200. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 26a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GARES

Deialdi publikoa, COVID-19aren osasun krisiak ukitutako mikroenpresei laguntzak emateko. Laburpena

DDBN (Identifikazioa): 569003.

Argitara ematen da deialdiaren laburpena, bat etorriz azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluekin (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra); haren testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/569003).

Eskabideak aurkezteko epea: 2021eko irailaren 6tik 17ra.

Garesen, 2021eko abuztuaren 17an.–Alkatea, Oihan Mendo Goñi.

Iragarkiaren kodea: L2112653