192. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 17a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LIZARRAGABENGOA

2021/01LIX aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Lizarragabengoko Kontzejuko Batzarrak 2021eko uztailaren 29an erabaki du 2021. urteko aurrekontuko aldaketa hau onestea hasiera batez.

2021/01LIX: “Hilerriko obrak”.

Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, herritarrek edo interesdunek azter dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Lizarragabengoan, 2021eko abuztuaren 6an.–Lehendakaria, Teresa Goicoechea Arregui.

Iragarkiaren kodea: L2112251