174. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERBINTZANA

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2021eko 133. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, ekainaren 8an, aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, eta iraganik hamabost egun balioduneko epea, aurrekontu-aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

GASTUAK:

PARTIDA

KONTZEPTUA

HASIERAKO ZENBATEKOA

(euroak)

GEHIKUNTZA

(euroak)

AZKEN ZENBATEKOA

(euroak)

3232.6090001

Berokuntza: galdara

30.000

6.966

36.966

3232.6090002

Estalkia iragazgaiztea

0

43.189

43.189

GUZTIRA

80.155

DIRU-SARRERAK:

PARTIDA

KONTZEPTUA

HASIERAKO ZENBATEKOA

(euroak)

DIRU-SARRERA BERRIA

(euroak)

AZKEN ZENBATEKOA

(euroak)

7508012

Dirulaguntza, Hezkuntza Departamentua - galdara

19.500

10.072,80

29.572,80

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

0110.9130006

7.393,20

36.966

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

7508012

Dirulaguntza, Hezkuntza Departamentua - estalkia

0

34.551,20

Diruzaintzako gerak. gast. orok.

0110.9130007

8.637,80

43.189

Berbintzanan, 2021eko uztailaren 6an.–Alkatea, Ángel Díez Asenjo.

Iragarkiaren kodea: L2111012