174. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERBINTZANA

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2021eko 143. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, ekainaren 21ean, aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, eta iraganik hamabost egun balioduneko epea, aurrekontu-aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

Berbintzanan, 2021eko uztailaren 6an.–Alkatea, Ángel Díez Asenjo.

DIRU-SARRERA BERRIAK

GASTUAK:

PARTIDA

KONTZEPTUA

HASIERAKO

GUZTIRA

(eurotan)

34202.6090003

Irisgarritasuna, igerilekuen ontzira: eskailerak

0,00

7.500,00

7.500,00

34202.62300

Klorazio eta arazketako zentrala

7.500,00

0,00

7.500,00

15.000, 00

DIRU-SARRERAK:

PARTIDA

KONTZEPTUA

HASIERAKO

GUZTIRA

(eurotan)

7508015

Dirulaguntza, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutua

0,00

7.500,00

7.500,00

930053002

Funts propioak

7.500,00

0,00

7.500,00

15.000,00

Iragarkiaren kodea: L2111052