174. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MURUZABAL

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2021eko 138. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, ekainaren 15ean, 1/2021 aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia, Udalak hartu zuena 2021eko maiatzaren 26ko osoko bilkuran. Jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, aurrekontu-aldaketa horren espedientea behin betiko onesten da eta argitara ematen, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan).

Aparteko kreditua:

GASTUAK:

1.4250.63200

Efizientzia energetikoa

25.000,00 euro

1.3110.48200

Egapeludos hitzarmena

750,00 euro

1.1533.63900

Herriko espazioak egokitzea

45.000,00 euro

1.9200.62600

Proiektagailua

3.000,00 euro

DIRU-SARRERAK:

1.87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

54.750,00 euro

1.87010

Diruzaintzako gerakina, baliabide atxikiak

19.000,00 euro

Muruzabalen, 2021eko uztailaren 8an.–Alkatea, Alberto Azparren Echeverría.

Iragarkiaren kodea: L2110902