174. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MURCHANTE

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan xedatuari jarraikiz, 2021eko plantilla organikoa hasiera batean onetsi ondorengo jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, argitara ematen da 2021eko plantilla organikoaren behin betiko onespena. Hasierako onespenaren erabakia 2020ko abenduaren 30ean eginiko osoko bilkuran hartu zuen Udalak, eta 2021eko 11. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 18an. María Rosario Gómara Ochoak aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoa dela eta, Osoko Bilkurak 2021eko ekainaren 30ean erabaki zuen plantilla berriz onestea, lan publikoaren eskaintza kenduta, hori Alkatetzaren eskumenekoa baita, Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legearen 21.1.g artikuluarekin bat.

Murchanten, 2021eko uztailaren 1ean.–Alkatea, Luis Sancho Martínez.

PLANTILLA ORGANIKOA

Lanpostuen zerrenda

Funtzionarioak.

IZENA

KOPURUA

MAILA

SARBIDEA

ESKLUS.

BATERAEZ.

LANPOSTUKOA

TXANDAKAKOA

MAILAKO OSAG.

LANALDIAREN LUZAP.

ADMINISTRAZIO-EGOERA

Idazkaria

1

A

OL

55

-

25,72

-

Jardunean

Kontu-hartzailea

1

A

OL

-

35

28,57

10

Jardunean

Administrari-ofiziala (Katastroa)

1

C

OL

16,36

12

Hutsik

Administrari-ofiziala (Diruzaintza)

1

C

OL

-

-

16,36

12

Hutsik

Zerbitzu anitzetako arduraduna

1

C

OLM

-

-

19,36

6,00

Jardunean

Zerbitzu anitzetako arduraduna

1

C

OLM

-

-

19,36

Jardunean

Zerbitzu anitzetako enplegatua

1

D

OL

Hutsik

Eskolazaina

1

D

OL

-

-

35,99

Jardunean

Kirol eta kultura koordinatzailea

1

C

OL

-

-

18,36

12

10

Hutsik

Administrari laguntzailea

1

D

OL

-

-

26.99

Hutsik

Brigadako ofiziala

2

D

OL

12

Hutsik

Lan-kontratudunak.

Kultur etxeko etxezaina

1

Hutsik

Garbiketako peoia

2

Hutsik

Kiroldegiko etxezaina

1

Hutsik

Hilerriko arduraduna

1

Hutsik

Langileen izenen zerrenda 2020-12-31n

Funtzionarioak.

IZEN-DEITURAK

ANTZINATASUNA

MAILA

GRADUA

LANPOSTUA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

Mendívil Zubizarreta, Víctor Manuel

1986-06-21

A

6

Idazkaria

Jardunean

Sáez Ramírez, Rosa Ana

1998-07-02

A

3

Kontu-hartzailea

Jardunean

Ullate Magaña, Ángel

1989-11-07

C

5

Zerbitzu anitzetako arduraduna

Jardunean

González Fernández, Ángel

1992-08-01

C

4

Zerbitzu anitzetako arduraduna

Jardunean

Ruiz Carcavilla, Julio

1995-01-09

D

4

Eskolazaina

Jardunean

Administrazio-kontratudun langileak.

IZEN-DEITURAK

ANTZINATASUNA

MAILA

LANPOSTUA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

Ortega Clemente, Gustavo

2001-03-21

C

Kirol eta kultura koordinatzailea

Jardunean

Gómara Ochoa, M.ª Rosario

2008-12-08

C

Administrari-ofiziala, Katastroa

Jardunean

Pórtoles del Puerto, Ainhoa

2014-09-16

C

Administrari-ofiziala, Diruzaintza

Jardunean

Martínez Ullate, Jesús

2015-06-02

D

Brigadako ofiziala

Jardunean

Fernández Ostiz, Jesús

2010-07-10

D

Brigadako ofiziala

Jardunean

LANPOSTUAREN IZENA

LANPOSTU KOPURUA

MAILA / TALDEA

SARBIDEA

ESKLUSIBIT.

BATERAEZIN.

LANPOSTUKOA

LANALDIAREN LUZAP.

MAILAKO OSAG.

ADMINISTRAZIO-EGOERA

Kirol eta kultura koordinatzailea

1

C

OL

-

18,36

10

12

JARDUNEAN

Administrari-ofiziala, Katastroa

1

C

OL

-

16,36

12

JARDUNEAN

Administrari-ofiziala, Diruzaintza

1

C

OL

16,36

12

JARDUNEAN

Brigadako ofiziala

1

D

OL

12

JARDUNEAN

Brigadako ofiziala

1

D

OL

12

JARDUNEAN

Aldi baterako lan-kontratudunak.

IZEN-DEITURAK

ANTZINATASUNA

LANPOSTUA

Gárriz Jarauta, Marta

2000-01-10

Administrari laguntzailea

Lan-kontratuduna, mugagabea

Aguado Orta, Aránzazu

2003-05-15

Kultur Etxeko etxezaina

Lan-kontratuduna, mugagabea

Romero Orta, María José

2000-10-04

Garbiketako peoia

Lan-kontratuduna, mugagabea

Arregui Aranaz, Elizabeth

2000-07-16

Garbiketako peoia

Lan-kontratuduna, mugagabea

Aldi baterako lan-kontratudunak (musikako irakasleak).

DEITURAK ETA IZENA

LANALDIA (%)

INSTRUMENTUA

RIVAS MARTÍNEZ, Fernando

5,00

Gitarra

CORNAGO SERRANO, Víctor Manuel

45,00

Tronpeta

REMÍREZ MADURGA, Ignacio

40,00

Saxofoia

VALLES MONREAL, Teresa

22,77

Klarinetea

CORNAGO OLIVER, Fausto

15,27

Tronboia

PÉREZ DE OBANOS OYARBIDE, Francisco Javier

28,90

Gaita

LITAGO SÁNCHEZ, Elena

13,60

Txirula

LÓPEZ ORTA, Maite

43,33

Musika-hizkuntza

CORNAGO SÁEZ, Israel

23,90

Perkusioa

MONTES AUSEJO, Virginia

44,17

Pianoa

Iragarkiaren kodea: L2110587