242. ALDIZKARIA - 2021eko urriaren 19a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GESALATZ

2021eko 3. eta 4. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

2021eko aurrekontuaren 3. eta 4. aldaketak hasiera batean onesten dituen erabakia Udalaren iragarki-taulan eta 2021eko irailaren 7ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondotik, jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi eta argitara ematen dira aurrekontuaren aldaketa horiek, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuan xedatuarekin (foru dekretu horrek Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea garatzen du aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan).

3/2021 AURREKONTU-ALDAKETA

Aparteko kreditua

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

(eurotan)

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

13000

Explora sareko dirulaguntza

25000

Goititzea gastuen aurrekontuan:

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

(eurotan)

Bidexka eta oztopo arkitektoak kentzea

38000

4/2021 AURREKONTU-ALDAKETA

Aparteko kreditua

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

(eurotan)

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

63000

Dirulaguntza, despopulazioari aurre egiteko

60000

Goititzea gastuen aurrekontuan:

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

(eurotan)

Etxebizitza soziala erostea

123000

Muetzen (Gesalatz), 2021eko urriaren 7an.–Alkatea, Pedro José Soto Eguren.

Iragarkiaren kodea: L2114789