204. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 31

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ETXABARRI

2021eko 3., 4., 5. eta 6. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

2021eko 174. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, uztailaren 27an, aurrekontu-aldaketak hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

03/21 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 9200 63200

San Mames ermita

50.000,00

Finantzabideak.

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 87000

Gerakina gastu orokorretarako eta baliabide lotetsiak izateagatik

30.000,00

1 78200

Etxabarriko Jasokundeko Andre Mariaren parrokia

20.000,00

04/21 ALDAKETA

Kreditu-gaikuntza.

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 4121 63300

Abeltzaintzako azpiegiturak hobetzea

7.500,00

Finantzabideak.

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 75080

Abeltzaintzarako dirulaguntzak

2.867,53

1 87000

Gerakina gastu orokorretarako eta baliabide lotetsiak izateagatik

4.632,47

05/21 ALDAKETA

Kreditu-gaikuntza.

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 3370 62900

Josteta eta atseden gunea

4.000,00

Finantzabideak.

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 87000

Gerakina gastu orokorretarako eta baliabide lotetsiak izateagatik

4.000,00

06/21 ALDAKETA

Kreditu-gaikuntza.

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 1650 63300

Argiteria publikoa berritzea

18.000,00

Finantzabideak.

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 87000

Gerakina gastu orokorretarako eta baliabide lotetsiak izateagatik

18.000,00

Etxabarrin, 2021eko abuztuaren 19an.–Kontzejuko burua, Ignacio Galdeano Ancin.

Iragarkiaren kodea: L2112789