192. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 17a

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GOBERNUAREN ORDEZKARITZA

Jendaurrean jartzea aurretiazko administrazio baimenaren eta ingurumen-inpaktuaren adierazpenaren eskaera bat, instalazio fotovoltaiko hauentzat eta berekin loturiko ebakuazio-azpiegitura hauentzat: “FV El Portillejo 5” (47,255 MW) eta “FV El Portillejo 6” (49,94 MW); eta “Portillejo Nafarroa” 30/132 Kv-eko TAE eta aireko-lurpeko 132 kV-eko linea Portillejo Nafarroa TAE - Santa Engracia kolektorea TAE. Instalazioak eta azpiegiturak udal-mugarte hauetan daude: Los Arcos, Mendabia eta Elizagorria (Nafarroako Foru Komunitatea) eta Agoncillo, Murillo de Rio Leza, Galilea eta Santa Engracia de Jubera (Errioxako Autonomia Erkidegoa)

Bat etorriz Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 53.1.a) artikuluan, Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 36. eta 37. artikuluetan eta Energia elektrikoa garraiatu, banatu, merkaturatu eta horniketa egiteko jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 124. eta 125. artikuluetan ezarritakoarekin, jendaurrean jartzen da aurretiazko administrazio baimenaren eta ingurumen-inpaktuaren adierazpenaren eskaera planta fotovoltaiko hauentzat eta berekin loturiko ebakuazio-azpiegitura hauentzat: “FV El Portillejo 5” (47,255 MW) eta “FV El Portillejo 6” (49,94 MW); eta “Portillejo Nafarroa” 30/132 kV-eko TAE eta aireko-lurpeko 132 kV-eko linea Portillejo Nafarroa TAE - Santa Engracia kolektorea TAE. Beren ezaugarriak ondoren aipatzen direnak dira:

–Espediente zenbakia: PFot-592 AC.

–Eskatzaileak: Global Solar Energy Ocho SL (FV El Portillejo 5), IFK: B88027271; Global Solar Energy Once SL (FV El Portillejo 6), IFK: B88192752, helbide hau dutenak: Partenón etorbidea 10, 1. solairua, 6. atea, 28042, Madril.

–Eskaeraren xedea: aurretiazko administrazio baimena eta ingurumen-inpaktuaren adierazpena eskatzea, ingurumen-inpaktuaren adierazpena lortzeko, instalazio fotovoltaiko hauentzat eta berekin loturiko ebakuazio-azpiegitura hauentzat: “FV El Portillejo 5” (47,255 MW) eta “FV El Portillejo 6” (49,94 MW); eta “Portillejo Nafarroa” 30/132 Kv-eko TAE eta aireko-lurpeko 132 kV-eko linea Portillejo Nafarroa TAE - Santa Engracia kolektorea TAE.

–Organo eskuduna: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioko Politika Energetikoaren eta Meategien Zuzendaritza Nagusia da aurretiazko administrazio baimen eskaera ebazteko eskumena duen organo substantiboa. Ingurumen-inpaktuaren adierazpena emateko eskumena duen ingurumen arloko organoa Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioko Ingurumen Kalitatearen eta Ebaluazioaren eta Ingurune Naturalaren Zuzendaritza Nagusia da.

–Tramitazio organoa: Gobernuak Nafarroan duen Ordezkaritzako Industria eta Energiaren Arlo Funtzionala eta Gobernuak Errioxan duen Ordezkaritzako Industria eta Energiaren Arlo Funtzionala, nor bere probintziari dagokion zatian. Alegazioak arlo funtzional horiei, bakoitzari dagokion zatian, zuzenduta aurkeztuko dira Gobernuak Nafarroan duen Ordezkaritzan (Merindadeen plaza z.g., 31071, Iruñea) eta Gobernuak Errioxan duen Ordezkaritzan (Gran Vía 49, 26071, Logroño).

–Instalazioen deskribapena: proiektatzen diren “FV El Portillejo 5” eta “FV El Portillejo 6” instalazio fotovoltaikoak Los Arcos eta Mendabian kokatuko dira, Nafarroako Foru Komunitatean. Haiekin loturiko ebakuazio-azpiegiturek (“Portillejo Nafarroa” 30/132 Kv-eko TAE eta aireko-lurpeko 132 kV-eko linea Portillejo Nafarroa TAE - Santa Engracia kolektorea TAE) udal-mugarte hauek ukituko dituzte: Los Arcos, Elizagorria eta Mendabia (Nafarroako Foru Komunitatea), eta Agoncillo, Murillo de Rio Leza, Galilea eta Santa Engracia de Jubera (Errioxako Autonomia Erkidegoa).

Instalazioen ezaugarriak hauek dira:

–“FV El Portillejo 5” planta fotovoltaikoa: 76.288 modulu fotovoltaiko, bakoitza 640 Wp-koa (48,82 MWp guztira), 1.192 jarraitzaile, 2Vx32 ardatz horizontal bati jarraitzeko teknologiarekin (64 modulu egitura bakoitzeko), 2.205 kW-eko 4 inbertsore, 3.005 kW-eko 6 inbertsore, 3.080 kW-eko 2 inbertsore eta 4.010 kW-eko 6 inbertsore (47,255 MW guztira); inbertsore guztien multzoa 45,00 Mw-era mugatuta egonen da, PPC independente baten bidez; 1.500 V-tik 30 kV-era bitarteko transformazioa eginen da 9 transformazio zentroren bidez, honela banatuta: 2 transformazio zentro, honekin: 4.010 kW-eko inbertsore 1, 3.005 kW-eko inbertsore 1, 4.010 kVA-ko transformadore 1 eta 3.005 kVA-ko transformadore 1; transformazio zentro 1, honekin: 4.010 kW-eko inbertsore 1 eta 4.010 kVA-ko transformadore 1; transformazio zentro 1, honekin: 4.010 kW-eko 2 inbertsore eta 4.010 kVA-ko 2 transformadore; transformazio zentro 1, honekin: 3.005 kW-eko inbertsore 1, 2.005 kW-eko inbertsore 1, 3.005 kVA-ko transformadore 1 eta 2.005 kVA-ko transformadore 1; transformazio zentro 1, honekin: 2.005 kW-eko 2 inbertsore eta 2.005 kVA-ko 2 transformadore; transformazio zentro 1, honekin: 3.080 kW-eko inbertsore 1 eta 3.080 kVA-ko transformadore 1; transformazio zentro 1, honekin: 4.010 kW-eko inbertsore 1, 3.080 kW-eko inbertsore 1, 4.010 kVAko transformadore 1 eta 3.080 kVA-ko transformadore 1; transformazio zentro 1, honekin: 2.005 kW-eko inbertsore 1 eta 2.005 kVA-ko transformadore 1; 30 kV-eko lurpeko ebakuazio-sarea, lurren eta komunikazioen sarea.

Beste batzuk: Obra zibileko lanak aurreikusten dira lurra prestatzeko, barneko bideak eta sarbideak, kanalizazioak eta drainatzeak gauzatzeko, eta hesi perimetrala, zulaketak, zimentazioak eta kontrol eraikina ezartzeko.

–“FV El Portillejo 6” planta fotovoltaikoa: 83.264 modulu fotovoltaiko, bakoitza 640 Wp-koa (53,28 MWp guztira), 1.301 jarraitzaile, 2Vx32 ardatz horizontal bati jarraitzeko teknologiarekin (64 modulu egitura bakoitzeko), 2.205 kW-eko 4 inbertsore, 3.080 kW-eko 4 inbertsore eta 4.200 kW-eko 7 inbertsore (49,94 MW guztira); inbertsore guztien multzoa 45,00 Mw-era mugatuta egonen da, PPC independente baten bidez; 1.500 V-tik 30 kV-era bitarteko transformazioa eginen da 11 transformazio zentroren bidez, honela banatuta: transformazio zentro 1, honekin: 4.200 kW-eko 2 inbertsore eta 4.200 kW-eko 2 transformadore; 2 transformazio zentro, honekin: 4.200 kW-eko inbertsore 1 eta 4.200 kVA-ko transformadore 1; 3 transformazio zentro, honekin: 2.055 kW-eko inbertsore 1 eta 2.055 kVA-ko transformadore 1; 2 transformazio zentro, honekin: 3.080 kW-eko inbertsore 1 eta 3.080 kVA-ko transformadore 1; transformazio zentro 1, honekin: 4.200 kW-eko inbertsore 1, 2.055 kW-eko inbertsore 1, 4.200 kVA-ko transformadore 1 eta 2.055 kVA-ko transformadore 1; 2 transformazio zentro, honekin: 4.200 kW-eko inbertsore 1, 3.080 kW-eko inbertsore 1, 4.200 kVA-ko transformadore 1 eta 3.080 kVA-ko transformadore 1; 30 kV-eko lurpeko ebakuazio-sarea, lurren eta komunikazioen sarea.

Beste batzuk: Obra zibileko lanak aurreikusten dira lurra prestatzeko, barneko bideak eta sarbideak, kanalizazioak eta drainatzeak gauzatzeko, eta hesi perimetrala, zulaketak, zimentazioak eta kontrol eraikina ezartzeko.

–“Portillejo Nafarroa” 30/132 kV-eko TAE: kanpoko transformazio azpiestazio konbentzionala (AIS), “FV El Portillejo 5” eta “FV El Portillejo 6” instalazio fotovoltaikoetako energia ateratzeko 132 kV-eko goi tentsioko aireko-lurpeko linea baten bidez (132 kV-eko Portillejo Nafarroa TAE - Santa Engracia kolektorea TAE), 100 MVA-ko 30/132kV-eko potentziako transformadorearekin. 30 kV-eko parkeak lineako 6 posizio dauzka, zerbitzu osagarrietako posizio 1 eta transformazioko posizio 1. 132 kV-eko parkeak aire zabala motako transformadore-lineako posizio bat dauka.

–132 kV-eko Portillejo Nafarroa TAE - Santa Engracia kolektorea TAE aireko-lurpeko linea: 132 kV-eko aireko-lurpeko linea, guztira 19.810 metroko luzera daukana, horietatik 13.228 metro airetik doaz, 3.818 m zirkuitu bakunean eta 9.410 m zirkuitu bikoitzean, eta 6.582 m lurpetik eta zirkuitu bikoitzean, aireko tartean zirkuituetako bat bakarrik ekipatuz, LA-280 [242-AL1/39-ST1A] motako 2 eroalerekin, fase bakoitzeko, eta lurpeko tartean RHZ1-2OL (AS) 76/132 kV 1x1200 mm² K Cu+H95 motako eroale batekin, fase bakoitzeko; beste zirkuitua aurreikusita dago Rioja 1, Rioja 2 eta Rioja 3 instalazioen ebakuaziorako (instalazio horiek ez dira proiektu honetakoak eta tramitazioan daude). Aurreikusita dago sartu-irteera egitea Caimán TAEn, “FV Caimán 1” instalazio fotovoltaikotik azpiestazio horrek jasotako energia biltzeko. Instalazio hori ez da proiektu honetakoa, eta tramitazioan dago.

Proiektatutako instalazioak lotuko dira “Santa Engracia 400 kV” TAErekin (Red Eléctrica de España SAUren jabetzakoa da), 400/132 kV-eko “Santa Engracia” azpiestazio kolektorearen eta 400 kV-eko goi tentsioko aireko linearen bidez. Azken bi instalazio horiek beste administrazio espediente baten xede dira, zeina tramitatu baita Errioxako Gobernuko Trantsizio Energetikoaren eta Klima Aldaketaren Zuzendaritza Nagusian, eta zeina “Santa Engracia 400 kV” korapiloaren ebakuazio-azpiegitura komunari buruzkoa baita (hara ebakuatuko dute planta hauek: RIOJA 1, RIOJA 2, RIOJA 3, El Portillejo 1, El Portilllejo 2, El Portillejo 3, El Portillejo 4, El Portillejo 5, El Portillejo 6 eta Caiman 1).

–Obra gauzatzeko kalkulatzen den aurrekontua: 50.892.177,77 euro. Honela banatuta:

  • “FV El Portillejo 5” instalazio fotovoltaikoa: 18.965.714,40 euro.
  • “FV El Portillejo 6” planta fotovoltaikoa: 20.557.109,56 euro.
  • “Portillejo Nafarroa” 30/132kV-eko TAE: 4.618.750,00 euro.
  • 132 kV-eko Portillejo Nafarroa TAE-Santa Engracia kolektorea TAE aireko-lurpeko linea: 6.750.603,81 euro.

–Helburua: energia elektrikoa sortzea bi instalazio fotovoltaikoren bidez, eta hura ateratzea energia elektrikoaren garraio sarera.

–Proiektu honen administrazio baimena onestea Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren eskumena da, eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arruntaren menpe dago. Horrez gain, jendaurreko informazioaren tramitea ere bete behar duenez, batera egiten dira proiektuarena eta ingurumen-inpaktuaren azterketarena, bat etorriz Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 36. artikuluarekin.

Aditzera ematen da orok jakin dezan eta azter daitezen proiektua, ingurumen-inpaktuaren azterketa eta lurzatien planoak, eta, beraz, ingurumen arloko agiriak nahiz agiri tekniko guztiak, hitzordua hartuta, toki hauetan: Gobernuak Nafarroan duen Ordezkaritzako Industria eta Energia Arloko bulegoan (Merindadeen plaza z.g., 31071) edo Gobernuak Errioxan duen Ordezkaritzako Industria eta Energia Arloko bulegoan (Gran Vía 49, 26071, Logroño), edo esteka honen bidez:

https://www.mptfp.gob.es//portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/navarra/proyectos-ci.html

Ukitutako udaletxeetan ere kontsultatzen ahalko da dokumentazio osoa.

Interesdunek bidezkotzat jotzen dituzten alegazioak aurkezten ahal dituzte, arlo hauei zuzenduak, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita hogeita hamar eguneko epean, bai idatziz, euskarri fisiko batean, Gobernuaren Ordezkaritzaren Erregistro Orokorrean, bai Estatuko Administrazio Orokorraren Erregistro Elektronikoaren bidez (https://rec.redsara.es), bai Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan adierazten diren moduetan.

Iruñean, 2021eko abuztuaren 3an.–Industria eta Energia Arloko zuzendaria, Ignacio Irujo Sanz.

Iragarkiaren kodea: E2112021