174. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ETXABARRI

2021eko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

2021eko 89. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, apirilaren 20an, aurrekontu-aldaketak hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

01/21 ALDAKETA

Kreditu-gaikuntza

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 1640 6220001

Kolunbarioak

2.200

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 87000

Gerakina gastu orokorretarako eta baliabide lotetsiak izateagatik

2.200

02/21 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 9200 63200

San Mamés ermita

35.600

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 87000

Gerakina gastu orokorretarako eta baliabide lotetsiak izateagatik

15.600

1 78200

Etxabarriko Jasokundeko Andre Mariaren parrokia

20.000

Etxabarrin, 2021eko uztailaren 12an.–Kontzejuko burua, Ignacio Galdeano Ancin.

Iragarkiaren kodea: L2111196