176. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 29a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

VALTIERRA

Udal ordenantza, Kaleetako pasabideen lizentziak arautzen dituena. Hasierako onespena

2021eko ekainaren 28an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zen Kaleetako pasabideen lizentziak arautzen dituen udal ordenantza,Valtierrako Udalarena.

Onetsitako ordenantza jendaurrean egonen da hogeita hamar eguneko legezko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratu ondotik, bizilagunek nahiz interesdunek espedientea azter dezaten, eta egoki iruditzen zaizkien erreklamazioak, kexak nahiz oharrak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluarekin.

Valtierran, 2021eko ekainaren 29an.–Alkatea, Manuel Resa Conde.

Iragarkiaren kodea: L2110362