188. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERRIOBEITI

Xehetasun-azterketa, 5. poligonoko 4. lurzatian. Hasierako onespena

Alkatetzaren 2021eko uztailaren 26ko ebazpenaren bidez, hasiera batez onetsi zen xehetasun-azterketa, Ballariaingo 5. poligonoko 4. lurzatian (San Pedro kalea, 2), Pabollet Pascal, María Silviak eta Beatriz Juanak sustatua.

Espedientea jendaurrean egonen da hogei egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, azter dadin eta bidezko alegazioak aurkez daitezen; hori guztia, bat etorriz uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 74. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina). Jendaurreko epean inork ez badu alegaziorik aurkezten, agiria behin betiko onetsiko da, bidezkoa bada.

Berriobeitin, 2021eko uztailaren 26an.–Alkatea, Raúl Julio Bator Pérez.

Iragarkiaren kodea: L2111634