18. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 26a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARAMENDIA

2020ko 1., 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

2020ko 279. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 30ean, aurrekontu-aldaketak hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

01/20 ALDAKETA

Kreditu-gaikuntza

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(eurotan)

1 3370 60900

Aisialdirako instalazioak

21.800,00

FINANTZAKETA:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(eurotan)

1 3380 22620

Herriko festak

2.200,00

1 87010

Finantzaketa atxikia duten gastuetarako

4.447,82

1 87000

Gastu orokorretarako, baliabide atxikiak izateagatik

15.152,18

02/20 ALDAKETA

Aparteko kreditua

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(eurotan)

1 3322 63900

Kontzejuaren artxiboa

1.500,00

FINANTZAKETA:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(eurotan)

1 87000

Gastu orokorretarako, baliabide atxikiak izateagatik

1.500,00

03/20 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(eurotan)

1 2399 4820000

Argindar hornidura

2.000,00

FINANTZAKETA:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(eurotan)

1 87000

Gastu orokorretarako, baliabide atxikiak izateagatik

2.000,00

Aramendian, 2021eko urtarrilaren 12an.–Kontzejuko burua, Jesús María Aramendia Barbarin.

Iragarkiaren kodea: L2100443