192. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 17a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IGANTZI

Xehetasun-azterketa 2. poligonoko 34. lurzatian. Behin betiko onespena

Igantziko Udalak, 2021eko uztailaren 23an egindako ohiko osoko bilkuran, aho batez adostu zuen behin betiko onespena ematea María Resurrección Irigoien Etxebeste andereak sustatutako xehetasun-azterketari Igantziko 2. poligonoko 34. lurzatiari dagokionez.

Jendaurreko epean alegaziorik aurkeztu ez denez, argitara ematen da Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 72., 74. eta 79. artikuluen arabera.

Igantzin, 2021eko abuztuaren 5ean.–Alkatea, Juankar Unanua Navarro.

Xehetasun-azterketa (PDFa).

Iragarkiaren kodea: L2112176