25. ALDIZKARIA - 2021eko otsailaren 3a

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

OLTZA ZENDEA

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioa. Jakinarazpena

Zergei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorraren 99.2 artikuluan ezarritako jakinarazpena ezinezkoa izan denez, eta foru lege horren 99.4 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz ahaleginak egin direnez, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da, eta interesdun hauei jakinarazten zaie pertsonalki edo behar bezala ordezkatuta ager daitezen hamabost egun naturaleko epean, iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik aurrera, Oltza Zendeako Udalaren bulegoetan, Del Angulo kalean, 2, Ororbian, honako hau adierazteko:

Era berean, entitate honen Egoitza Elektronikoaren bidez sartzen ahalko da https://ayuntamientoolza.sedelectronica.es helbidearen bidez edo Sarbide Gune Orokorraren bidez: https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm.

Expedientea: 341/2020. Interesduna: 15843586J.

Epea: 15 egun natural.

Oltza Zendean, 2021eko urtarrilaren 19an.–Alkate udalburua, Moisés Garjón Villanueva.

Iragarkiaren kodea: L2101093