174. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GARES

Deialdia, Covid-19aren osasun krisiak ukitutako mikroenpresei laguntzak emateko deialdi publikoa. Laburpena

DDBN (Identifikazioa): 569003.

Argitara ematen da deialdiaren laburpena, bat etorriz azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluekin (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra); haren testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/569003).

Deialdi publikoa, laguntzak ematearren COVID-19aren osasun krisiak ukitutako Garesko mikroenpresei.

Garesen, 2021eko ekainaren 9an.–Alkatea, Oihan Mendo Goñi.

Iragarkiaren kodea: L2111164