176. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 29a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

1966/2021 EBAZPENA, uztailaren 1ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioak izendatzen dituena, suhiltzaileen lanpostuetan aritzeko.

Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren apirilaren 29ko 1107/2019 Ebazpenaren bidez, deialdi bat onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaileen hogeita hemezortzi lanpostu oposizio bidez betetzeko. Ebazpen hori 2019ko 86. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, maiatzaren 6koan.

Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren ekainaren 10eko 1553/2019 Ebazpenaren bidez, deialdian onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onetsi zen (2019ko 116. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, ekainaren 17koan).

Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren uztailaren 2ko 1943/2019 Ebazpenaren bidez, onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda onetsi zen (2019ko 154. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abuztuaren 8koan).

Oposizioaldiko probak bukatuta, kalifikazio epaimahaiak oinarrizko prestakuntza ikastaroan behin betiko onartutako 38 izangaien zerrenda igorri zuen.

Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren azaroaren 16ko 2700/2020 Ebazpenaren bidez, 38 izangai Segurtasun Eskolari atxiki zitzaizkion, eta horietarik 37 praktiketako funtzionario izendatu ziren; izan ere, bestea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioa zen.

Deialdiaren 11. oinarriak ezartzen du ezen, kalifikazio epaimahaiak, izangaiek prestakuntza ikastaroan lortutako kalifikazioak jaso ondoren, espedientean sartuko dituela, ikastaroa gainditu dutenen zerrenda onetsiko duela (txanden arabera eta, txanda bakoitzean, oposizioan ateratako guztirako puntuazioaren arabera) eta izendapen proposamena igorriko diola Funtzio Publikoko zuzendari nagusiari.

Horren ondorioz, kalifikazio epaimahaiak Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusira igorri du prestakuntza ikastaroa gainditu duten 38 izangaiak izendatzeko proposamena. Haietatik 1 igoera txandakoa da, eta 37 txanda irekikoak.

Beste alde batetik, Barne Zuzendaritza Nagusiak proposatu du, deialdiaren 12.3 oinarrian xedatutakoarekin bat, 2021eko abuztuaren 1a izan dadila karguaz jabetzeko eguna.

Horrenbestez, eta otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuaren bidez esleiturik ditudan eskudantziak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Ondoren aipatzen direnak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren organismo autonomoen zerbitzuko funtzionario izendatzea, suhiltzaileen lanpostuetan aritzeko: Javier Rodero Lafuente jauna, igoera txandatik, eta Ion Martinikorena Aranburu, Victor Díaz Urtasun, Iosu Gantxegi Gantxegi, Eduardo Perú Alegría, Iñaki Sexmilo Ayarra, Álvaro Olano Razquin, Asier Glaría Indurain, Javier Azcoiti Tanco, Ander Del Río Oreja, Ander Uria Cenoz, Íñigo Roldán Reinaldo, Gonzaga Galán Anaut, Carlos Ruiz Sánchez, Alex Nicolás Aguilella, Iker Leoz Abaurrea, Asier Aguirre Aranguren, Guillermo Moreno Moreno, Ander Amézqueta Moreno, Ander Zabalza García, Roberto Jiménez Zozaya, Diego Izpura Esquíroz, Borja José Ciaurri Borda, Marko Ubani Larrainzar, Mikel Burgui Oyaga, Félix Marquínez Mauleón, Iñaki Otaduy López, Urko Araiz Iglesias, Ekaitz Mateo Galar, Álvaro Pérez García, Ander Unanua Huarte, Iosu Dufur Vicente, Javier Resano Toledo, Raúl Zalba Oteiza, Héctor Sáenz Álvarez, Josu Díaz Abad, Imanol Fernández Zurbano eta Javier Sanz Alemán jaunak, txanda irekitik, horiek baitira hautapen prozedura gainditu duten izangaiak.

2. Lanpostu hutsak esleitzea I. eranskinean xedatutakoarekin bat.

3. Zehaztea ezen lanpostuaz jabetzeko eguna 2021eko abuztuaren 1a izanen dela.

Aipatutako epean ez baldin badute lanpostuaren jabetza hartzen, behar bezala arrazoitutako ezinbesteko kasuetan izan ezik, Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionario izateko eskubide guztiak galduko dituzte.

4. Ebazpen hau igortzea Barneko zuzendari nagusiari, Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzuko Gai Administratiboak eta Langileria Kudeatzeko Atalera eta Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiko Langileriaren Kudeaketako Zerbitzura, Langileriaren Gastuaren Kontrolaren eta Nominen Zerbitzura, Lan Harremanen eta Prestazio Sozialen Zerbitzura eta Egituraren, Lanpostuen Antolaketaren eta Langileen Plantillaren Zerbitzura, behar diren ondorioak izan ditzan, eta interesdunei jakinaraztea. Interesdunei aditzera ematen zaie ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dutela, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoarekin bat.

5. Izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadin agintzea, kontuan izanik argitalpen horrek jakinarazpenaren ondorio berberak izanen dituela, hala ezartzen baitu 45. artikuluan urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoak.

Iruñean, 2021eko uztailaren 1ean.–Funtzio Publikoko zuzendari nagusia, Amaia Goñi Lacabe.

I. ERANSKINA

Esleitutako lanpostuak

TXANDA

IZENA

LANP.

DESTINOA

HIZKUNTZA

GIDABAIMENA

IGOERA

RODERO LAFUENTE, JAVIER

7815

AZKOIEN (LODOSA-AZKOIEN SUHIL.-ETXE)

C

IREKIA

MARTINIKORENA ARANBURU, ION

5753

ZANGOZA (NABASKOZE-ZANGOZAKO SUHIL.-ETXE)

C

IREKIA

DIAZ URTASUN, VICTOR

9871

AZKOIEN (LODOSA-AZKOIEN SUHIL.-ETXE)

C

IREKIA

GANTXEGI GANTXEGI, IOSU

5323

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, PARKEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

PERÚ ALEGRÍA, EDUARDO

10000

AZKOIEN (LODOSA-AZKOIEN SUHIL.-ETXE)

C

IREKIA

SEXMILO AYARRA, IÑAKI

5334

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, SUHILTZAILE-ETXEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

OLANO RAZQUIN, ALVARO

6079

LODOSA (LODOSA-AZKOIEN SUHIL.-ETXE)

C

IREKIA

GLARÍA INDURAIN, ASIER

6082

LODOSA (LODOSA-AZKOIEN SUHIL.-ETXE)

C

IREKIA

AZCOITI TANCO, JAVIER

589

NABASKOZE (NABASKOZE-ZANGOZA SUHIL.-ETXE)

C

IREKIA

DEL RIO OREJA, ANDER

6519

LODOSA (LODOSA-AZKOIEN SUHIL.-ETXE)

C

IREKIA

URIA CENOZ, ANDER

6528

LODOSA (LODOSA-AZKOIEN SUHIL.-ETXE)

C

IREKIA

ROLDÁN REINALDO, IÑIGO

10011

AZKOIEN (LODOSA-AZKOIEN SUHIL.-ETXE)

C

IREKIA

GALAN ANAUT, GONZAGA

6531

LODOSA (LODOSA-AZKOIEN SUHIL.-ETXE)

C

IREKIA

RUIZ SÁNCHEZ, CARLOS

6897

LODOSA (LODOSA-AZKOIEN SUHIL.-ETXE)

C

IREKIA

NICOLÁS AGUILELLA, ALEX

7822

LODOSA (LODOSA-AZKOIEN SUHIL.-ETXE)

C

IREKIA

LEOZ ABAURREA, IKER

8375

LODOSA (LODOSA-AZKOIEN SUHIL.-ETXE)

C

IREKIA

AGUIRRE ARANGUREN, ASIER

9870

LODOSA (LODOSA-AZKOIEN SUHIL.-ETXE)

C

IREKIA

MORENO MORENO, GUILLERMO

5335

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, SUHILTZAILE-ETXEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

AMÉZQUETA MORENO, ANDER

5765

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, SUHILTZAILE-ETXEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

ZABALZA GARCÍA, ANDER

5786

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, SUHILTZAILE-ETXEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

JIMÉNEZ ZOZAYA, ROBERTO

5787

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, SUHILTZAILE-ETXEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

IZPURA ESQUÍROZ, DIEGO

6080

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, SUHILTZAILE-ETXEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

CIAURRI BORDA, BORJA JOSE

6526

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, SUHILTZAILE-ETXEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

UBANI LARRAINZAR, MARKO

6529

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, SUHILTZAILE-ETXEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

BURGUI OYAGA, MIKEL

6796

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, SUHILTZAILE-ETXEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

MARQUINEZ MAULEON, FELIX

10634

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, SUHILTZAILE-ETXEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

OTADUY LOPEZ, IÑAKI

10635

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, SUHILTZAILE-ETXEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

ARAIZ IGLESIAS, URKO

10636

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, SUHILTZAILE-ETXEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

MATEO GALAR, EKAITZ

10637

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, SUHILTZAILE-ETXEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

PEREZ GARCIA, ALVARO

10638

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, SUHILTZAILE-ETXEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

UNANUA HUARTE, ANDER

10639

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, SUHILTZAILE-ETXEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

DUFUR VICENTE, IOSU

10146

AURITZ (ALTSASU-AURITZ SUHIL.-ETXE)

Euskara, B2

C

IREKIA

RESANO TOLEDO, JAVIER

10640

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, SUHILTZAILE-ETXEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

ZALBA OTEIZA, RAUL

10641

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, SUHILTZAILE-ETXEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

SAENZ ALVAREZ, HECTOR

10642

ESKU-HARTZE OPERATIBOAREN, SUHILTZAILE-ETXEEN, KANPAINEN ETA TALDEEN ATALA

C

IREKIA

DÍAZ ABAD, JOSU

9785

NABASKOZE (NABASKOZE-ZANGOZA SUHIL.-ETXE)

C

IREKIA

FERNANDEZ ZURBANO, IMANOL

10082

NABASKOZE (NABASKOZE-ZANGOZA SUHIL.-ETXE)

C

IREKIA

SANZ ALEMÁN, JAVIER

10119

NABASKOZE (NABASKOZE-ZANGOZA SUHIL.-ETXE)

C

Iragarkiaren kodea: F2110565