174. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

UTERGA

2021eko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

Udalak 2021eko maiatzaren 26ko osoko bilkuran erabaki zuen hasiera batez onestea 1/2021 eta 2/2021 aurrekontu-aldaketak, eta erabaki hori argitaratu zen 2021eko 138. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, ekainaren 15ean. Jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, aurrekontu-aldaketa horien espedienteak behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

1/2021 AURREKONTU-ALDAKETA

Aparteko kreditua

GASTUAK:

1.1521.6100

Lursailak erostea

3.000,00 euro

1.165061900

Argiteria publikoa hobetzea

6.000,00 euro

1.9200.63200

Udaletxeko energia-efizientzia

28.000,00 euro

1.3110.48200

Hitzarmena Egapeludosekin

450,00 euro

DIRU-SARRERAK:

1.87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

18.450,00 euro

1.87010

Diruzaintzako gerakina, baliabide lotetsien bidez

19.000,00 euro

2/2021 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

GASTUAK:

1.4540.21000

Jarduketak landa eremuetan

20.000,00 euro

1.2391.22699

Emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea

1.027,54 euro

1.4590.68900

Herriko eremuak urbanizatzea

35.000,00 euro

DIRU-SARRERAK:

1.87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

55.000,00 euro

1.87010

Diruzaintzako gerakina, baliabide lotetsien bidez

1.027,54 euro

Utergan, 2021eko uztailaren 8an.–Alkatea, Pablo Lizarrondo Beriain.

Iragarkiaren kodea: L2110926