174. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ETXARRI ARANATZ

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2021eko 137. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, ekainaren 14an, 1/2021 aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurrean egon den bitartean ez da alegaziorik egin; hortaz, aldaketa behin betikotzat jo da, eta argitara ematen da, dagozkion ondorioak izan ditzan.

Aplikatu beharreko araudia: irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikulua; foru dekretu horren bidez garatu zen martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan.

1/2021

ZENBATEKOA

GASTUA

2311

6320001

Laboral eskolak berritzea

15.000,00 euro

FINANTZAKETA

87000

Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina

15.000,00 euro

Etxarri Aranatzen, 2021eko uztailaren13an.–Mankomunitateko burua, María Saez de Albeniz Bregaña.

Iragarkiaren kodea: L2111117