188. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 12a

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

LESAKA

Alkatetzaren ebazpenaren jakinarazpena

Jakinarazpena honentzat da:

–15157284 P.

–15257977 F.

–A-63485890.

–915300648.

–44554025 N.

–15856169 S.

–15960022 T.

–16010395 A.

–B-31825227.

–A-82018474.

–Y 6134905 Z.

–999000461.

–B-31604234.

–72484004 X.

Jakinarazten den egintza: Alkatetzaren martxoaren 3ko 84/2021 ebazpena, otsailean onartutako baloreen aldaketak Lesakako katastroan sartzea onartzen dituena.

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 42. artikuluan aurreikusitako jakinarazpena ezinezkoa izan denez, Alkatetzaren ebazpen hau argitaratzen da, aipatutako legearen 44. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Lesakako Udalak data hauetan bidali zuen ebazpenaren jakinarazpena:

–2021eko maiatzaren 20a eta 2021eko maiatzaren 25a.

–2021eko maiatzaren 27a eta 2021eko ekainaren 1a.

–2021eko maiatzaren 13a eta 2021eko ekainaren 2a.

–2021eko maiatzaren 27a eta 2021eko ekainaren 22a.

–2021eko ekainaren 2a eta 2021eko ekainaren 3a.

–2021eko maiatzaren 24a eta 2021eko maiatzaren 25a.

–2021eko maiatzaren 21a eta 2021eko ekainaren 22a.

–2021eko maiatzaren 19a eta 2021eko maiatzaren 31.

–2021eko maiatzaren 21a eta 2021eko ekainaren 22a.

–2021eko maiatzaren 19a eta 2021eko ekainaren 2a.

–2021eko maiatzaren 17a eta 2021eko ekainaren 8a.

–2021eko maiatzaren 24an eta 2021eko ekainaren 16an

Interesdunaren eskura dago komunikazioaren testu osoa, bai eta espedientearen gainerakoa ere, Lesakako Udalaren bulegoetan.

Balio horien kontra gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Ekonomia eta Ogasun Kontseilariari zuzendua, jakinarazpena jaso eta hilabeteko epean, azaroaren 21eko 12/2006 Foru Legearen artikuluaren arabera.

Administrazio-egintza honen aurka, honako errekurtso hauek aurkeztu ahal izango dira:

–Aukerako berraztertzeko errekurtsoa, ebazpena eman duen organoan bertan, hilabeteko epean, erabaki hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

–Gora jotzeko errekurtsoa Nafarroako Administrazio Auzitegian, erabaki hau jakinarazi eta hurrengo hilabetean.

–Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazpen hau egin eta hurrengo egunetik aurrera.

Hori guztia argitaratzen da, jasotako lege-xedapenak betez.

Lesakan, 2021eko abuztuaren 5ean.–Alkatea, Ladis Satrustegui Alzugaray.

Iragarkiaren kodea: L2112228