181. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 4a

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

OLTZA ZENDEA

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioa

Zergei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorraren 99.2 artikuluan aurreikusitako jakinarazpena ezinezkoa izan denez, eta foru lege horren 99.4 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz ahaleginak egin direnez, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da, eta interesdun hauei jakinarazten zaie pertsonalki edo behar bezala ordezkatuta ager daitezen hamabost egun naturaleko epean, iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik aurrera, Oltza Zendeako Udalaren bulegoetan, Del Angulo kalean, 2, Ororbian, jakinarazpena jasotzeko.

Era berean, erakunde honen Egoitza Elektronikoaren bidez sartu ahal izango da https://ayuntamientoolza.sedelectronica.es helbidearen bidez edo Sarbide Puntu Orokorraren bidez: https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm.

Jakinarazi beharreko egintza: Hiri-lurren balio-gahikuntzaren gaineko zergaren likidazioa.

ESPEDIENTEA

INTERESDUNA

495/2021

15852103C

Epea: 15 egun natural.

Oltza Zendean, 2021eko uztailaren 21ean.–Alkatea, Moises Garjon Villanueva.

Iragarkiaren kodea: L2111646