203. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 30a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ERRIBERRI

2021eko 7., 8., 9. eta 11. aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

2021eko aurrekontuan 7., 8., 9. eta 11. aldaketak egiteko espedientea 2021eko ekainaren 9an onetsi zen hasiera batez, eta erabaki hori urte bereko 144. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, ekainaren 22an. Espedientea jendaurrean egoteko epea iragan da, eta ez zaio aurkeztu alegaziorik edo erreklamaziorik; hartara, bidezkoa da behin betiko onestea eta aldizkari ofizialean argitara ematea, nahitaezkoa denez. Honako hauek dira onetsitako aldaketak:

7/2021 ALDAKETA

Aurrekontukoa

Zenbatekoa

Kreditu-gehigarria

Gastu goititua

3410

6250001

Altzariak igerileku eta tabernarako

12.000,00 euro

Gastuen goititzea, guztira

12.000,00 euro

Aldaketaren finantzaketa

Diru-sarrerak goititzea

Baliabide atxikien bidezko diruzaintzako gerakina

12.000,00 euro

Diru-sarreren goititzea, guztira

12.000,00 euro

8/2021 ALDAKETA

Aurrekontukoa

Zenbatekoa

Kreditu-gehigarria

Gastu goititua

1510

6090002

Fosal plazako konponketa

50.000,00 euro

Gastuen goititzea, guztira

50.000,00 euro

Aldaketaren finantzaketa

Diru-sarrerak goititzea

Baliabide atxikien bidezko diruzaintzako gerakina

50.000,00 euro

Diru-sarreren goititzea, guztira

50.000,00 euro

9/2021 ALDAKETA

Aurrekontukoa

Zenbatekoa

Kreditu-gehigarria

Gastu goititua

9200

6260000

Ekipamendu informatikoak

2.500,00 euro

9200

641000

Informatika aplikazioak

2.500,00 euro

Gastuen goititzea, guztira

5.000,00 euro

Aldaketaren finantzaketa

Diru-sarrerak goititzea

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

5.000,00 euro

Diru-sarreren goititzea, guztira

5.000,00 euro

11/2021 ALDAKETA

Zenbatekoa

Kreditua sortzea

Gastu goititua

Uholdeek eragindako kalteak konpontzea

51.727,57 euro

Gastuen goititzea, guztira

51.727,57 euro

Aldaketaren finantzaketa

Diru-sarrerak goititzea

Ministerioaren dirulaguntza, Fuenticas zubia

51.727,57 euro

Diru-sarreren goititzea, guztira

51.727,57 euro

Erriberrin, 2021eko abuztuaren 16an.–Alkatea, Maite Garbayo Valencia.

Iragarkiaren kodea: L2112587