188. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GALAR

Dirulaguntzak, Galar Zendeako helduen euskarazko klaseetarako, 2020/2021. Laburpena

Alkatetzaren 34/2021 Ebazpenaren bidez onetsia.

DDBN (Identifikazioa): 575914.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, argitara ematen da deialdiaren laburpena; haren testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/575914.

Getze Galarren, 2021eko ekainaren 30ean.–Alkatea, Óscar Amóztegui Recalde.

Iragarkiaren kodea: L2111403