174. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ERRIBERRI

2021eko 1., 2., 3. eta 4. aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

2021eko aurrekontuan 1etik 4ra bitarteko aldaketak egiteko espedientea 2021eko apirilaren 29an onetsi zen hasiera batez, eta erabaki hori urte bereko 121. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, maiatzaren 25ean. Espedientea jendaurrean egoteko epea iragan da, eta ez zaio aurkeztu alegaziorik edo erreklamaziorik; hartara, bidezkoa da behin betiko onestea eta aldizkari ofizialean argitara ematea, nahitaezkoa denez. Honako hauek dira onetsitako aldaketak:

1/2021 ALDAKETA

Kreditu transferentziak

Gastu goititua:

4121

4820001

Dirulaguntza ehiztariei

2.800,00

Gastuen goititzea, guztira

2.800,00

Aldaketaren finantzaketa

Gastuen beheititzea:

17122

22680910

Zuhaitzaren eguna antolatzea

2.800,00

Gastuen beheititzea, guztira

2.800,00

2/2021 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

Gastuen goititzea:

1522

6220000

Geziaren dorrea zaharberritzea

10.000,00

Gastuen goititzea, guztira

10.000,00

Aldaketaren finantzaketa

Diru-sarrerak goititzea:

Baliabide atxikien bidezko diruzaintzako gerakina

10.000,00

Diru-sarreren goititzea, guztira

10.000,00

3/2021 ALDAKETA

Aparteko kreditua

Gastuen goititzea:

3410

6220001

Inbertsioak pilotalekuan

5.000,00

Gastuen goititzea, guztira

5.000,00

Aldaketaren finantzaketa

Diru-sarrerak goititzea:

Baliabide atxikien bidezko diruzaintzako gerakina

5.000,00

Diru-sarreren goititzea, guztira

5.000,00

4/2021 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

Gastuen goititzea:

3410

6220000

Igerilekuetako aldagelak

9.000,00

Gastuen goititzea, guztira

9.000,00

Aldaketaren finantzaketa

Diru-sarrerak goititzea:

Baliabide atxikien bidezko diruzaintzako gerakina

9.000,00

Diru-sarreren goititzea, guztira

9.000,00

Erriberrin, 2021eko uztailaren 12an.–Alkatea, Maite Garbayo Valencia.

Iragarkiaren kodea: L2110974