179. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 2a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IMOTZ

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Imozko Udalak, 2021eko uztailaren 1ean egin bilkuran, behin betiko onetsi zuen 2021eko ekitaldiko aurrekontua.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202.1 artikuluan xedatuari jarraikiz, honako laburpen hau ematen da argitara, kapituluka:

GASTUAK

DIRU-SARRERAK

I. kapitulua.–Langileria gastuak: 121.200 euro.

I. kapitulua.–Zeharkako zergak: 132.200 euro.

II. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 96.190 euro.

II. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 35.000 euro.

III. kapitulua.–Finantza-gastuak: 1.500 euro.

III. kapitulua.–Tasak eta prezio publikoak: 37.600 euro.

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 96.930 euro.

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 105.925 euro.

VI. kapitulua.–Inbertsio errealak: 25.300 euro.

V. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 11.850 euro.

VII. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 72.900 euro.

IX. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 13.500 euro.

VIII. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 49.600 euro.

Guztira: 354.620 euro.

Guztira: 445.075 euro.

Imotzen, 2021eko uztailaren 2an.–Alkatea, Alfredo Alzueta Unzue.

Iragarkiaren kodea: L2110756