235. ALDIZKARIA - 2021eko urriaren 7a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BARAÑAIN

Dirulaguntzen eskaera eta ematea arautzen duen deialdia euskaraz eta euskararekin eskolaz kanpoko jarduerak egiteko, 2021. urtea. Laburpena

DDBN (Identif.): 585027.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/585027).

Barañaingo Udalak 2021. urtean, zehazki 2021eko urtarrilatik abendura, Barañaingo Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan eskolaz kanpoko jarduerak egiteko dirulaguntzen eskaera eta ematea arautzen duen deialdia ezartzen du. Deialdiaren helburuak euskarazko irakaskuntza hobetzera zuzendutako ekimenak babestea –eskolaz kanpoko jardueren bidez– eta esparru akademikotik kanpoko euskararen erabilerarako programen garapena sustatzea dira.

Barañainen, 2021eko irailaren 23an.–Alkatea, María Lecumberri Bonilla.

Iragarkiaren kodea: L2114105