176. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 29a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BAZTAN

67. poligonoko 37. partzelarako hirigintza-hitzarmena jendaurrean paratzea

Alkatetzak 2021eko uztailaren 2an emandako 2021/109. Ebazpenaren bidez onetsi da Baztango Udalaren eta sustatzailearen arteko hirigintza-hitzarmena, Baztango 67. poligonoko 37. partzelarako, eta haren bidez xedatu da Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, jendaurrean hogei egun baliodunean egon dadin.

Uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuan, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten denaren 25. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, espedientea jendaurrean egonen da hogei egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, azter dadin eta bidezko alegazioak aurkez daitezen.

Baztanen, 2021eko uztailaren 7an.–Alkatea, Joseba Otondo Bikondoa.

Iragarkiaren kodea: L2110829