki-taulan argitara dezan.

Iruñean, 2021eko urriaren 28an.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Bernardo Ciriza Pérez.

ERANSKINA

“IRATXEKO MONASTERIO INGURURA SARTZEKO BIRIBILGUNEA EGITEA NA-1110 ERREPIDEAN, 39+700 K.P.an, AIEGIKO (NAFARROA) UDAL-MUGARTEAN”

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA

(m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

AIEGIKO UDAL-MUGARTEA

AYE-01

Ajona Rubio, Esteban

6

1

372A

Mahastia

AYE-02

Bodegas Irache SL

402

1

371A

Mahastia

1.374

1

371B

Urezt. mahastia

AYE-03

Araiz Arano, María Dolores

1.685

1

370A

Alorra Lehorreko alorrak

AYE-04

Araiz Castillo, María Asunción

233

1

369A

Orotariko fruta-arbolak

Araiz Castillo, María Begoña

Araiz Castillo, José Manuel

Araiz Castillo, Juan Ramón

AYE-05

Bodegas Irache SL

123

1

428A

Urezt. mahastia

324

1

428I

Larreak

AYE-06

C Larrainzar y Compañia SRC

142

2

769B

Urezt. mahastia

AYE-07

Bodegas Irache SL

74

2

1388B

Lurzorua

AYE-08

Aiegiko Udalaren herri-lurrak

765

2

362A

Mahastia

AYE-09

Bodegas Irache SL

307

2

363B

Mahastia

AYE-10

Bodegas Irache SL

62

2

1387B

Mahastia

AYE-11

Aiegiko Udala

227

2

1385A

Lurzorua

490

2

1385C

Lurzorua

AYE-14

Aiegiko Udala

63

2

1384A

Lurzorua

414

2

1384B

Lurzorua

AYE-15

Bodegas Irache SL

937

2

364A

Mahastia

AYE-16

Aiegiko Udala

411

2

1383A

Lurzorua

Bilketek eta instalazioek ukitutako lurzatiak

FINKA ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT. OKUPAZIOA (m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

AIEGIKO UDAL-MUGARTEA

AYE-16

Aiegiko Udala

2.099

2

1383 A

Lurzorua

Utzitako lurzatiak eta hondakindegiek ukitutakoak

FINKA ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT. OKUPAZIOA (m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

AIEGIKO UDAL-MUGARTEA

AYE-14

Aiegiko Udala

204

2

1384B

Lurzorua

AYE-16

Aiegiko Udala

415

2

1383A

Lurzorua

AYE-17

Aiegiko Udalaren herri-lurrak

988

2

366A

Larreak

AYE-18

Bodegas Irache SL

1.996

2

368A

Pinudia

AYE-19

Azanza Echarri, Jose Miguel

1.082

2

367A

Larreak

Azanza Echarri, Pedro María

Azanza Echarri, Susana

Azanza Marieta, Leonor

Erice Astiz, Javier

Azanza Marieta, Camino

Azanza Marieta, María Rosa

Ukitutako telefonia zerbitzuak berrezartzea

FINKA ZENBAKIA

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

(ml-m²)

EUSKARRIA-KUTX.

(m²)

ALD. BAT. OKUP.

(m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

AIEGIKO UDAL-MUGARTEA

AYE-06

C Larrainzar y Compañia SRC

52

150

2-11

365

2

769B

Mahastia

12

2

769C

Urezt. mahastia

AYE-07

Bodegas Irache SL

11

33

79

2

1388B

Lurzorua

AYE-08

Aiegiko Udalaren herri-lurrak

15

41

1-4

90

2

362A

Mahastia

AYE-09

Bodegas Irache SL

25

70

1-4

151

2

363B

Mahastia

AYE-10

Bodegas Irache SL

2

1

29

2

1387B

Mahastia

AYE-11

Aiegiko Udala

3

2

1385A

Lurzorua

37

2

1385C

Lurzorua

AYE-12

Aiegiko Udala

10

2

1386A

Lurzorua

17

2

1386B

Larreak

AYE-14

Aiegiko Udala

7

19

1-4

51

2

1384B

Lurzorua

Iragarkiaren kodea: F2115738