179. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 2a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

NARBARTE

2021eko aurrekontua. Behinbetiko onespena

Narbarteko Kontzejuak 2021eko uztailaren 1ean egin osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez, behin betiko onetsi da 2021eko ekitaldiko aurrekontuaren eta haren betearazpen oinarrien espedientea. Hasierako onespena jendaurrean jartzeko iragarkia argitaratu zen 108. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 2021ko maiatzaren 10ean, eta ez du inork alegaziorik aurkeztu.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202.1 artikuluan xedatuari jarraikiz, honako laburpen hau ematen da argitara, kapituluka:

DIRU-SARRERAK:

3. kapitulua.–Tasak, precio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 12.045,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 140.500,00 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamendua: 3.810,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 156.355,00 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria-gastuak: 3.550,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 124.655,00 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 2.450,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 13.900,00 euro.

5. kapitulua-Kontingentzia funtsa eta bestelako ezustekoak: 3.500,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 8.300,00 euro.

Gastuak, guztira: 750.172,00euro.

Narbaten, 2021eko uztailaren 21ean.–Alkalte udalburua, Egoitz Gamio Michelena.

Iragarkiaren kodea: L2111455