242. ALDIZKARIA - 2021eko urriaren 19a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GESALATZ

14/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontuaren 14. aldaketa hasiera batean onesten duen erabakia Udalaren iragarki-taulan eta 2021eko irailaren 7ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondotik, jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi eta argitara ematen da aurrekontuaren aldaketa hori, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuan xedatuarekin (foru dekretu horrek Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea garatzen du aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan).

Intsuldaketa, saldoa duten partidetatik partida gaindituetara.

Muetzen (Gesalatz), 2021eko urriaren 7an.–Alkatea, Pedro José Soto Eguren.

Iragarkiaren kodea: L2114795