174. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ETXABARRI

2021eko 3., 4., 5. eta 6. aurrekontu-aldaketak.
Hasierako onespena

Etxabarriko Kontzejuak, 2021eko ekainaren 3an egin osoko bilkuran, legezko quoruma izanik, hasiera batean onetsi zuen 2021eko ekitaldiko aurrekontuan 3tik 6ra bitarteko aldaketak egiteko espedientea.

Espediente hori jendaurrean egonen da hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta iragarki-taulan argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek espedientea azter dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak egin ditzaten.

Erreklamaziorik egin ezean, espedientea behin betiko onetsitzat joko da, jendaurreko epea bukatutakoan.

Etxabarrin, 2021eko uztailaren 12an.–Kontzejuko burua, Ignacio Galdeano Ancin.

Iragarkiaren kodea: L2111007