174. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 27a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

642E/2021 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita ebazpen honen eranskinean sartutako aldez aurreko inbentarioa, non identifikatzen baitira ingurumen-baimen bateraturako ezarritako araubideari heltzen dioten instalazioak, Ingurumenean Eragina duten Jarduerak arautzen dituen abenduaren 16ko 17/2020 Foru Legearen hirugarren xedapen iragankorrean xedatutakoa aplikatu beharrez.

2020ko abenduaren 22an argitaratu zen 296. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Ingurumenean Eragina duten Jarduerak arautzen dituen abenduaren 16ko 17/2020 Foru Legea.

Azken xedapen bakarrarekin bat, foru lege honek indarra hartuko du Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara ematen denetik sei hilabetera, hau da, 2021eko ekainaren 22an.

Bestalde, foru lege horren hirugarren xedapen iragankorrak ezartzen duenez, foru lege horrek indarra hartzen duenean ingurumen-baimen integratua edo jarduera sailkatuaren lizentzia duten eta 1. eranskinean sartuta dauden instalazioak arautuko dira foru legeak ingurumen-baimen bateratuari buruz ezartzen duenari jarraikiz.

Orobat, ezartzen du ezen, Ingurumen Zuzendaritza Nagusiaren ebazpenaren bidez, ingurumen-baimen bateraturako ezarritako araubideari heltzen dioten instalazioak identifikatuko direla.

Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuak, bere datu-baseetako informazioa oinarri hartuta, aldez aurreko inbentario bat prestatu du, ingurumen-baimen bateraturako ezarritako araubideari heltzen dioten instalazioak identifikatzeko.

Inbentario hori dauden instalazioen bi zerrendak osatzen dute: batetik, jarduera sailkaturako udal lizentzia duten instalazioak, eta bestetik, ingurumen-baimen integratua dutenak, ingurumen arloan eskumena duen Nafarroako Gobernuko departamentuak emandakoa.

Ingurumenean Eragina duten Jarduerak arautzen dituen abenduaren 16ko 17/2020 Foru Legeak indarra hartuta, jarduera sailkaturako udal lizentzia duten instalazioen kasuan, kasuan kasuko udalek egoki diren administrazio neurriak hartu behar dituzte, eta ukitutako instalazioen titularrei jakinarazi araubide baimentzailea aldatu dela.

Dena dela, behin betiko inbentarioa egiteko, ezinbestekoa da kasuan kasuko udalek parte hartzea, horiek baitute informaziorik egokiena; izan ere, haiek eman dituzte jarduera eta irekiera lizentziak, instalazio horiek funtzionamenduan hastea baimendu dutenak. Horregatik, egokia da udalei eskatzea beharrezko egiaztapenak egin ditzatela eta behar diren aldaketak erants diezazkiotela inbentarioari.

Gauzak horrela, oso garrantzitsua da udalek onestea jardueren oraingo funtzionamenduaren egoera, zeren, jarduera bat uzten edo gelditzen bada bi urtez baino gehiagoz irekiera lizentzia eman zenetik, iraungitzat eta ondoriorik gabetzat joko da lizentzia hori, bat etorriz Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legearen 85. artikuluan xedatutakoarekin bat. Halako kasuetan, ez da egoki ingurumen-baimen bateraturako ezarritako araubideari heltzen dioten instalazioak identifikatzeko behin betiko inbentarioan sartzea instalazio horiek.

Halaber, udalek beren udal-mugartean ingurumen-baimen bateraturako ezarritako araubideari heltzen dioten beste instalazio batzuen berri balute, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuari jakinarazi beharko liokete, behin betiko inbentarioan sartzeko.

Bestalde, beharrezkoa da udalek Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuari helaraztea kasuan kasuko instalazioari eman dizkioten jarduera sailkaturako lizentzien eta irekitzeko lizentzien kopia bat, ingurumen-baimen bateratua emateko eskumena duen organoak jakin dezan zer baldintzetan funtzionatzen ari diren.

Adierazitakoarekin bat, eta Ingurumenean Eragina duten Jarduerak arautzen dituen abenduaren 16ko 17/2020 Foru Legearen hirugarren xedapen iragankorrak ematen dizkidan eskudantziak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Ebazpen honen eranskinean sartutako aldez aurreko inbentarioa onestea, non identifikatzen baitira ingurumen-baimen bateraturako ezarritako araubideari heltzen dioten instalazioak, Ingurumenean Eragina duten Jarduerak arautzen dituen abenduaren 16ko 17/2020 Foru Legearen hirugarren xedapen iragankorrean xedatutakoa aplikatu beharrez.

2. Nafarroako Foru Komunitateko udalei helaraztea aldez aurreko inbentario hori, egoki diren administrazio neurriak har ditzaten eta jakinaraz diezaieten ukitutako instalazioen titularrei araubide baimentzailea aldatu dela.

3. Nafarroako Foru Komunitateko udalei eskatzea ezen, bi hilabeteko epean, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuari helaraz diezaiotela ukitutako instalazioei eman dieten jarduera sailkaturako lizentzien eta irekitzeko lizentzien kopia bat, eta jakinaraz dezatela zer aldaketa egin behar den aldez aurreko inbentarioan, instalazioak kendu edo erantsi behar direlako.

4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

5. Ebazpen hau jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan, Nafarroako Foru Komunitateko udal guztiei, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuari eta Kutsaduraren aurkako Prebentzio Atalari.

Iruñean, 2021eko ekainaren 24an.–Ingurumeneko zuzendari nagusia, Pablo Muñoz Trigo.

ERANSKINA

Ingurumen-baimen bateratuaren araubideari heltzen dioten instalazioak

A TALDEA

Jarduera sailkaturako udal lizentzia duten instalazioak

TITULARRA/ZENTROA

NIMA

UDALERRIA

HERRIA

17/2020 FL, 1. ERANSKINA, TALDEA

REGA KODEA

TOKI ESP. KOD.

ROS VELAZ BENITO

--

ABARTZUZA

ABARTZUZA

10.2

--

ES310020000107

002NA107

SAINZ RUIZ SL

3126009026

ABARTZUZA

ABARTZUZA

10.2

--

ES310020000114

002NA114

CAMINONDO IBIRICU IRATI

--

ABAURREGAINA

ABAURREGAINA

10.16

--

ES310030000102

003NA102

ARIDOS Y CANTERAS DEL EGA SL

3100500395

ABERIN

ABERIN

5.1

--

--

--

SANCHEZ DE MUNIAIN SANCHEZ PEDRO

--

ABERIN

MUNIAIN IGUZKITZA

10.23

--

ES310050000001

005NA001

ANTON SANCHEZ JOSE ANTONIO

--

ABLITAS

ABLITAS

10.16

--

ES310060000101

006NA101

ARRIAZU FERNANDEZ J R ETA V M ARRIAZU SADA

--

ABLITAS

ABLITAS

10.16

--

ES310060000100

006NA100

AVICOLA LOS MORENICOS SL

3100609018

ABLITAS

ABLITAS

10.2

--

ES310060000124

006NA124

AZNAR MELERO JESUS

--

ABLITAS

ABLITAS

10.2

--

ES310060000103

006NA103

CARNICERIA Y PRODUCCIONES CARNICAS H B S

3120809030

ABLITAS

ABLITAS

10.18

--

ES310060000005

006NA005

GIL ARRONDO JOAQUIN

3100609017

ABLITAS

ABLITAS

10.12

--

ES310060000127

006NA127

PEREZ MARTINEZ GERMAN

--

ABLITAS

ABLITAS

10.2

--

ES310060000108

006NA108

PEREZ GOÑI ANDRES

--

ADIOS

ADIOS

10.2

--

ES310070000101

007NA101

CÁRNICAS MIROTZ SL

3100809001

AGUILAR KODES

AGUILAR KODES

9.6

--

--

--

ALDUNATE AGUIRRE MARTA

3100909003

OIBAR

OIBAR

10.2

--

ES310090000111

009NA111

ARBELOA REMON MATEO

--

OIBAR

OIBAR

10.23

--

ES310090000012

009NA012

BEGUIRISTAIN SEGUROLA ANGEL

3100903642

OIBAR

OIBAR

10.2

--

ES310090000115

009NA115

GRANJA LOS ALECOS SL

3121601835

OIBAR

OIBAR

10.14

--

ES310090000015

009NA015

NILSA

3100909004

OIBAR

OIBAR

13.3

--

--

--

SC ARTIEDA LANA MIGUEL ANGEL ETA OSCAR ALBERTO

--

OIBAR

OIBAR

10.23

--

ES310090000001

009NA001

ZABALETA LEOZ JESUS MARIA

--

OIBAR

OIBAR

10.16

--

ES310090000114

009NA114

NILSA (ARBEITZA ZUBIELKI)

3101109005

ALLIN

ARBEITZA

13.3

--

--

--

ENS ZK.: 4730 SANZ-ANCIN

3101109000

ALLIN

ZUBIELKI

10.15

--

ES310110000100

011NA100

FERNANDEZ FERNANDEZ OMAR

--

ALLO

ALLO

10.23

--

ES310120000005

012NA005

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA (DEIKAZTELU-ALLO HUA)

--

ALLO

ALLO

13.3

--

--

--

ACEREC-ALSASUA

3101000422

ALTSASU

ALTSASU

5.1

--

--

--

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ORSA SL

3101000423

ALTSASU

ALTSASU

5.1

16.15

--

--

IBÉRICA DE SUSPENSIONES SL

3101003300

ALTSASU

ALTSASU

2.9

--

--

--

KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA SL

3101000418

ALTSASU

ALTSASU

17.3

--

--

--

SUNSUNDEGUI SL

3101000427

ALTSASU

ALTSASU

2.9

--

--

--

TINTORERIA GARBY

--

ALTSASU

ALTSASU

11.3

--

--

--

TRATAMIENTOS ALGOI SL

3101000430

ALTSASU

ALTSASU

11.6

--

--

--

NILSA (AMESKOABARRENA)

3101309007

AMESKOABARRENA

BAKEDANO

13.3

--

--

--

ARAUJO RUIZ FANNY

--

AMESKOABARRENA

ZUDAIRI

10.12

--

ES310130000066

013NA066

CEGAMA LANA FCO JAVIER

3101308425

AMESKOABARRENA

ZUDAIRI

10.23

--

ES310130000034

013NA034

SC IÑIGUEZ GARCIA-EULATE ESTEBAN JAVIER ETA MIGUEL ANGEL

3101309009

AMESKOABARRENA

ZUDAIRI

10.16

--

ES310130000055

013NA055

ASFALTOS DEL EBRO SL

3101509008

ANDOSILLA

ANDOSILLA

1.1

--

--

--

CONSERVAS ALMANAQUE SL

3101509035

ANDOSILLA

ANDOSILLA

9.5

--

--

--

CONSERVAS ARTESANAS ROSARA SL

3101500476

ANDOSILLA

ANDOSILLA

9.5

--

--

--

EXPLOTACION GANADERA LOS ROBLES SL

--

ANDOSILLA

ANDOSILLA

10.16

--

ES310150000115

015NA115

RINACON GESTIÓN SL (ZURA BIRZIKLATZEKO INSTALAZIOA)

3101509022

ANDOSILLA

ANDOSILLA

5.1

--

--

--

RINACON GESTIÓN SL

3101504243

ANDOSILLA

ANDOSILLA

5.1

--

--

--

CROMADO INDUSTRIAL SARRASIN SL

3101600490

ANTSOAIN

ANTSOAIN

2.8

--

--

--

RAMORENA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

3101709012

ANUE

ARITZU

10.15

--

ES310170000100

017NA100

GRANJA SARROA S L

--

ANUE

OLAGUE

10.1

--

ES310170000129

017NA129

ENS ZK.: 621 NA PRESONDO

3101709005

ANUE

OLAGUE

10.15

--

ES310170000105

017NA105

HEXACOMB SL

3101900532

AGOITZ

AGOITZ

6.1

--

--

--

INCOGEN SA

3101900531

AGOITZ

AGOITZ

16.15

--

--

--

JUAMPEREZ HUARTE PEDRO MARIA

3101909018

AGOITZ

AGOITZ

10.18

--

ES310190000002

019NA002

KNAUF MIRET SL (AGOITZ)

3101900533

AGOITZ

AGOITZ

5.1

--

--

--

SAN MARTIN ALEGRIA SANTIAGO ETA DANIEL

--

AGOITZ

AGOITZ

10.18

--

ES310190000008

019NA008

HUMOECO SL

3115809006

AOS

AOS

5.1

--

--

--

NILSA (ARAXES)

3102009016

ARAITZ

ARRIBE-ATALLU

13.3

--

--

--

OTERMIN IRIARTE JOSE

--

ARAITZ

INTZA

10.18

--

ES310200000001

020NA001

SC GONZALEZ GAINZA FRANCISCO ETA GONZALEZ GAINZA MIKEL

--

ARAITZ

UZTEGI

10.23

--

ES310200000058

020NA058

ENS ZK.: 661 NA LAZCOZ

--

ARAKIL

EGIARRETA

10.15

--

ES310250000011

025NA011

ZARRANZ CAÑAMARES ISMAEL

3102509019

ARAKIL

EGIARRETA

10.16

--

ES310250000101

025NA101

ENS ZK.: 652 KITXULABE

--

ARAKIL

ETXARREN

10.15

--

ES310250000113

025NA113

ASTIZ IRIARTE N MONTOSA IRAIZOZ B OLLO ASTZ EDURNE J ETA J I

--

ARAKIL

HIRIBERRI

10.23

--

ES310250000007

025NA007

ENS ZK.: 620 NA OLLER

3102509009

ARAKIL

HIRIBERRI

10.15

--

ES310250000105

025NA105

SA DE PREFORMADOS METÁLICOS (SAPREM)

3102509015

ARAKIL

IZURDIAGA

2.7

--

--

--

LEGARRA ZUBIRIA F., RECALDE LARUMBE I., RECALDE LARUMBE J. A

--

ARAKIL

ZUHATZU

10.23

--

ES310250000050

025NA050

LARRIAUNDI S COOP

3102309066

ARANGUREN

LABIANO

10.23

--

ES310230000001

023NA001

GANADOS OROMAR S L

--

ARANGUREN

TAXOARE

10.23

--

ES310230000100

023NA100

CONTENEDORES JOKIN SL

3102304104

ARANGUREN

TAXOARE

5.1

--

--

--

PLASTIC REPAIR SYSTEM 2011 SL

3102309127

ARANGUREN

TAXOARE

5.1

--

--

--

NILSA

3102209001

ARANTZA

ARANTZA

13.3

--

--

--

CADARSO GARCÍA A ECHAVARRI GOMEZ M B PEREZ CADARSO S PEREZ DE

--

ARAS

ARAS

10.18

--

ES310260000101

026NA101

ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA SA

3102709012

ARBIZU

ARBIZU

2.5

--

--

--

BAIKOR WORLWIDE SL

3102709009

ARBIZU

ARBIZU

2.5

--

--

--

EMBUTIDOS ARBIZU SL

3102700658

ARBIZU

ARBIZU

9.5

--

--

--

EXPLOTACIONES GANADERAS ALDABA SL

--

ARBIZU

ARBIZU

10.23

--

ES310270000037

027NA037

LAKBER MECANIZADOS SL

3102709014

ARBIZU

ARBIZU

2.9

--

--

--

VIDEGAIN IBARRA JOSE IGNACIO

3102809001

ARTZIBAR

ARRIETA

10.23

--

ES310280000100

028NA100

CARLOS OROZ TORREA ETA LAURA OROZ TORREA SCA

--

ARTZIBAR

HIRIBERRI

10.23

--

ES310280000102

028NA102

IBAÑEZ GONZALEZ CRISTOBAL

--

ARELLANO

ARELLANO

10.23

--

ES310300000003

030NA003

NILSA (ARESO HERRIA)

3103109005

ARESO

ARESO

13.3

--

--

--

NILSA (ARESO INDUSTRIALDEA)

--

ARESO

ARESO

13.3

--

--

--

CONGELADOS DE NAVARRA SAU

3103200679

ARGUEDAS

ARGUEDAS

9.3

--

--

--

IÑIGUEZ MONCAYOLA ALFREDO

--

ARGUEDAS

ARGUEDAS

10.16

--

ES310320000121

032NA121

MARTON REINA ITZIAR

--

ARGUEDAS

ARGUEDAS

10.12

--

ES310320000006

032NA006

NILSA (VALTIERRA-ARGUEDAS)

3103209012

ARGUEDAS

ARGUEDAS

5.1

13.3

--

--

PEÑA POYO CESAR

--

ARGUEDAS

ARGUEDAS

10.12

--

ES310320000005

032NA005

ENS ZK.: 4836 USTARROZ SANZ

--

ARGUEDAS

ARGUEDAS

10.16

--

ES310320000120

032NA120

ENS ZK.: 4836 USTARROZ SANZ

--

ARGUEDAS

ARGUEDAS

10.23

--

ES310320000003

032NA003

SC USTARROZ LUQUI ANGEL CARLOS JOSE JAVIER

--

ARGUEDAS

ARGUEDAS

10.23

--

ES310320000004

032NA004

USTARROZ SANTAFE VICTOR

--

ARGUEDAS

ARGUEDAS

10.16

--

ES310320000134

032NA134

ARANA GALBETE ALBERTO

--

ARROITZ

ARROITZ

10.18

--

ES310360000003

036NA003

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA (ARROIZKO HUA)

--

ARROITZ

ARROITZ

13.3

--

--

--

COOPERATIVA AGRÍCOLA CAJA RURAL DE ARTAJONA

3103809017

ARTAXOA

ARTAXOA

9.3

--

--

--

GRANJA LA PATIRROJA

3114209005

ARTAXOA

ARTAXOA

10.8

--

ES310380000131

--

GUEMBE RODRIGUEZ JORGE ALFONSO

--

ARTAXOA

ARTAXOA

10.15

--

ES310380000100

038NA100

NEOELECTRA ECOENERGÍA NAVARRA SL

3103800695

ARTAXOA

ARTAXOA

5.1

--

--

--

NILSA

3103809027

ARTAXOA

ARTAXOA

13.3

--

--

--

SC ARRULA AMATRIAIN ALBERTO, OSCAR ETA ARRULA OLCOZ JOSE RAMON

--

ARTAXOA

ARTAXOA

10.23

--

ES310380000005

038NA005

SC OCHOA ECHEVERRIA JESUS MARIA ETA OCHOA JURIO JESUS

--

ARTAXOA

ARTAXOA

10.23

--

ES310380000004

038NA004

EGOZKUE GOLDARAZ MIREN ETA ITURRALDE MIGUELTORENA FERNANDO SCA

3104009004

ATETZ

BEUNTZA

10.23

--

ES310400000100

040NA100

ENS ZK.: 594 NA IRAIN

--

ATETZ

BEUNTZA

10.15

--

ES310400000103

040NA103

DUFUR DE INCHAUSTI IMANOL ETA ARITZA

--

AURITZ

AURITZ

10.23

--

ES310580000103

058NA103

ENS ZK.: 606 NA AZANZA

--

AURITZ

AURITZ

10.23

--

ES310580000100

058NA100

DE CARLOS LANDER IGNACIO ETA FRANCISCO JAVIER SCA

--

AIEGI

AIEGI

10.23

--

ES310410000003

041NA003

OBRAS Y SERVICIOS TEX SL

3104109002

AIEGI

AIEGI

5.1

--

--

--

IBERFRUTA SA

3104200721

AZAGRA

AZAGRA

9.3

--

--

--

NILSA

3104209018

AZAGRA

AZAGRA

13.3

--

--

--

GH GUERRA

3104404245

BAKAIKU

BAKAIKU

11.6

--

--

--

POZUETA LIZARRAGA LUIS MARIA

--

BAKAIKU

BAKAIKU

10.16

--

ES310440000017

044NA017

AGUA Y JABÓN

--

BARAÑAIN

BARAÑAIN

11.3

--

--

--

NILSA (BARASOAIN-GARINOAIN)

3104509007

BARASOAIN

BARASOAIN

13.3

--

--

--

ENS ZK.: 1401 OYANZARRA

--

BARASOAIN

BARASOAIN

10.15

--

ES310450000100

045NA100

LARREA AYECHU FRANCISCO ANTONIO

--

BARGOTA

BARGOTA

10.18

--

ES310470000004

047NA004

NILSA (AIZAROTZ)

3104909016

BASABURUA

AIZAROTZ

13.3

--

--

--

ARRARAS BILDARRAZ MANUEL

--

BASABURUA

BERUETE

10.23

--

ES310490000046

049NA046

RECONDO ELIZALDE FRANCISCO JAVIER

--

BASABURUA

BERUETE

10.16

--

ES310490000102

049NA102

URRIZA HUARTE PEDRO

--

BASABURUA

IGOA

10.23

--

ES310490000125

049NA125

ARMENDARIZ TELLECHEA JOAQUIN MARIA

--

BASABURUA

OROKIETA

10.23

--

ES310490000123

049NA123

ENS ZK.: 672 NA BIDEGAIN

3104909003

BASABURUA

UDABE

10.15

--

ES310490000100

049NA100

CANTERAS ACHA SA

3105000731

BAZTAN

ALMANDOZ

1.1

--

--

--

ENS ZK.: 616 NA BEZENARTEA

3105009031

BAZTAN

AMAIUR

10.15

--

ES310500000571

050NA571

ENS ZK.: 665 NA ARANEA

--

BAZTAN

AMAIUR

10.15

--

ES310500000748

050NA748

ENS ZK.: 686 ZAMARGILENEA

--

BAZTAN

ANIZ

10.23

--

ES310500000685

050NA685

ECHENIQUE IRIBARREN JJ, IRIARTE ANCHORENA ML ETA ECHENIQUE IRIARTE

--

BAZTAN

ARIZKUN

10.23

--

ES310500000296

050NA296

GOÑI ELORGA ANA MARIA

--

BAZTAN

ARIZKUN

10.23

--

ES310500000025

050NA025

SAT MENDICOA

--

BAZTAN

ARIZKUN

10.15

--

ES310500000608

050NA608

SC ECHENIQUE IRIBARREN MARIA CARMEN ETA MIGUELTORENA ORGAMBIDE

--

BAZTAN

ARIZKUN

10.15

--

ES310500000611

050NA611

SC IRIGOYEN RECARTE J RECARTE VICONDO

--

BAZTAN

ARIZKUN

10.23

--

ES310500000016

050NA016

ALCASENA IRUNGARAY PATXI

--

BAZTAN

AZPILKUETA

10.23

--

ES310500000171

050NA171

ENS ZK.: 643 NA DOLABERRI

--

BAZTAN

AZPILKUETA

10.23

--

ES310500000453

050NA453

SC ECHENIQUE VICONDOA JUANA MARIA ETA MARITORENA ITU

--

BAZTAN

BERROETA

10.23

--

ES310500000143

050NA143

GALAIN ARIZTIA AGUSTIN JOSE

--

BAZTAN

ELBETE

10.23

--

ES310500000211

050NA211

ARAMBEL ARRAZTOA AGUSTIN

--

BAZTAN

ELIZONDO

10.15

--

ES310500000466

050NA466

BAZTÁN BIDASOA SERVICIOS FUNERARIOS SL

3105009079

BAZTAN

ELIZONDO

16.5

--

--

--

GARMENDIA URTIZBEREA, DOMINGO

3105002880

BAZTAN

ELIZONDO

5.1

5.3

--

--

BENGOECHEA FELIPE FCO ETA JOSE JAVIER

--

BAZTAN

ERRATZU

10.23

--

ES310500000007

050NA007

IRIGOYEN URRUTIA ANTTON

--

BAZTAN

ERRATZU

10.16

--

ES310500000404

050NA404

ALEMAN GOÑI PILAR ETA GALARREGUI ELIZAGOYEN

--

BAZTAN

GARTZAIN

10.23

--

ES310500000058

050NA058

ENS ZK.: 4322 ANDALORREA

3105009015

BAZTAN

GARTZAIN

10.15

--

ES310500000600

050NA600

IOSEBA BERRESKURATZE METALIKOAK SLU

3105009010

BAZTAN

IRURITA

5.1

5.3

--

--

NILSA (BAZTAN)

3105009086

BAZTAN

LEKAROZ

13.3

--

--

--

OHARRIZ PETRIRENA M. ETA PETRIRENA ELIZALDE L

--

BAZTAN

ORONOZ

10.23

--

ES310500000003

050NA003

CONSTRUCCIONES SOBRINO SL

3105009064

BAZTAN

ORONOZ

5.1

--

--

--

ESANDI ILINCHETA JUAN ISIDRO

--

BEIRE

BEIRE

10.23

--

ES310510000001

051NA001

CAVEO AUTOMOTIVE SPAIN SA

3125002206

BERA

BERA

11.6

--

--

--

MANUFACTURAS ALCO

3125002210

BERA

BERA

2.8

--

--

--

NILSA

3125009037

BERA

BERA

13.3

--

--

--

SAVERA GROUP

3125002202

BERA

BERA

2.9

--

--

--

LUCEA CHOCARRO AITOR

3105309002

BERBINTZANA

BERBINTZANA

10.12

--

ES310530000122

053NA122

ENS ZK.: 5409 MOLINAR

--

BERBINTZANA

BERBINTZANA

10.23

--

ES310530000100

053NA100

ENS ZK.: 615 NA LOS EDUARDOS

--

BERBINTZANA

BERBINTZANA

10.15

--

ES310530000102

053NA102

SC SUESCUN SUESCUN JESUS M.ª ETA PUERTA VALVERDE M.ª ASUNCION

3105309003

BERBINTZANA

BERBINTZANA

10.15

--

ES310530000103

053NA103

AISLANAT SL

3180509048

BERIAIN

BERIAIN

5.1

--

--

--

CHATARRAS GOÑI SL

3180502554

BERIAIN

BERIAIN

5.1

--

--

--

ILUNION NAVARRA SL

3180509000

BERIAIN

BERIAIN

16.9

--

--

--

REGE-NAVA (JUAN RAMÓN ELIZALDE ARAMENDÍA)

3180509024

BERIAIN

BERIAIN

5.1

--

--

--

RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA

3180502557

BERIAIN

BERIAIN

5.1

--

--

--

SERKONTEN PAMPLONA

3180509016

BERIAIN

BERIAIN

5.1

--

--

--

TRANSPORTES ABYCER SL

3180509001

BERIAIN

BERIAIN

5.1

--

--

--

VIARIA AGLOMERADO SL

3180502526

BERIAIN

BERIAIN

5.1

--

--

--

EDUARDO NAVASCUES ALLUE-BERRIOPLANO

3180209052

BERRIOBEITI

AITZOAIN

5.3

--

--

--

LIMPALF

3180202395

BERRIOBEITI

AITZOAIN

11.3

--

--

--

NEUMATICOS AIZOÁIN NAVARRA SL

3180204209

BERRIOBEITI

BALLARIAIN

5.3

--

--

--

DYNAMOBEL, S.A.

3180202447

BERRIOBEITI

BERRIOBEITI

2.8

--

--

--

GRUPO TUARDN SL

3180209033

BERRIOBEITI

BERRIOBEITI

5.1

--

--

--

NEW- NADEMA, S.L.

3180302501

BERRIOBEITI

BERRIOBEITI

16.3

--

--

--

PERFILES DE PRECISION SL

3180202452

BERRIOBEITI

BERRIOBEITI

2.9

--

--

--

TÉCNICAS INDUSTRIALES EN DECORACIÓN SL (TID)

3180202453

BERRIOBEITI

BERRIOBEITI

11.6

--

--

--

VISERPAL SL

3180209095

BERRIOBEITI

BERRIOBEITI

5.1

--

--

--

JEALSER

3180202434

BERRIOBEITI

ELKARTE

2.8

--

--

--

PECUARIA LOITI

--

BERRIOBEITI

LOTZA

10.17

--

--

--

GANADERIA INDART ARIZTEGUI SL

--

BERTIZARANA

LEGASA

10.23

--

ES310540000001

054NA001

NILSA (BIDASOKO ERDIALDEA)

3105409005

BERTIZARANA

LEGASA

13.3

--

--

--

SC OTAZU LOITEGUI JOSE JAVIER ETA MARIA LOURDES

3105600750

BIURRUN-OLKOTZ

OLKOTZ

10.12

--

ES310560000005

056NA005

CONTENA RECUPERACIÓN SL

3105600751

BIURRUN-OLKOTZ

BIURRUN

5.1

--

--

--

CONTENA RECUPERACIÓN SL (HONDAKINDEGIA)

3105609004

BIURRUN-OLKOTZ

BIURRUN

5.1

--

--

--

ENGINEERING MECHANICAL SYSTEMS SL

3105709020

BUÑUEL

BUÑUEL

2.9

--

--

--

GRUPO PALACIOS (TORTILLAS PALACIOS)

3105703227

BUÑUEL

BUÑUEL

9.5

--

--

--

MIÑES YANGUAS JC OSTA MIRANDA ML OSTA MIRANDA O ETA ZARRALUQUI

3105706469

BUÑUEL

BUÑUEL

10.17

--

ES310570000116

057NA116

OSTA VICENTE LUIS

--

BUÑUEL

BUÑUEL

10.12

--

ES310570000106

057NA106

PROBELANFAL SL

3105705469

BUÑUEL

BUÑUEL

10.12

--

ES310570000016

057NA016

SC GARCIA LECUMBERRI JV ETA LASHERAS SANZ S

--

BUÑUEL

BUÑUEL

10.12

--

ES310570000018

057NA018

SC OTAL MAMILO ENRIQUE OSCAR IGNACIO ETA FERNANDO

--

BUÑUEL

BUÑUEL

10.23

--

ES310570000017

057NA017

SELECT BOTANICAL SL

3105704273

BUÑUEL

BUÑUEL

4.3

--

--

--

FUERTES GARCES LORENZO ETA ANGEL IGNACIO

--

BURGI

BURGI

10.23

--

ES310590000002

059NA002

GLARIA ZABALZA ARTURO

--

BURGI

BURGI

10.16

--

ES310590000100

059NA100

NILSA

3105909010

BURGI

BURGI

13.3

--

--

--

SUPERLIMPIEZA BURLADA

--

BURLATA

BURLATA

11.3

--

--

--

CERVERA ALEGRIA RICARDO

--

CABANILLAS

CABANILLAS

10.23

--

ES310620000008

062NA008

CHICKEN RODRI SL

3106209020

CABANILLAS

CABANILLAS

10.2

--

ES310620000144

062NA144

E-COGENERACIÓN CABANILLAS SL

3106204086

CABANILLAS

CABANILLAS

5.1

--

--

--

ENCISO SANGÜESA ANA CARMEN

3106209017

CABANILLAS

CABANILLAS

10.2

--

ES310620000134

062NA134

GANADOS PEREZ MURILLO SL

--

CABANILLAS

CABANILLAS

10.23

--

ES310620000004

062NA004

GARIJO PEREZ B Y MONREAL CERVERA J

3106209008

CABANILLAS

CABANILLAS

10.2

--

ES310620000114

062NA114

GIL ALEGRIA LUIS CARLOS

3106209002

CABANILLAS

CABANILLAS

10.2

--

ES310620000113

062NA113

JIMENEZ GIL GANADERA S C

--

CABANILLAS

CABANILLAS

10.23

--

ES310620000003

062NA003

JIMENO MINCHINELA GUSTAVO ADOLFO

--

CABANILLAS

CABANILLAS

10.23

--

ES310620000006

062NA006

MARAÑÓN JIMENEZ ALBERTO

--

CABANILLAS

CABANILLAS

10.12

--

ES310620000009

062NA009

MARTINEZ GIL RUBEN

--

CABANILLAS

CABANILLAS

10.18

--

ES310620000127

062NA127

MARTINEZ LOPEZ SCI

--

CABANILLAS

CABANILLAS

10.23

--

ES310620000005

062NA005

RODRIGUEZ ALONSO ROGELIO

--

CABANILLAS

CABANILLAS

10.18

--

ES310620000010

062NA010

SAFLA GUANOLUISA PEDRO PABLO

3123202159

CABANILLAS

CABANILLAS

10.2

--

ES310620000107

062NA107

SALINAS ALONSO SCI

--

CABANILLAS

CABANILLAS

10.23

--

ES310620000001

062NA001

SC RODRIGUEZ MATEO JOSE MIGUEL ETA MIGUEL ANG

--

CABANILLAS

CABANILLAS

10.2

--

ES310620000105

062NA105

UCAR GIL OSCAR (2. POL., 1022. LURZ.)

3106209010

CABANILLAS

CABANILLAS

10.12

--

ES310620000017

062NA017

UCAR GIL OSCAR (8. POL, 5210. LURZ.)

3123209179

CABANILLAS

CABANILLAS

10.12

--

ES310620000020

062NA020

AGROPECUARIA GARCIA

--

CADREITA

CADREITA

10.17

--

ES310640000106

064NA106

CAMBRA SELECCIÓN SLU

3106409013

CADREITA

CADREITA

9.3

--

--

--

CONSERVAS ANGEL RIA SA

3106400809

CADREITA

CADREITA

9.3

--

--

--

GANADOS BARBERENA SL

3123603020

CADREITA

CADREITA

10.17

--

ES310640000124

064NA124

GRACIA BACHILLER VICTOR JOSE

3125405716

CADREITA

CADREITA

10.12

--

ES310640000001

064NA001

GRANJA LA CANTERA S L

3106409006

CADREITA

CADREITA

10.17

--

ES310640000101

064NA101

LAVINETA SOLIS BLANCA

--

CADREITA

CADREITA

10.12

--

ES310640000002

064NA002

NIEVA PRECIADO SANTIAGO

--

CADREITA

CADREITA

10.12

--

ES310640000009

064NA009

NILSA

3106409019

CADREITA

CADREITA

13.3

--

--

--

PEJENAUTE FERNANDEZ DELFIN

3106409004

CADREITA

CADREITA

10.17

--

ES310640000109

064NA109

SC RIA PRECIADO FERMIN ETA JOSE JAVIER

--

CADREITA

CADREITA

10.12

--

ES310640000011

064NA011

CONSERVAS ARTESANAS ANKO SL

3106409007

CADREITA

CADREITA

9.6

--

--

--

SC AGUIRRE IRISO S MOZAZ OSES P J OSES RUIZ M P ETA SALVADOR PASCUAL FCO J

3120509002

CAPARROSO

CAPARROSO

10.14

--

ES310650000031

065NA031

SC AGUIRRE RODRIGUEZ EDUARDO ETA JOSE IGNACIO

--

CAPARROSO

CAPARROSO

10.18

--

ES310650000006

065NA006

SC ARILLA CLAVERAS M I ETA LUQUI MARIN J R

--

CAPARROSO

CAPARROSO

10.23

--

ES310650000002

065NA002

SC HERAS IGEA ALBERTO ETA ALFONSO

--

CAPARROSO

CAPARROSO

10.12

--

ES310650000122

065NA122

SC SORIA BLAZQUEZ ANGEL M ETA FERNANDO ETA SORIA ORTEGA FERNANDO

--

CAPARROSO

CAPARROSO

10.23

--

ES310650000004

065NA004

SERRANO IGAL JUAN PABLO

--

CAPARROSO

CAPARROSO

10.18

--

ES310650000010

065NA010

SERVICIOS FUNERARIOS SENARANA SL

3106509029

CAPARROSO

CAPARROSO

16.5

--

--

--

GARCIA ZURBANO JOSE ANTONIO

--

CÁRCAR

CÁRCAR

10.2

--

ES310660000109

066NA109

GUEMBE RODRIGUEZ JAVIER

--

CÁRCAR

CÁRCAR

10.12

--

ES310660000002

066NA002

MATEO SOLA EULOGIO

--

CÁRCAR

CÁRCAR

10.23

--

ES310660000108

066NA108

BITARTAR SL

3106609009

CÁRCAR

CÁRCAR

5.1

--

--

--

TECNOENPOL HM SL

3106600834

CÁRCAR

CÁRCAR

16.1

--

--

--

APESTEGUI LECUMBERRI JUAN CARLOS

--

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

10.12

--

ES310670000058

067NA058

BARRACHINA EZPELETA MARINA

--

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

10.12

--

ES310670000016

067NA016

CONSERVAS BAJAMAR SA

3106700844

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

9.6

--

--

--

EZPELETA EZPELETA EMILIO JAVIER

--

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

10.12

--

ES310670000056

067NA056

FRAILE ONECA JESUS

--

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

10.12

--

ES310670000026

067NA026

FRAILE ROMERO RUBEN

--

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

10.2

--

ES310670000122

067NA122

GARRIZ GOÑI JOSE MARIA

3106709026

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

10.12

--

ES310670000023

067NA023

GKN AYRA SERVICIO SA

3106700841

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

2.9

5.1

--

--

GRANJA EDERRA EZPELETA SC

3106709005

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

10.12

--

--

--

LABARI ALFARO MARIA ANGELES

3106709023

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

10.12

--

ES310670000024

067NA024

MENDIVE IGUAZ ANA VICTORIA

--

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

10.18

--

ES310670000005

067NA005

MONASTERIO LEON SERGIO

3106709022

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

10.2

--

ES310670000135

067NA135

MUGUETA SIERRA JESUS

--

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

10.12

--

ES310670000019

067NA019

NILSA (ZARRAKAZTELU-MURILLO EL FRUTO)

3106709049

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

13.3

--

--

--

PEREZ GURPEGUI EMILIO IGNACIO

3106709044

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

10.12

--

ES310670000011

067NA011

PEREZ LABARI MARIA VICTORIA

3106709024

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

10.12

--

ES310670000059

067NA059

RONCAL ONECA ANGEL EMILIO

--

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

10.12

--

ES310670000062

067NA062

SC DIAZ MORENO CAMEROS EDUARDO ETA ELORZ CABODEVILLA MARIA LUI

--

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

10.12

--

ES310670000065

067NA065

TANCO PEREZ MARIA ROSARIO

--

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

10.12

--

ES310670000008

067NA008

BERNARD OCA CESAR

--

ZARRAKAZTELU

FIGAROL

10.18

--

ES310670000054

067NA054

FADRIQUE PERALTA AGUSTIN

3106709021

ZARRAKAZTELU

FIGAROL

10.12

--

ES310670000053

067NA053

FRAILE ALFARO JAVIER

3106709059

ZARRAKAZTELU

FIGAROL

10.23

--

ES310670000002

067NA002

GARCIA OCHOA IMANOL

--

ZARRAKAZTELU

FIGAROL

10.12

--

ES310670000140

067NA140

NILSA (FIGAROL)

3106709009

ZARRAKAZTELU

FIGAROL

13.3

--

--

--

ENS ZK.: 6112 HNOS ZUBIRIA

--

ZARRAKAZTELU

FIGAROL

10.23

--

ES310670000004

067NA004

ENS ZK.: 644 NA LA PLANA

--

ZARRAKAZTELU

FIGAROL

10.15

--

ES310670000049

067NA049

SC DIAZ MORENO CAMEROS EDUARDO ETA ELORZ CABODEVILLA MARIA LUI

--

ZARRAKAZTELU

FIGAROL

10.12

--

ES310670000061

067NA061

CUBERO GÓMARA N ETA RUIZ RUIZ FRANCISCO JAVIER

3106809002

CASCANTE

CASCANTE

5.3

--

--

--

JIMENEZ OCHOA JAVIER HERMENEGILDO

--

CASCANTE

CASCANTE

10.14

--

ES310680000004

068NA004

MARCO LOPEZ SENEN RAFAEL

--

CASCANTE

CASCANTE

10.23

--

ES310680000015

068NA015

PLANILLO TORRES ANDRES

--

CASCANTE

CASCANTE

10.23

--

ES310680000100

068NA100

VIBRACOUSTIC SA

3106800863

CASCANTE

CASCANTE

11.9

--

--

--

NILSA

3106909002

KASEDA

KASEDA

13.3

--

--

--

ARIAS GARCIA DOLORES ETA CALAVIA GRACIA JESUS

3107009013

CASTEJÓN

CASTEJÓN

10.12

--

ES310700000005

070NA005

IMPREGNA SA

3107000877

CASTEJÓN

CASTEJÓN

12.1

--

--

--

NILSA

3107009028

CASTEJÓN

CASTEJÓN

13.3

--

--

--

TRENES DE NAVARRA SA

3107000891

CASTEJÓN

CASTEJÓN

16.11

--

--

--

NUADI EUROPE SL

3119301660

OLTZA ZENDEA

ARATZURI

2.9

--

--

--

IRUÑERRIKO ZERBITZUAK (IRUÑERRIKO HUA)

3119300189

OLTZA ZENDEA

ARATZURI

5.1

13.3

--

--

NILSA (IBERO)

--

OLTZA ZENDEA

IBERO

13.3

--

--

--

ZIÑARREKA SL

3119309007

OLTZA ZENDEA

IBERO

10.2

--

ES311930000119

193NA119

AYALA SANCHEZ MANUEL, RIBE CHIVITE BEATRIZ

--

CINTRUÉNIGO

CINTRUÉNIGO

10.12

--

ES310720000017

072NA017

AZAGRA SAEZ JOSE ANTONIO

--

CINTRUÉNIGO

CINTRUÉNIGO

10.1

--

ES310720000109

072NA109

GANADOS FELIX MARTINEZ

--

CINTRUÉNIGO

CINTRUÉNIGO

10.12

--

ES310720000128

072NA128

GARBAYO CHIVITE BEATRIZ

--

CINTRUÉNIGO

CINTRUÉNIGO

10.1

--

ES310720000117

072NA117

MADURGA MARTINEZ JUAN IGNACIO

--

CINTRUÉNIGO

CINTRUÉNIGO

10.2

--

ES310720000103

072NA103

MARTINEZ UGARTE FELIX

3107209081

CINTRUÉNIGO

CINTRUÉNIGO

10.12

--

ES310720000009

072NA009

SIMON RAZQUIN JOSE MANUEL

--

CINTRUÉNIGO

CINTRUÉNIGO

10.17

--

ES310720000121

072NA121

NILSA

3107209027

CINTRUÉNIGO

CINTRUÉNIGO

13.3

--

--

--

DAENPA SL

3107200924

CINTRUÉNIGO

CINTRUÉNIGO

4.6

--

--

--

TRANSPORTE Y GESTION DE CONTENEDORES SL

3107200902

CINTRUÉNIGO

CINTRUÉNIGO

5.1

--

--

--

NILSA (ZIRAUKI-MAÑERU)

3107409005

ZIRAUKI

ZIRAUKI

13.3

--

--

--

EMBUTIDOS ARIZALETA SL

3107609017

ZIZUR

ZIZUR

9.5

--

--

--

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES HNOS AZANZA LOPEZ SL

3107609000

ZIZUR

MURU-ASTERAIN

5.1

--

--

--

AERORECYCLING INTERNATIONAL

3107604024

ZIZUR

PATERNAIN

5.1

--

--

--

RECICLADOS URBASA SL

3107600959

ZIZUR

PATERNAIN

5.1

--

--

--

ELABORADOS NATURALES DE LA RIBERA DEL EBRO SL

3107709001

CORELLA

CORELLA

9.5

--

--

--

GARCIA FERNANDEZ ERNESTO

--

CORELLA

CORELLA

10.12

--

ES310770000009

077NA009

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA (CORELLAKO HUA)

3107709050

CORELLA

CORELLA

13.3

--

--

--

MODREGO SIMON FRANCISCO JAVIER

--

CORELLA

CORELLA

10.12

--

ES310770000002

077NA002

NATUR ALL BBVV 2018

3107709051

CORELLA

CORELLA

9.3

--

--

--

PLÁSTICOS RECICLADOS DE NAVARRA SL

3107709070

CORELLA

CORELLA

5.1

--

--

--

SIC LÁZARO SL

3107700973

CORELLA

CORELLA

2.6

5.1

--

--

ZF AFTERMARKET IBÉRICA SL

3107700985

CORELLA

CORELLA

2.9

--

--

--

ACICO SA

3107800995

CORTES

CORTES

13.2

--

--

--

ALDIVAR BELLIDO JAVIER ETA PEREZ HUESO MARIA ISABEL

3107800993

CORTES

CORTES

5.3

--

--

--

CERDAN PALCO ANA MARIA (HEGAZTIAK)

--

CORTES

CORTES

10.2

--

ES310780000136

078NA136

CERDAN PALCO ANA MARIA (ZERRIAK)

--

CORTES

CORTES

10.12

--

ES310780000119

078NA119

FAURE GANADERIA SL

--

CORTES

CORTES

10.16

--

ES310780000111

078NA111

LACOSTA LOPEZ ZULAIKA ETA ROYO GOMARA ALBERTO

--

CORTES

CORTES

10.23

--

ES310780000002

078NA002

LEYRE ETA JAVIER VICENTE CUARTERO

3107809003

CORTES

CORTES

10.2

--

ES310780000135

078NA135

NILSA

3107809021

CORTES

CORTES

13.3

--

--

--

ULTRACONGELADOS DE CORTES SLU (FABRIKA)

3107800990

CORTES

CORTES

9.3

--

--

--

VITROMETAL SA

3107800994

CORTES

CORTES

2.8

--

--

--

LIZASOAIN ADANSA CONCEPCION

--

DONAMARIA

DONAMARIA

10.23

--

ES310810000001

081NA001

NILSA (OITZ-DONAMARIA)

3108109006

DONAMARIA

DONAMARIA

13.3

--

--

--

AVICOLA KAXERNA SL

--

DONEZTEBE

DONEZTEBE

10.2

--

ES312210000116

221NA116

NILSA

3122109018

DONEZTEBE

DONEZTEBE

13.3

--

--

--

BENEDI CALAHORRA BEATRIZ

3106109000

EL BUSTO

EL BUSTO

10.12

--

ES310610000005

061NA005

NILSA

3109109001

ERGOIENA

LIZARRAGA

13.3

--

--

--

RUIZ Y MENDIOLA SL

3109101167

ERGOIENA

LIZARRAGA

5.1

--

--

--

NILSA (URROBIKO HUA)

3109209026

ERROIBAR

AURIZBERRI

13.3

--

--

--

ENS ZK.: 711 NA HUALDE BELZA

--

ERROIBAR

AURIZBERRI

10.23

--

ES310920000004

092NA004

GARRALDA ERRO ENRIQUE ZORROZA HUARTE MARIA PILAR SCA

--

ERROIBAR

ERROIBAR

10.16

--

ES310920000101

092NA101

MURILLO PALACIOS PEDRO MARIA

--

ERROIBAR

ERROIBAR

10.23

--

ES310920000113

092NA113

AUBAN RETA VIDAL

--

ERROIBAR

ESNOTZ

10.23

--

ES310920000102

092NA102

ENS ZK.: 6353 GARBIÑE

3109209015

ERROIBAR

ESNOTZ

10.15

--

ES310920000100

092NA100

ERNETA ERRO PEDRO JOSE ERNETA ECHAMENDI ION SC AGRARIA

3109209016

ERROIBAR

ORONDRITZ

10.23

--

ES310920000006

092NA006

AGORRETA ARANGOA MIGUEL MARIA

--

ERROIBAR

URETA

10.23

--

ES310920000039

092NA039

NILSA

3109509001

ESPARTZA ZARAITZU

ESPARTZA ZARAITZU

13.3

--

--

--

ESTENAGA LOS ARCOS JESUS

--

ESPRONTZEDA

ESPRONTZEDA

10.23

--

ES310960000100

096NA100

ÁRIDOS RECICLADOS DE NAVARRA SL (ORDOIZ)

3109704257

LIZARRA

LIZARRA

5.1

--

--

--

ÁRIDOS RECICLADOS DE NAVARRA SL (ZARAPUZ, RCD)

3109704302

LIZARRA

LIZARRA

5.1

--

--

--

LIZARRAKO UDAL HILERRIA (ERRAUSTEGIA)

--

LIZARRA

LIZARRA

16.5

--

--

--

KERSIA IBÉRICA SLU

3109709105

LIZARRA

LIZARRA

4.7

--

--

--

MARFIL

--

LIZARRA

LIZARRA

11.3

--

--

--

PROMOTRANCO SL

--

LIZARRA

LIZARRA

10.23

--

ES310970000115

097NA115

SERVICIOS DE MONTEJURRA SA (LIZARRAKO HUA)

3109709041

LIZARRA

LIZARRA

5.1

13.3

--

--

LABORATORIOS CINFA

3109802984

ESTERIBAR

OLLOKI

4.3

--

--

--

NILSA (ZUBIRI)

3109809016

ESTERIBAR

ZUBIRI

13.3

--

--

--

EXPLOTACION AGRICOLA GANADERA SANZ DE ACEDO SL

--

ETAIU

ETAIU

10.18

--

ES310990000001

099NA001

IRIGOYEN IRAZOQUI MIKEL

--

ETXALAR

ETXALAR

10.23

--

ES310820000018

082NA018

NILSA

3108209007

ETXALAR

ETXALAR

13.3

--

--

--

INOX NAPARRA SL

3108401012

ETXARRI ARANATZ

ETXARRI ARANATZ

2.5

--

--

--

KERABI GESTION MEDIOAMBIENTAL

3108409000

ETXARRI ARANATZ

ETXARRI ARANATZ

5.1

--

--

--

ALEACIONES E INOXIDABLES ACEREC SA-ETXARRI ARANATZ

3108409011

ETXARRI ARANATZ

ETXARRI ARANATZ

5.1

--

--

--

ECHEVERRIA JIMENEZ JUAN JOSE

3108409020

ETXARRI ARANATZ

ETXARRI ARANATZ

10.12

--

ES310840000173

084NA173

GARMENDIA IRURZUN XABIER IRURZUN SAN MARTIN M TERESA

3108409025

ETXARRI ARANATZ

ETXARRI ARANATZ

10.23

--

ES310840000002

084NA002

HIERROS Y METALES JOXAN SL

3108401003

ETXARRI ARANATZ

ETXARRI ARANATZ

5.1

--

--

--

NILSA

3108409037

ETXARRI ARANATZ

ETXARRI ARANATZ

13.3

--

--

--

ENS ZK.: 656 NA ARKUETA

3108409031

ETXARRI ARANATZ

ETXARRI ARANATZ

10.16

--

ES310840000100

084NA100

SC BARANDALLA FERNANDINO ABERRI ETA ALBARRACIN IGOA EDURNE

3108409019

ETXARRI ARANATZ

ETXARRI ARANATZ

10.16

--

ES310840000104

084NA104

SC JIMENEZ MENDIOLA MJ ETA ECHEVERRIA JIMENEZ JJ

3108409010

ETXARRI ARANATZ

ETXARRI ARANATZ

10.12

--

ES310840000013

084NA013

ENS ZK.: 678 NA MINUETA

--

ETXARRI ARANATZ

LIZARRAGABENGOA

10.15

--

ES310840000103

084NA103

GIRONES BARBERIA ARITZ

--

ETXAURI

ETXAURI

10.16

--

ES310850000100

085NA100

NILSA

--

ETXAURI

ETXAURI

13.3

--

--

--

NILSA

3109809027

EUGI

EUGI

13.3

--

--

--

NILSA

3110009002

EULATE

EULATE

13.3

--

--

--

IRAIZOZ IBARROLA JAVIER

--

EZKABARTE

AZOTZ

10.23

--

ES311010000010

101NA010

POLYONE ESPAÑA SL

3110101179

EZKABARTE

ORIKAIN

4.7

--

--

--

NILSA

3109309003

EZKAROZE

EZKAROZE

13.3

--

--

--

SC ARZOZ FERNANDEZ EDURNE ETA BARBER ALGARRA GONZALO

--

EZKAROZE

EZKAROZE

10.18

--

ES310930000003

093NA003

MIKEL CORDERO SAN MIGUEL

3110109012

EZKABARTE

ARRE

5.1

--

--

--

MANIPULADOS ULZAMA SL

3110109042

EZKABARTE

SORAUREN

5.1

--

--

--

RECUPERACIONES INDUSTRIALES SORAUREN SL

3110102988

EZKABARTE

SORAUREN

5.1

--

--

--

ALLO SANZ, M.ª CARMEN

3110401187

FALTZES

FALTZES

5.1

--

--

--

GAROCEX SL

3110409003

FALTZES

FALTZES

5.1

--

--

--

HIPICA ZAHORI SL.

--

FALTZES

FALTZES

10.23

--

ES311040000113

104NA113

PUEYO FERNANDEZ SALVADOR

--

FALTZES

FALTZES

10.23

--

ES311040000014

104NA014

VERGARA MARTINEZ TEODORO JESUS

--

FALTZES

FALTZES

10.16

--

ES311040000112

104NA112

WALNUT STEEL GREEN SLU

3110401193

FALTZES

FALTZES

5.1

--

--

--

CONSERVAS VEGETALES CRUZ AZCONA SL

3110501201

FITERO

FITERO

9.6

--

--

--

GARCIA GONZALEZ JAVIER

3110509013

FITERO

FITERO

10.12

--

ES311050000134

105NA134

GOMEZ GIL MARIA DE LOS ANGELES

3110509014

FITERO

FITERO

10.2

--

ES311050000133

105NA133

JIMENEZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL

--

FITERO

FITERO

10.15

--

ES311050000102

105NA102

NILSA

3110509004

FITERO

FITERO

13.3

--

--

--

VALENTÍN APLICACIONES INDUSTRIALES SL

3110501207

FITERO

FITERO

11.6

--

--

--

ATE Y COMPACTADOS SL

3123209009

FONTELLAS

FONTELLAS

5.1

--

--

--

BS COCINADOS SL

3110709002

FUNES

FUNES

9.5

--

--

--

CIRAUQUI MARTINEZ AITOR

--

FUNES

FUNES

10.12

--

ES311070000004

107NA004

DEPURADOS AZUD AIE

3110704072

FUNES

FUNES

13.1

--

--

--

DIAZ TERES JESUS MARIA

3110701226

FUNES

FUNES

10.12

--

ES311070000005

107NA005

DOMINGUEZ CIRAUQUI ENRIQUE

--

FUNES

FUNES

10.16

--

ES311070000104

107NA104

DOMINGUEZ ESPARZA PEDRO JESUS

3110709011

FUNES

FUNES

10.16

--

ES311070000103

107NA103

DOMINGUEZ GUENDULAIN VICENTE

--

FUNES

FUNES

10.16

--

ES311070000105

107NA105

DOMINGUEZ MARTINEZ ADRIAN

--

FUNES

FUNES

10.16

--

ES311070000126

107NA126

DOMINGUEZ TERES JESUS LUIS

--

FUNES

FUNES

10.18

--

ES311070000001

107NA001

GANADOS BARBERENA SL

--

FUNES

FUNES

10.23

--

ES311070000101

107NA101

GANADOS TXOMIN SL

--

FUNES

FUNES

10.16

--

ES311070000100

107NA100

HERRERA HERRERA ERWIN VICTORIANO

--

FUNES

FUNES

10.12

--

ES311070000003

107NA003

INDUSTRIAS METÁLICAS TERU SL

3110701223

FUNES

FUNES

2.9

--

--

--

INLEMAZ SL

3110701218

FUNES

FUNES

9.3

--

--

--

IRIGARAY OSES RAMON

--

FUNES

FUNES

10.12

--

ES311070000002

107NA002

NILSA (ARGA BEHEALDEKO HUA)

3110709012

FUNES

FUNES

5.1

13.3

--

--

ENS ZK.: 640 NAVARRA AGROPECUARIA CIRAUQUI

--

FUNES

FUNES

10.15

--

ES311070000106

107NA106

ENS ZK.: 677 NA ZC

3110709025

FUNES

FUNES

10.23

--

ES311070000108

107NA108

TABOADA GRUPO ALIMENTARIO

3110704169

FUNES

FUNES

9.3

--

--

--

ARRONDO ARRONDO IGNACIO

3110809020

FUSTIÑANA

FUSTIÑANA

10.12

--

ES311080000025

108NA025

ARRONDO SOLA DANIEL

3110809006

FUSTIÑANA

FUSTIÑANA

10.12

--

ES311080000009

108NA009

COMPES AGUIRRE ANGEL MANUEL

3110809013

FUSTIÑANA

FUSTIÑANA

10.12

--

ES311080000018

108NA018

FUSTIÑANA TAURINA SOCIEDAD LIMITADA

3110809022

FUSTIÑANA

FUSTIÑANA

10.16

--

ES311080000114

108NA114

GAYARRE AGUERRI ALFREDO

3110807498

FUSTIÑANA

FUSTIÑANA

10.12

--

ES311080000019

108NA019

HNOS.AGUERRI ARRONDO SL

--

FUSTIÑANA

FUSTIÑANA

10.12

--

ES311080000021

108NA021

JULIA RUIZ MARIA VICTORIA

--

FUSTIÑANA

FUSTIÑANA

10.12

--

ES311080000023

108NA023

MAGALLON VICENTE FCO JAVIER ETA J ALBERTO

--

FUSTIÑANA

FUSTIÑANA

10.16

--

ES311080000100

108NA100

NILSA (EBRO BEHEALDEKO HUA)

3110809011

FUSTIÑANA

FUSTIÑANA

5.1

13.3

--

--

FRENOS IRUÑA SAL

3110900042

GALAR

BARBATAIN

11.2

--

--

--

KNAUF MIRET SL (GALAR)

3110909003

GALAR

BARBATAIN

5.1

--

--

--

MARTÍNEZ DE QUEL

3110909025

GALAR

BARBATAIN

9.5

--

--

--

SMURFIT KAPPA NAVARRA SA

3110901269

GALAR

CORDOVILLA

6.1

--

--

--

IRIARTE ESPARZA ANTONIO

--

GALAR

ESPARTZA

10.14

--

ES311090000001

109NA001

COMPAÑÍA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS- CLH NAVARRA

3110901291

GALAR

ESPARTZA GALAR

17.3

--

--

--

RESITEX SL

3110901292

GALAR

ESPARTZA GALAR

16.1

--

--

--

BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA SA

3110901297

GALAR

EZKIROTZ

2.8

5.1

--

--

IRUSERVI SL

3110901107

GALAR

EZKIROTZ

5.1

5.3

--

--

TUTTI PASTA

3110904005

GALAR

EZKIROTZ

9.5

--

--

--

WESCOM SIGNAL & RESCUE SPAIN SL

3110901298

GALAR

EZKIROTZ

4.1

--

--

--

CHATARRA UGARRANDÍA SL

3110904069

GALAR

GETZE GALAR

5.1

5.3

--

--

SAICA NATUR NORTE SL

3110909026

GALAR

GETZE GALAR

5.1

--

--

--

GALOZEKO UDALA

3111109001

GALOZE

GALOZE

5.1

--

--

--

AYECHU SANCHA ALFONSO

--

GALOZE

ITZALLE

10.23

--

ES311110000002

111NA002

PALACIOS SAMPER GONZALO

3111109002

GALOZE

ITZALLE

10.16

--

ES311110000006

111NA006

SARASA MONREAL JUAN

--

GALOZE

ITZALLE

10.23

--

ES311110000107

111NA107

ORRADRE IRIARTE JESUS ALEJANDRO

--

GARAIOA

GARAIOA

10.23

--

ES311120000001

112NA001

SC JUAMPEREZ MANDACEN ELIAS ETA ANGEL ANTONIO

--

GARRALDA

GARRALDA

10.23

--

ES311150000020

115NA020

APECECHEA LUJAMBIO MARIA

--

GOIZUETA

GOIZUETA

10.23

--

ES311170000102

117NA102

ELIZALDE USARRAGA JUAN JOSE

3111709002

GOIZUETA

GOIZUETA

10.23

--

ES311170000050

117NA050

NILSA

3111709010

GOIZUETA

GOIZUETA

13.3

--

--

--

OSES ARZA CARLOS

3111809002

GOÑI

AIZPUN

10.23

--

ES311180000007

118NA007

SC LASA ARMENDARIZ GUILLERMO ETA ALBERTO

--

GOÑI

GOÑI

10.16

--

ES311180000100

118NA100

ESPARZA PATERNAIN ALFONSO ETA ESPARZA PATERNAIN OSCAR

3112009005

GESALATZ

ITURGOIEN

10.16

--

ES311200000026

120NA026

URABAYEN ARGANDOÑA ANGEL MARIA

--

GESALATZ

ITURGOIEN

10.23

--

ES311200000025

120NA025

NILSA (IRANTZUKO ERDIALDEA)

3112009009

GESALATZ

LERATE

13.3

--

--

--

ORIA ARMENDARIZ JOSE ANTONIO

--

GESALATZ

BIDAURRE

10.21

--

ES311200000121

120NA121

RECICLAJES INDUSTRIALES BALDA Y OTAZU SL

3102502872

HIRIBERRI

HIRIBERRI

5.1

--

--

--

BERTAKO SL

3112201366

UHARTE

UHARTE

11.6

--

--

--

CONSTRUCCIONES METALICAS COMANSA SA

3112201378

UHARTE

UHARTE

2.9

--

--

--

ESTAMPACIONES ARSAN SL

3112201382

UHARTE

UHARTE

2.9

--

--

--

LABORATORIOS CINFA

3112201374

UHARTE

UHARTE

4.3

--

--

--

REAM SL

3112209059

UHARTE

UHARTE

5.1

--

--

--

DOMEÑO BULDAIN LUIS IGNACIO

3112409002

IBARGOITI

ABINTZAO

10.18

--

ES311240000003

124NA003

BIURRUN ROS JOSE

--

IBARGOITI

LEKAUN

10.18

--

ES311240000001

124NA001

MENDIA E ETA F PLANILLO S ETA VALENCIA F

--

IBARGOITI

GETZE (IBARGOITI)

10.12

--

ES311240000013

124NA013

ALDAREGUIA IGUELZ MARTIN JOSE ETA JUANA MARIA

--

IMOTZ

ETXALEKU

10.16

--

ES311260000100

126NA100

GALARRAGA GALARRAGA MARIA MILAGROS

--

IRAÑETA

IRAÑETA

10.20

--

ES311270000108

127NA108

NILSA

3112709001

IRAÑETA

IRAÑETA

13.3

--

--

--

ENS ZK.: 367 MENDITXURI

--

IRAÑETA

IRAÑETA

10.15

--

ES311270000100

127NA100

NILSA

3180409029

IRURTZUN

IRURTZUN

13.3

--

--

--

MANFISA WIRE SL

3180402517

IRURTZUN

IRURTZUN

2.9

--

--

--

BAINES PILART IOSEBA GABRIEL

--

IZABA

IZABA

10.16

--

ES311280000100

128NA100

NILSA

3112809009

IZABA

IZABA

13.3

--

--

--

PILART MEDINA FERNANDO

3112805864

IZABA

IZABA

10.16

--

ES311280000102

128NA102

LECAROZ ERASUN IGON-JOSE ETA LECAROZ ERASUN MIREN-IRUNE

3112909002

ITUREN

ITUREN

10.23

--

ES311290000018

129NA018

CONTENEDORES Y TRANSPORTES GABIRONDO SL

3113004239

ITURMENDI

ITURMENDI

5.1

--

--

--

NILSA (ITURMENDI-BAKAIKU)

3113009001

ITURMENDI

ITURMENDI

13.3

--

--

--

PLASTICOS ALSER SL

3113101400

ITZA

ITZA

5.1

--

--

--

SERNA PLAS SA

3113101402

ITZA

ITZA

5.1

--

--

--

TRAPEROS DE EMAÚS FUNDAZIOA

3113103005

ITZA

SARATSA

5.1

--

--

--

GRACILSA

3113103004

ITZA

SARATSA

2.8

--

--

--

ENS ZK.: 200 NA

--

ITZAGAONDOA

ARDATZ

10.18

--

ES311320000001

132NA001

LARRAYA IRIARTE DANIEL MARIA

--

ITZAGAONDOA

IRISO

10.18

--

ES311320000112

132NA112

GUILLEN SUBIRAN M TERESA MUGUETA GUILLEN

--

ITZAGAONDOA

TURRILLAS

10.23

--

ES311320000002

132NA002

ESQUIROZ LECUMBERRI JULIAN

--

ITZAGAONDOA

URBIKAIN

10.16

--

ES311320000108

132NA108

AYARRA ILINCHETA JUAN IGNACIO

--

JAURRIETA

JAURRIETA

10.16

--

ES311340000100

134NA100

DE ANDRES ESANDI JOSE G ETA MOSO ELIZARI SUSANA SC AGRARIA

--

JAURRIETA

JAURRIETA

10.16

--

ES311340000003

134NA003

NILSA

3113409004

JAURRIETA

JAURRIETA

13.3

--

--

--

SC MIQUELEIZ LOPERENA F J EDER ARRESE M MIQUELEIZ EDER A

--

JAURRIETA

JAURRIETA

10.23

--

ES311340000006

134NA006

EMAUSKO TRAPUKETARIAK FUNDAZIOA

3113609000

TXULAPAIN

BELTZUNTZE

5.1

--

--

--

ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA SA

3113801405

LAKUNTZA

LAKUNTZA

2.5

--

--

--

DESGUACES LOPEZ DE ZUBIRÍA

3113801407

LAKUNTZA

LAKUNTZA

5.1

--

--

--

GOILAK SL

3113803396

LAKUNTZA

LAKUNTZA

11.6

--

--

--

INDUSTRIAS BARGA

3113801408

LAKUNTZA

LAKUNTZA

2.8

--

--

--

LANZ ALEGRIA JUAN JAVIER

--

LAKUNTZA

LAKUNTZA

10.23

--

ES311380000025

138NA025

SAKANAKO MANKOMUNITATEA (ARBIZU-LAKUNTZA HUA)

--

LAKUNTZA

LAKUNTZA

13.3

--

--

--

SC GAMBOA SAEZ DE ADANA JF GAMBOA AZPIROZ JM

3113805015

LAKUNTZA

LAKUNTZA

10.14

--

ES311380000006

138NA006

GAMBRA OSES SERGIO CRUZ

3113909000

LANA

GALBARRA

10.16

--

ES311390000018

139NA018

LANDA MARTINEZ EDUARDO ETA RUBEN SCA

3113909007

LANA

GASTIAIN

10.12

--

ES311390000023

139NA023

SC GALDEANO ASARTA J J ETA GALDEANO ECHAVARRI J J

3113909001

LANA

BILORIA

10.16

--

ES311390000009

139NA009

ENS ZK.: 609 SANTA CRUZ

3114009008

LANTZ

LANTZ

10.23

--

ES311400000002

140NA002

EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA GANADERA REMIREZ PORTILLO, JULIAN

--

LAPOBLACIÓN

MEANO

10.23

--

ES311410000009

141NA009

CONSERVAS ASENSIO SA

3114203362

LARRAGA

LARRAGA

9.3

--

--

--

CORERA MACUA ANDRES

--

LARRAGA

LARRAGA

10.18

--

ES311420000004

142NA004

ENMER GANADERA SL

3116709003

LARRAGA

LARRAGA

10.24

--

ES311420000011

142NA011

FERNANDEZ PALLARES JAVIER

--

LARRAGA

LARRAGA

10.2

--

ES311420000114

142NA114

NILSA

3114209031

LARRAGA

LARRAGA

13.3

--

--

--

SC COLOMO MACAYA ANGEL ETA FERNANDO

--

LARRAGA

LARRAGA

10.12

--

ES311420000009

142NA009

SC LANDIVAR LENZANO MAITE ETA MACUA CORERA JESUS

--

LARRAGA

LARRAGA

10.23

--

ES311420000003

142NA003

SUESCUN MACAYA ALBERTO

--

LARRAGA

LARRAGA

10.18

--

ES311420000001

142NA001

ENS ZK.: 626 NA LARRATE

3114409000

LARRAUN

ARRUITZ

10.15

--

ES311440000097

144NA097

GALARZA ETAYO MIGUEL JOSE

--

LARRAUN

BARAIBAR

10.23

--

ES311440000012

144NA012

IRIARTE AZPIROZ JOSE MANUEL

--

LARRAUN

BARAIBAR

10.23

--

ES311440000144

144NA144

OYARZUN ARANGOA MIGUEL JOSE

--

LARRAUN

BARAIBAR

10.23

--

ES311440000016

144NA016

ENS ZK.: 597JUANSANCENEA

3114409008

LARRAUN

ETXARRI

10.15

--

ES311440000138

144NA138

ENS ZK.: 623 NA GALARTZA

--

LARRAUN

ODERITZ

10.23

--

ES311440000058

144NA058

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS SAKANA SL

3124002170

LEGARIA

LEGARIA

10.1

--

ES311480000013

148NA013

BULDAIN MARIEZCURRENA NOE

3114909009

LEITZA

LEITZA

10.23

--

ES311490000136

149NA136

NILSA

3114909040

LEITZA

LEITZA

13.3

--

--

--

TRANSPORTES VICUÑA SA

3114909007

LEITZA

LEITZA

16.11

--

--

--

LECUMBERRI DE CORTE

3180809025

LEKUNBERRI

LEKUNBERRI

2.3

--

--

--

MECANIZADOS MEKATECH

3180809011

LEKUNBERRI

LEKUNBERRI

2.9

--

--

--

MYM FUNDICIONES

--

LEKUNBERRI

LEKUNBERRI

2.5

--

--

--

NILSA

3180809039

LEKUNBERRI

LEKUNBERRI

13.3

--

--

--

OLIAS SAN SEBASTIAN KEPA ETA SAN SEBASTIAN GOLDARACENA M.JESUS

--

LEKUNBERRI

LEKUNBERRI

10.2

--

ES319080000107

908NA107

TRAIT-TECH SL

3180809022

LEKUNBERRI

LEKUNBERRI

11.1

--

--

--

INTIA

--

LEOTZ

IRATXETA

10.20

--

ES311500000016

150NA016

MARTINEZ BEORLEGUI MARIA ALICIA

--

LERIN

LERIN

10.17

--

ES311520000111

152NA111

NILSA

--

LERIN

LERIN

13.3

--

--

--

ENS ZK.: 292 LOS HUERTOS

--

LERIN

LERIN

10.14

--

ES311520000005

152NA005

COVER J.J. MORENO SL

--

LERIN

LERIN

2.8

--

--

--

LERÍN AGROPECUARIA SL

3115201460

LERIN

LERIN

9.1

--

--

--

NO&DI RECUBRIMIENTOS SL

3115209019

LERIN

LERIN

2.8

--

--

--

CANTERA ARMASA

3115309013

LESAKA

LESAKA

5.1

--

--

--

FRANCISCO JAVIER GASTON MARICHALAR

3125902360

LESAKA

LESAKA

5.1

--

--

--

HIDRO RUBBER IBÉRICA

3115301479

LESAKA

LESAKA

16.2

--

--

--

NILSA

3115309061

LESAKA

LESAKA

13.3

--

--

--

TRANSTXAKAIN RCD

3115304240

LESAKA

LESAKA

5.1

--

--

--

AZANZA MUNARRIZ GONZALO ETA URABAYEN IJURCO ANA

--

LEZAUN

LEZAUN

10.23

--

ES311540000040

154NA040

DIEZ DE ULZURRUN OCHANDORENA ION

3115409009

LEZAUN

LEZAUN

10.2

--

ES311540000125

154NA125

IZCUE PEREZ FERNANDO

3115409002

LEZAUN

LEZAUN

10.16

--

ES311540000021

154NA021

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA (LEZAUNGO HUA)

3115409007

LEZAUN

LEZAUN

13.3

--

--

--

SAN MARTIN IJURCO MIGUEL ANGEL

--

LEZAUN

LEZAUN

10.12

--

ES311540000020

154NA020

SC DIEZ DE ULZURRUN MUNARRIZ F J ETA OCHAN

3115409005

LEZAUN

LEZAUN

10.23

--

ES311540000006

154NA006

URABAYEN IJURCO LAUREANO B.

3115405244

LEZAUN

LEZAUN

10.16

--

ES311540000022

154NA022

NILSA

3115509002

LEDEA

LEDEA

13.3

--

--

--

LISKAR

3115501488

LEDEA

LEDEA

5.1

--

--

--

HUARTE IBARROLA JAVIER

--

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

ZALBA

10.16

--

ES311560000100

156NA100

BAIGORRI DE LUIS JOSE ANTONIO

--

LODOSA

LODOSA

10.23

--

ES311570000100

157NA100

CHATARRAS LAS MACHORRAS SL

3115701500

LODOSA

LODOSA

5.1

--

--

--

EGRIN ALIMENTACIÓN SL

3115709006

LODOSA

LODOSA

9.5

--

--

--

GERMINADOS DE COMPOST SL

3115709008

LODOSA

LODOSA

5.1

--

--

--

MATOS LOPEZ MARIA

--

LODOSA

LODOSA

10.2

--

ES311570000110

157NA110

MULTICONSERVERA DEL NORTE SL

3115709022

LODOSA

LODOSA

9.5

--

--

--

NILSA (LODOSA-SARTAGUDA)

--

LODOSA

LODOSA

13.3

--

--

--

PRODUCTOS NATURALES DE LA VEGA SL

3122309002

LODOSA

LODOSA

9.6

--

--

--

SAINZ AJA SAINZ MAZA RAUL

--

LODOSA

LODOSA

10.15

--

ES311570000102

157NA102

ENS ZK.: 748MADRAZO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

--

LODOSA

LODOSA

10.23

--

ES311570000101

157NA101

YBARRA (LA HACIENDA DE YBARRA)

--

LODOSA

LODOSA

1.1

--

--

--

REY ARIZCUREN CLAUDIO

--

LONGIDA

AKOTAIN

10.18

--

ES311580000008

158NA008

REY ARIZCUREN FERNANDO

--

LONGIDA

AKOTAIN

10.16

--

ES311580000100

158NA100

ARENAL CARTE FERNANDO ARENAL RIPODAS GORKA ETA JON

3115809001

LONGIDA

AOS

10.2

--

ES311580000109

158NA109

NILSA (IRATIKO ERDIALDEA)

3115809010

LONGIDA

AOS

13.3

--

--

--

SC GORRAIZ ETXAMENDI FERMIN ETA MIGUEL JESUS

--

LONGIDA

ITOITZ

10.16

--

ES311580000103

158NA103

BLASCO CIRAUQUI FRANCISCO JAVIER ETA RAFAEL

3102909021

LOS ARCOS

LOS ARCOS

10.2

--

ES310290000102

029NA102

FERNANDEZ AZPILICUETA ANGEL MARIA

3102909004

LOS ARCOS

LOS ARCOS

10.12

--

ES310290000111

029NA111

GARCIA DE GALDEANO BAÑOS JOSE

3102909018

LOS ARCOS

LOS ARCOS

10.23

--

ES310290000115

029NA115

L’UREDERRA GARAPEN TEKNOLOGIKORAKO ETA GIZARTEARENERAKO FUNDAZIOA-TEJERIA

3102909005

LOS ARCOS

LOS ARCOS

5.1

--

--

--

NILSA

--

LOS ARCOS

LOS ARCOS

13.3

--

--

--

RECUBRIMIENTOS PLÁSTICOS SA

3102909011

LOS ARCOS

LOS ARCOS

11.5

--

--

--

INDUSTRIAS CÁRNICAS NAVARRAS SA

3115901519

IRUNBERRI

IRUNBERRI

9.2

--

--

--

NILSA

3115909012

IRUNBERRI

IRUNBERRI

13.3

--

--

--

NORDEX BLADES SPAIN SAU

3115909074

IRUNBERRI

IRUNBERRI

11.6

--

--

--

NILSA

3124809018

LUZAIDE

LUZAIDE

13.3

--

--

--

FABO BONETA HNOS SI

3116301539

MARTZILLA

MARTZILLA

5.1

--

--

--

GRANJA QUINTANILLA S L

3106500826

MARTZILLA

MARTZILLA

10.12

--

ES311630000026

163NA026

INDUSAL NAVARRA SA

3116309011

MARTZILLA

MARTZILLA

16.9

--

--

--

LOPEZ HERNANDEZ ALFONSO CARLOS

--

MARTZILLA

MARTZILLA

10.18

--

ES311630000023

163NA023

MERINO GARDE MANUEL

--

MARTZILLA

MARTZILLA

10.16

--

ES311630000141

163NA141

MORA ESPEJO ANTONIO

--

MARTZILLA

MARTZILLA

10.23

--

ES311630000022

163NA022

PRECOMAR SL

3116309013

MARTZILLA

MARTZILLA

9.5

--

--

--

ENS: ETXEBERRIA 4615

3114401432

MARTZILLA

MARTZILLA

10.24

--

ES311630000100

163NA100

SC GARDE SARRASQUETA CONSUELO ETA MERINO GIL ENRIQUE

--

MARTZILLA

MARTZILLA

10.16

--

ES311630000019

163NA019

SC OCHOA NAVASCUES CARLOS ETA J IGNACIO

--

MARTZILLA

MARTZILLA

10.15

--

ES311630000105

163NA105

VLADIMIROVA GOVEDAROVA ISKRA

--

MARTZILLA

MARTZILLA

10.23

--

ES311630000029

163NA029

SADABA LASHERAS IGNACIO

3116401543

MÉLIDA

MÉLIDA

10.12

--

ES311640000001

164NA001

GREGORIO MARTINEZ-GRAVERA EL ENCIMERO

3116509001

MENDABIA

MENDABIA

5.1

--

--

--

MARQUINEZ SUBERVIOLA A.,ENR.,FCO. J.,J. M.ª, ETA J. MARQUINEZ C

--

MENDABIA

MENDABIA

10.23

--

ES311650000100

165NA100

MARTINEZ SUBERVIOLA ROSA MARIA ETA PISON CADARSO LORENZO SCI

3116509014

MENDABIA

MENDABIA

10.17

--

ES311650000101

165NA101

NILSA

--

MENDABIA

MENDABIA

13.3

--

--

--

SUBERVIOLA CANILLAS JUAN CARLOS ETA FCO. J

--

MENDABIA

MENDABIA

10.12

--

ES311650000102

165NA102

COMPUESTOS Y GRANZAS SA

3116501548

MENDABIA

MENDABIA

4.7

--

--

--

MCA SPAIN SL

3116509008

MENDABIA

MENDABIA

9.6

--

--

--

EXPLOTACION AGROPECUARIA SAINZ DE MURIETA

3116601558

MENDAZA

ACEDO

10.24

--

--

--

LIBERAL LIBERAL ANDRES ETA JUAN ANTONIO

3109709106

MENDAZA

ACEDO

10.12

--

ES311660000002

166NA002

UBAGO GENETICA SL

--

MENDAZA

UBAGO

10.14

--

ES311660000001

166NA001

GRANJA LA PATIRROJA

--

MENDIGORRIA

MENDIGORRIA

10.8

--

ES311670000104

167NA104

NILSA

3116709011

MENDIGORRIA

MENDIGORRIA

13.3

--

--

--

SC RECALDE ECHAVARREN JESUS MARIA ETA JOSE LUIS

--

MENDIGORRIA

MENDIGORRIA

10.18

--

ES311670000002

167NA002

EMBUTIDOS GORRÍA SL

3116709006

MENDIGORRIA

MENDIGORRIA

9.5

--

--

--

EZCURRA VILLAR MARTIN

3116803750

METAUTEN

ARTEAGA

10.17

--

ES311680000100

168NA100

ABREGO BUJANDA MIGUEL

--

METAUTEN

GAUZA

10.12

--

ES311680000002

168NA002

SC ANCIN ESPARZA BERNARDINO ETA PRIMITIVO

3116809004

METAUTEN

OLLOBARREN

10.16

--

ES311680000102

168NA102

ALIMENCO, S.A.

3116901568

MILAGRO

MILAGRO

13.2

--

--

--

CERVERA SANZ ALEJANDRO

--

MILAGRO

MILAGRO

10.16

--

ES311690000009

169NA009

GELAGRI INDUSTRIAL

3116901570

MILAGRO

MILAGRO

9.3

--

--

--

NILSA

3116909020

MILAGRO

MILAGRO

13.3

--

--

--

PASCUAL MARTINEZ CARMELO

--

MILAGRO

MILAGRO

10.14

--

ES311690000004

169NA004

RODRIGO ZUÑIGA JOSE MIGUEL

--

MIRAFUENTES

MIRAFUENTES

10.2

--

ES311700000100

170NA100

INDURAIN ORDUNA AMADO

3110909034

MIRANDA ARGA

MIRANDA ARGA

10.18

--

ES311710000006

171NA006

MIRANDA DE ARGA PORCINO SL

3117109004

MIRANDA ARGA

MIRANDA ARGA

10.12

--

ES311710000015

171NA015

MIRANDENSIS SL

3117101579

MIRANDA ARGA

MIRANDA ARGA

9.6

--

--

--

NILSA

3117109005

MIRANDA ARGA

MIRANDA ARGA

13.3

--

--

--

LECUMBERRI LARREA ANDRES

--

ELO

ELO

10.2

--

ES311720000100

172NA100

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA (ELOKO HUA)

3117209004

ELO

ELO

13.3

--

--

--

NILSA

3117309005

MONTEAGUDO

MONTEAGUDO

13.3

--

--

--

ASPRA SL

--

MURCHANTE

MURCHANTE

10.2

--

ES311760000114

176NA114

CALVO PEÑA JESUS

--

MURCHANTE

MURCHANTE

10.12

--

ES311760000002

176NA002

CUNÍCOLA GALIPIENZO SL

--

MURCHANTE

MURCHANTE

10.22

--

ES311760000111

RECARTE ARRIAZU RAUL

--

MURCHANTE

MURCHANTE

10.12

--

ES311760000018

176NA018

ENS: 6188 GRANJA SANTA ISABEL

3117609033

MURCHANTE

MURCHANTE

10.15

--

ES311760000100

176NA100

BEA MANGADO FABIOLA

--

MURIETA

MURIETA

10.16

--

ES311770000101

177NA101

CENTRO DE DESPIECE Y CONSERVACIÓN DE CAZA MAYOR SILVESTRE

3117709001

MURIETA

MURIETA

5.1

--

--

--

GRANJA GONZALEZ RAMIREZ

3117709000

MURIETA

MURIETA

10.14

--

ES311770000002

177NA002

NILSA (EGAIBAR-MURIETA)

3117709007

MURIETA

MURIETA

13.3

--

--

--

ARANA AICUA M.ª ESTELA

3117808562

MURILLO EL CUENDE

MURILLO EL CUENDE

10.12

--

ES311780000014

178NA014

AICUA JIMENEZ ROBERTO

--

MURILLO EL CUENDE

ARRADA

10.12

--

ES311780000019

178NA019

NILSA (ARRADA)

3117809017

MURILLO EL CUENDE

ARRADA

13.3

--

--

--

AVICOLA VILLAR

3117809012

MURILLO EL CUENDE

TRAIBUENAS

10.2

--

ES311780000132

178NA132

AYABAR GARRIZ RICARDO

3117809021

MURILLO EL CUENDE

TRAIBUENAS

10.12

--

ES311780000022

178NA022

BARRACHINA ORTEGA CARLOS HUGO

--

MURILLO EL FRUTO

MURILLO EL FRUTO

10.12

--

ES311790000004

179NA004

SC GURPEGUI BRUN VICTOR GURPEGUI SALDIAS LEANDRO ETA BRUN TAN

--

MURILLO EL FRUTO

MURILLO EL FRUTO

10.15

--

ES311790000100

179NA100

CONTENEDORES IRUÑA SL (HONDAKINDEGIA)

3122801957

MURU ARTEDERRETA

MURU ARTEDERRETA

5.1

--

--

--

ARRAIZA AZPARREN ALVARO

3118009000

MURUZABAL

MURUZABAL

10.12

--

ES311800000001

180NA001

BEGUE OLIVERA DANIEL

--

NABASKOZE

NABASKOZE

10.16

--

ES311810000113

181NA113

ARIAN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SA

3108809086

NOAIN (ELORTZIBAR)

EZPERUN

1.1

--

--

--

AYENSA BERRIO ARANCHA

--

NOAIN (ELORTZIBAR)

IMARKOAIN

10.2

--

ES310880000103

088NA103

NEUMATICOS PACHECO SL

3108801040

NOAIN (ELORTZIBAR)

IMARKOAIN

5.1

--

--

--

AENA IRUÑEKO AIREPORTUA

3108801070

NOAIN (ELORTZIBAR)

NOAIN

1.1

--

--

--

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS NUEVOS SL (ISN)

3180502536

NOAIN (ELORTZIBAR)

NOAIN

16.3

--

--

--

RECUPERACIONES METÁLICAS IBIFERRO

3108809036

NOAIN (ELORTZIBAR)

NOAIN

5.1

--

--

--

BORG AUTOMOTIVE SPAIN SLU

3108804308

NOAIN (ELORTZIBAR)

NOAIN

5.1

--

--

--

GESCRAP NAVARRA SL

3110901322

NOAIN (ELORTZIBAR)

NOAIN

5.1

--

--

--

METALES Y RECUPERACIONES GHUMAN SL

3108809077

NOAIN (ELORTZIBAR)

NOAIN

5.1

--

--

--

GUBERTINI-ARMENDARIZ SL

3108801061

NOAIN (ELORTZIBAR)

ORITZ

5.1

--

--

--

AVES PREMIUM S.L.

3102309076

NOAIN (ELORTZIBAR)

DORRE

10.2

--

ES310880000100

088NA100

ROBERTO PEREZ JIMENEZ

3108809076

NOAIN (ELORTZIBAR)

DORRE

5.1

--

--

--

NAVARPAL PRODUCCION LOGISTICA SL

3108801163

NOAIN (ELORTZIBAR)

IHARNOTZ

5.1

--

--

--

CAT ZULUETA SL

3108802916

NOAIN (ELORTZIBAR)

ZULUETA

5.1

--

--

--

BALLENT PRAT JOSE ANTONIO

--

OTSAGABIA

OTSAGABIA

10.23

--

ES311850000008

185NA008

BALLENT ZAPATERIA ENRIQUE

--

OTSAGABIA

OTSAGABIA

10.23

--

ES311850000011

185NA011

NILSA

3118509016

OTSAGABIA

OTSAGABIA

13.3

--

--

--

SANCET BURGUI LUIS PASCUAL

--

OTSAGABIA

OTSAGABIA

10.18

--

ES311850000005

185NA005

SC IRURE ETULAIN ALFREDO ETA IRURE IBERO ALFREDO

--

ODIETA

GELBENTZU

10.23

--

ES311860000014

186NA014

SC CENOZ HUARTE JOSE ANGEL ETA LORENZO MIGUEL

--

ODIETA

LATASA

10.18

--

ES311860000024

186NA024

SC OYARZUN BENGOCHEA G. ETA J. ENS: 5925 NA MENDI TXOKO

--

ODIETA

ERRIPA

10.15

--

ES311860000121

186NA121

ENS ZK.: 638 YANGOA

--

OITZ

OITZ

10.15

--

ES311870000100

187NA100

IGARGUETA SL

--

OLAIBAR

BERAITZ

10.16

--

ES311880000105

188NA105

NILSA

3118909026

OLAZTI

OLAZTI

13.3

--

--

--

PREFABRICADOS NAVARROS SA

--

OLAZTI

OLAZTI

16.8

--

--

--

QUESOS LA VASCO NAVARRA SL

3118909005

OLAZTI

OLAZTI

9.7

--

--

--

GANADERIA HERMANAS AZCONA SLU

--

ERRIBERRI

ERRIBERRI

10.23

--

ES311910000129

191NA129

NILSA (TAFALLA-ERRIBERRIKO HUA)

3119109011

ERRIBERRI

ERRIBERRI

5.1

13.3

--

--

TINTORERIA M.ª CARMEN

--

ERRIBERRI

ERRIBERRI

11.3

--

--

--

MENDIPAL SL

3119201648

OLORITZ

MENDIBIL

5.1

--

--

--

AZANZA BURUSCO FRANCISCO JAVIER

--

ORBAIZETA

ORBAIZETA

10.20

--

ES311950000103

195NA103

BIDASOA ECO GESTION SL

3180609039

ORKOIEN

ORKOIEN

5.1

--

--

--

CÁRNICAS IRUÑA SA

3180609071

ORKOIEN

ORKOIEN

9.2

--

--

--

CÁRNICAS KIKO SAL

3180602591

ORKOIEN

ORKOIEN

9.6

--

--

--

COMPONENTES DE DIRECCIÓN RECYLAN SL

3180602646

ORKOIEN

ORKOIEN

2.9

--

--

--

DOGA NAVARRA SL

3180602652

ORKOIEN

ORKOIEN

2.9

--

--

--

FAURECIA EMISSION CONTROL TECHNOLOGIES PAMPLONA SL

3180602579

ORKOIEN

ORKOIEN

2.9

--

--

--

GESTAMP HIDROFORMING Y SOLDADURA

3180603198

ORKOIEN

ORKOIEN

2.9

--

--

--

INTEGRACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS SL

3180602581

ORKOIEN

ORKOIEN

2.8

--

--

--

KYB STEERING SPAIN SA (KAYABA SPAIN)

3180602631

ORKOIEN

ORKOIEN

2.9

--

--

--

MB SOLBLANK NAVARRA SL

3180602614

ORKOIEN

ORKOIEN

2.9

--

--

--

METAL COMPONENTES MB NAVARRA SA–ORKOIEN

--

ORKOIEN

ORKOIEN

2.9

--

--

--

TIRUÑA

3180602612

ORKOIEN

ORKOIEN

2.9

--

--

--

TRATAMIENTOS CRIOGÉNICOS SL

3180602638

ORKOIEN

ORKOIEN

16.3

--

--

--

TRATAMIENTOS INDUSTRIALES IRUÑA

3180602651

ORKOIEN

ORKOIEN

2.9

--

--

--

BARRENECHEA MUNARRIZ ANTONIO

--

OTEITZA

OTEITZA

10.12

--

ES312000000006

200NA006

MARTINEZ DE EULATE GARRALDA JESUS

3120003782

OTEITZA

OTEITZA

10.12

--

ES312000000004

200NA004

MARTINEZ DE EULATE GARRALDA LUIS MARIA

--

OTEITZA

OTEITZA

10.12

--

ES312000000002

200NA002

SC ZABALA MARTINEZ PEDRO ETA ZABALA TORRECILLA MIKEL

3120009000

OTEITZA

OTEITZA

10.15

--

ES312000000100

200NA100

AGUA Y JABÓN

--

IRUÑA

IRUÑA

11.3

--

--

--

ALMACENES LA HUMEDAD SL (LANDABEN)

3120104262

IRUÑA

IRUÑA

5.1

--

--

--

ALQUIZU SL

3120109153

IRUÑA

IRUÑA

5.1

--

--

--

BENECKE-KALIKO SAU

3120103152

IRUÑA

IRUÑA

11.6

--

--

--

BIOMASPELL SL

3120109732

IRUÑA

IRUÑA

5.1

--

--

--

IRUÑEKO UDAL HILERRIA (ERRAUSTEGIA)

--

IRUÑA

IRUÑA

16.5

--

--

--

CHATARRAS Y DESGUACES LANDABEN SL

3120109345

IRUÑA

IRUÑA

5.1

--

--

--

DANA AUTOMOCIÓN SA

3120100309

IRUÑA

IRUÑA

2.9

--

--

--

DAOBE

--

IRUÑA

IRUÑA

11.3

--

--

--

DELMON GROUP IBÉRICA SAU

3120100141

IRUÑA

IRUÑA

4.5

--

--

--

DULSA SA

3120103171

IRUÑA

IRUÑA

9.5

--

--

--

ELECTROACEROS SA

3120109034

IRUÑA

IRUÑA

2.1

--

--

--

GOÑI OSACAR LUIS

3120109969

IRUÑA

IRUÑA

10.23

--

ES312010000112

201NA112

GRUAS CONTAINERS SANBE SL

3120100269

IRUÑA

IRUÑA

5.1

--

--

--

ICER RAIL

3120100281

IRUÑA

IRUÑA

16.11

--

--

--

ISRINGHAUSEN SPAIN SL

3120100298

IRUÑA

IRUÑA

2.9

--

--

--

KOXKA (GRUPO K REFRIGERATION)

3120109644

IRUÑA

IRUÑA

2.9

--

--

--

LACTEOS DE NAVARRA

3120100373

IRUÑA

IRUÑA

9.5

--

--

--

LAURA

--

IRUÑA

IRUÑA

11.3

--

--

--

LIEBHERR IND. METÁLICAS

3120100278

IRUÑA

IRUÑA

11.6

--

--

--

LIZARTE SA

3120100273

IRUÑA

IRUÑA

5.1

--

--

--

MAR DEL PLATA

--

IRUÑA

IRUÑA

11.3

--

--

--

NATURAL CLEAN

--

IRUÑA

IRUÑA

11.3

--

--

--

NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA SAU (EFIDISTRICT)

3120109800

IRUÑA

IRUÑA

1.1

--

--

--

QUICK-SEC

3120100372

IRUÑA

IRUÑA

11.3

--

--

--

SOGINLANDSEC

3120104079

IRUÑA

IRUÑA

11.3

--

--

--

TINTORERÍAS CÍA ELIZALDE SL (BAIONAKO ETORB.)

3120100041

IRUÑA

IRUÑA

11.3

--

--

--

TINTORERÍAS CÍA ELIZALDE SL (ARROTXAPEA)

3120100331

IRUÑA

IRUÑA

11.3

--

--

--

VISERPAL (REPARACIÓN DE PALETS)

3120103379

IRUÑA

IRUÑA

5.1

--

--

--

ZF AFTERMARKET IBÉRICA SL

3120100322

IRUÑA

IRUÑA

2.9

--

--

--

CASTILLO GARRIDO ELSA ETA CASTILLO VILLAFRANCA LUIS

--

AZKOIEN

AZKOIEN

10.15

--

ES312020000101

202NA101

COLORES INDUSTRIALES DE NAVARRA SLL

3120201745

AZKOIEN

AZKOIEN

2.8

--

--

--

DYNAMOBEL SA

3120201702

AZKOIEN

AZKOIEN

2.8

--

--

--

ERRONKARI TEAM SL

3120209055

AZKOIEN

AZKOIEN

10.23

--

ES312020000110

202NA110

EXPLOTACIONES SARALIZA SL

3120209080

AZKOIEN

AZKOIEN

10.17

--

ES312020000208

202NA208

KOXKA (GRUPO K REFRIGERATION)

3120209061

AZKOIEN

AZKOIEN

2.8

--

--

--

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO HIRI HONDAKIN SOLIDOEN MANKOMUNITATEA

3120209000

AZKOIEN

AZKOIEN

5.1

--

--

--

ORDUÑA OSES JAVIER

3120209072

AZKOIEN

AZKOIEN

10.2

--

ES312020000215

202NA215

ENS: EL ESCOPAR 6277

3125409005

AZKOIEN

AZKOIEN

10.16

--

ES312020000102

202NA102

SC ALEMAN GUTIERREZ CARLOS AMADEO ETA JOSE MARIA

--

AZKOIEN

AZKOIEN

10.18

--

ES312020000112

202NA112

TAFAME SA

3120203186

AZKOIEN

AZKOIEN

2.8

--

--

--

TALLERES ROIRI SL

3120201733

AZKOIEN

AZKOIEN

2.9

--

--

--

ABAURREA LANDIVAR JUAN MARIA

--

PITILLAS

PITILLAS

10.2

--

ES312050000017

205NA017

EDERRA MARTICORENA IVAN

3120509003

PITILLAS

PITILLAS

10.12

--

ES312050000116

205NA116

IZCO URZAIN SANTIAGO

--

PITILLAS

PITILLAS

10.23

--

ES312050000002

205NA002

NILSA (BEIRE-PITILLAS)

3120509004

PITILLAS

PITILLAS

13.3

--

--

--

SC IZCO JURIO FELIX IZCO ONGAY ETA FELIX Y OSCA

3120509006

PITILLAS

PITILLAS

10.23

--

ES312050000001

205NA001

NEELAM AQUA & SPECIALITY CHEM SL

3120609031

GARES

GARES

4.7

--

--

--

NILSA

3120609024

GARES

GARES

13.3

--

--

--

SC UGARTE EGUILLOR A M ETA J L

--

GARES

GARES

10.15

--

ES312060000102

206NA102

NILSA

3120709001

PUIU

PUIU

13.3

--

--

--

APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS SA (APEX)

3120801767

RIBAFORADA

RIBAFORADA

13.2

--

--

--

FORRAJES DE RIBAFORADA

3120809011

RIBAFORADA

RIBAFORADA

9.3

--

--

--

GANADERIA HERMANOS COBO SL

--

RIBAFORADA

RIBAFORADA

10.15

--

ES312080000100

208NA100

GAYARRE VICENTE GUILLERMO ETA GUILLEN ROCA MIRIAN

--

RIBAFORADA

RIBAFORADA

10.12

--

ES312080000129

208NA129

JIMENEZ NEVOT VIRGINIA

3120809021

RIBAFORADA

RIBAFORADA

10.12

--

ES312080000126

208NA126

SC BARRICART EDERRA M ETA IBAÑEZ BARRICAT JAVIER

--

ERROMANTZATUA

ARBONTZE

10.18

--

ES312090000002

209NA002

URTASUN-IRIARTE (NEKAZARITZAKO USTIATEGIAREN TITULARTASUN PARTEKATUA)

--

ERROMANTZATUA

ARBONTZE

10.23

--

ES312090000113

209NA113

DE CARLOS GOÑI CESAR

--

ERROMANTZATUA

NAPAL

10.23

--

ES312090000001

209NA001

NILSA

3121009009

ERRONKARI

ERRONKARI

13.3

--

--

--

NUIN ILZARBE ANGEL

3121405718

JAITZ

JAITZ

10.12

--

ES312140000014

214NA014

SC AZCONA AZCONA MI ERASO AZCONA A ETA ERASO ERASO C

--

JAITZ

JAITZ

10.23

--

ES312140000003

214NA003

NILSA (EGAKO BEHEALDEA)

3121509018

SAN ADRIAN

SAN ADRIAN

13.3

--

--

--

ENS ZK.: 638 PARRA MORENO

3121509033

SAN ADRIAN

SAN ADRIAN

10.15

--

ES312150000100

215NA100

COLEP NAVARRA SA

3121501812

SAN ADRIÁN

SAN ADRIÁN

2.9

--

--

--

IBERFRUTA MUERZA SA

3121501802

SAN ADRIÁN

SAN ADRIÁN

1.1

--

--

--

INDUSTRIAS NAVARRAS DEL PLÁSTICO REFORZADO

3121501799

SAN ADRIÁN

SAN ADRIÁN

16.1

--

--

--

INDUSTRIAS SANLO

3121501775

SAN ADRIÁN

SAN ADRIÁN

2.9

--

--

--

MAQUINARIA FERLO SA

3121503276

SAN ADRIÁN

SAN ADRIÁN

2.9

--

--

--

PALETS SAN ADRIAN SL

3121509005

SAN ADRIÁN

SAN ADRIÁN

5.1

--

--

--

RECICLAJES DEL EBRO SL

3121503289

SAN ADRIÁN

SAN ADRIÁN

5.1

--

--

--

RECUPERACION DE CHATARRAS LA PINILLA SA

3121501795

SAN ADRIÁN

SAN ADRIÁN

5.1

--

--

--

TRANSPORTES RICHARD SL

3121503278

SAN ADRIÁN

SAN ADRIÁN

5.1

--

--

--

NILSA

3121709006

SAN MARTIN UNX

SAN MARTIN UNX

13.3

--

--

--

SC ESCUDERO MATEO JORGE ETA MAGALHAES SOEIRO MANUEL JOAQUIN

3121709001

SAN MARTIN UNX

SAN MARTIN UNX

10.12

--

ES312170000001

217NA001

EMBUTIDOS GOIKOA SA

3121601841

ZANGOZA

ZANGOZA

9.5

--

--

--

ISARA

--

ZANGOZA

ZANGOZA

11.3

--

--

--

NILSA

3121609041

ZANGOZA

ZANGOZA

13.3

--

--

--

POLIESTER MAM SL

3121601838

ZANGOZA

ZANGOZA

16.1

--

--

--

RECICLADOS SANGUESA SL

3121601827

ZANGOZA

ZANGOZA

5.1

--

--

--

SC PEREZ DE LARRAYA ARRESE LUIS JESUS ETA REMON FERRER MARIA J

3121609020

ZANGOZA

ZANGOZA

10.23

--

ES312160000002

216NA002

GARAYOA JIMENEZ JUAN JOSE

--

SANTAKARA

SANTAKARA

10.23

--

ES312200000011

220NA011

NILSA (SANTAKARA-MELIDA)

3122009003

SANTAKARA

SANTAKARA

13.3

--

--

--

ENS: 6077 IBIRICU

3122009000

SANTAKARA

SANTAKARA

10.16

--

ES312200000100

220NA100

MACUA MARTINEZ ANGEL

--

SARTAGUDA

SARTAGUDA

10.23

--

ES312230000102

223NA102

BRETON HERCE JOSE MANUEL

--

SESMA

SESMA

10.12

--

ES312240000023

224NA023

ETAYO ETAYO ADOLFO

--

SESMA

SESMA

10.24

--

ES312240000005

224NA005

MARTINEZ ETAYO JOSE MARIA

--

SESMA

SESMA

10.2

--

ES312240000115

224NA115

MORRAS MUNARRIZ JESUS MARIA

3122409006

SESMA

SESMA

10.12

--

ES312240000003

224NA003

NILSA

3122409020

SESMA

SESMA

13.3

--

--

--

RODRIGUEZ DUEÑAS M ETA SANCHEZ TOJO IM SCI

3122409014

SESMA

SESMA

10.12

--

ES312240000136

224NA136

NILSA

3122609006

SUNBILLA

SUNBILLA

13.3

--

--

--

CÁRNICAS GALAR SL

3122709059

TAFALLA

TAFALLA

9.5

--

--

--

DESGUACES TAFALLA SLL

3122701905

TAFALLA

TAFALLA

5.1

--

--

--

EL CASERÍO SA

3122709025

TAFALLA

TAFALLA

9.5

--

--

--

ESPARZA BERGARACHEA F R ESPARZA OQUILLAS F J ETA J J

--

TAFALLA

TAFALLA

10.23

--

ES312270000005

227NA005

HURTAGAR SL

3122709124

TAFALLA

TAFALLA

5.1

--

--

--

JESUS JOAQUIN AMADOR ECHEVERRIA

3122704261

TAFALLA

TAFALLA

5.1

--

--

--

SC BAZTAN MORIONES J ECHAPARE BAZTAN JL FJ

--

TAFALLA

TAFALLA

10.23

--

ES312270000002

227NA002

STRELLA

3122709079

TAFALLA

TAFALLA

11.3

--

--

--

UNITEC EUROPA SA

3120100338

TAFALLA

TAFALLA

2.9

--

--

--

ECOFUEGO

3122809009

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

MURU ARTEDERRETA

5.1

--

--

--

RECUPERACIONES Y METALES ZUGAR SL

3122801961

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

MURU ARTEDERRETA

5.1

--

--

--

GRUPO CETYA SA (HORMIGOI ETA MORTERO PLANTA)

3122809024

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

TEBAS

16.15

--

--

--

UNCONA SA

3122801959

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

TEBAS

16.15

--

--

--

CRESPO LOPEZ DE DICASTILLO I ETA CRESPO LOPEZ DE DICASTILLO JL

--

TORRALBA DEL RÍO

TORRALBA DEL RÍO

10.23

--

ES312300000004

230NA004

DIAZ SOTO JAVIER

--

TORRALBA DEL RÍO

TORRALBA DEL RÍO

10.12

--

ES312300000007

230NA007

FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO

--

TORRALBA DEL RÍO

TORRALBA DEL RÍO

10.14

--

ES312300000002

230NA002

ACEITES URZANTE SL

3123204125

TUTERA

TUTERA

9.3

--

--

--

ARANDA NOTIVOLI C ETA SESMA JIMENEZ J

--

TUTERA

TUTERA

10.18

--

ES312320000007

232NA007

BIOPAR NAVARRA SL

3123209262

TUTERA

TUTERA

5.1

--

--

--

CERVERA MATEO JUAN JOSE

--

TUTERA

TUTERA

10.18

--

ES312320000192

232NA192

CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA SLU

3123204066

TUTERA

TUTERA

1.1

5.1

--

--

CONTENEDORES MADORRAN SL–EEHko PLANTA

3123204241

TUTERA

TUTERA

5.1

--

--

--

GRUAS ZUHEMA SL

3123204303

TUTERA

TUTERA

5.1

--

--

--

ICER BRAKES SA

3123202145

TUTERA

TUTERA

2.9

--

--

--

LAPLAZA LAÍNEZ

3123209001

TUTERA

TUTERA

11.3

--

--

--

MARTINEZ GIL AITOR

--

TUTERA

TUTERA

10.18

--

ES312320000194

232NA194

NANO AUTOMOTIVE SL

3123209468

TUTERA

TUTERA

2.9

--

--

--

NILSA (TUTERAKO HUA)

3120100040

TUTERA

TUTERA

5.1

13.3

--

--

OLEOFAT TRADER SL-TUTERA-I PLANTA

3123209200

TUTERA

TUTERA

5.1

--

--

--

ONDIVIELA OLLA, ENRIQUE

3123202019

TUTERA

TUTERA

5.1

--

--

--

PANELES DECORATIVOS PANEL PIEDRA SL

3123209364

TUTERA

TUTERA

11.1

--

--

--

PEREZ GIL ANGEL, ALBERTO, JOSE LUIS, RICARDO

--

TUTERA

TUTERA

10.23

--

ES312320000124

232NA124

PRECOCINADOS FRIDELA SL

3123204121

TUTERA

TUTERA

9.5

--

--

--

RECICLAJES F. SESMA SL

3123204297

TUTERA

TUTERA

5.1

--

--

--

RECICLAJES TUDELA SL

3120801768

TUTERA

TUTERA

5.1

--

--

--

RECICLAJES YANGUAS SL

3123209062

TUTERA

TUTERA

5.1

--

--

--

SACOS RUIZ SLL

3123209007

TUTERA

TUTERA

5.1

--

--

--

SKF ESPAÑOLA SA

3123201997

TUTERA

TUTERA

2.9

--

--

--

SOGINLANDSEC (TUTERA)

3123201992

TUTERA

TUTERA

11.3

--

--

--

TALLERES LUIS Y OSCAR-CENTRO GRNP

3123209370

TUTERA

TUTERA

5.1

--

--

--

TANATORIO SANTA ANA (ERRAUSTEGIA)

3123209450

TUTERA

TUTERA

16.5

--

--

--

TRANSPORTES MATIAS ELIPE SL

3123204088

TUTERA

TUTERA

5.1

--

--

--

URZAINQUI ALONSO FELIX DOMINGO

--

TUTERA

TUTERA

10.23

--

ES312320000215

232NA215

USTARROZ SANTAFE VICTOR (032NA134)

--

TUTERA

TUTERA

10.18

--

ES312320000179

232NA179

CONSERVAS MEDRANO SL

3123209344

TUTERA

TUTERA

9.6

--

--

--

FUNDICIONES MECACONTROL

3123202119

TUTERA

TUTERA

2.7

--

--

--

PIHER SENSORS & CONTROLS SA

3123202126

TUTERA

TUTERA

2.8

--

--

--

INDUSTRIAS LANEKO SAL

3112301386

UHARTE ARAKIL

UHARTE ARAKIL

2.9

--

--

--

TREFILADOS DE NAVARRA Y MANUFACTURAS URILAR SA

3112309001

UHARTE ARAKIL

UHARTE ARAKIL

2.9

--

--

--

TREFILADOS DE NAVARRA SA

3112301384

UHARTE ARAKIL

UHARTE ARAKIL

2.9

--

--

--

BEREGAÑA IBERO JAVIER

--

UHARTE ARAKIL

UHARTE ARAKIL

10.18

--

ES311230000048

123NA048

NILSA

3112309008

UHARTE ARAKIL

UHARTE ARAKIL

13.3

--

--

--

MACAYA ZANDIO JUAN IGNACIO

--

ULTZAMA

ALKOTZ

10.15

--

ES312360000112

236NA112

OYARZUN OSACAR JAVIER

--

ULTZAMA

ALKOTZ

10.18

--

ES312360000001

236NA001

ENS: 1475 HERMANOS ERVITI

--

ULTZAMA

ALKOTZ

10.15

--

ES312360000106

236NA106

SC OYARZUN BARAIBAR P M ETA SARASIBAR NAZABAL M A

--

ULTZAMA

ALKOTZ

10.15

--

ES312360000115

236NA115

IRAGUI ARCE FERNANDO

3123603982

ULTZAMA

ARRAITZ-ORKIN

10.15

--

ES312360000119

236NA119

IRAOLA MENDIBURU GREGORIO

--

ULTZAMA

ARRAITZ-ORKIN

10.16

--

ES312360000122

236NA122

SC ARIZTEGUI OYAREGUI JUANA MARIA ETA HERNANDORENA ARIZTEGUI M

--

ULTZAMA

ARRAITZ-ORKIN

10.15

--

ES312360000131

236NA131

SC BARBERENA ECHARRI D REDIN ARIZTEGUI D ETA REDIN BARBERENA U

--

ULTZAMA

ARRAITZ-ORKIN

10.15

--

ES312360000107

236NA107

ENS ZK.: 603 NA EGUZKI

--

ULTZAMA

AUZA

10.15

--

ES312360000111

236NA111

ERICE OSINAGA MARIA YOLANDA ETA LARRAINZAR ECHEGUIA ANGEL MARI

--

ULTZAMA

ELTSO

10.23

--

ES312360000120

236NA120

OFITA NAVARRA SA

3102300640

ULTZAMA

ELZABURU

16.15

--

--

--

ENS ZK.: 593 NA IRUMENDI

--

ULTZAMA

GORRONTZ-OLANO

10.23

--

ES312360000033

236NA033

SC ANCIZU IRIBARREN F.ºJOSE ETA OSTIZ LACUN

--

ULTZAMA

GORRONTZ-OLANO

10.15

--

ES312360000052

236NA052

ENS ZK.: 356 LENGUSUEK

3123609023

ULTZAMA

IRAIZOTZ

10.15

--

ES312360000101

236NA101

LÁCTEOS GOSHUA

3123603016

ULTZAMA

IRAIZOTZ

9.5

--

--

--

MAIER NAVARRA SL

3123603015

ULTZAMA

IRAIZOTZ

11.6

--

--

--

SC IGOA GARRO ANA ETA IRRIBARREN IGOA JON

3123609018

ULTZAMA

SUARBE

10.15

--

ES312360000133

236NA133

GAUR ULZAMA SL

--

ULTZAMA

URRITZOLA-GALAIN

10.15

--

ES312360000233

236NA233

NILSA (ULTZAMA)

3123609021

ULTZAMA

URRITZOLA-GALAIN

13.3

--

--

--

NILSA (ALTSASU-URDIAIN)

3124009008

URDIAIN

URDIAIN

13.3

--

--

--

PIENSOS ARTOA SL

3124009009

URDIAIN

URDIAIN

9.6

--

--

--

GUINDANO GARCIA MANUEL

--

URRAULGOITI

ARIELTZ

10.23

--

ES312410000002

241NA002

ENS: N5137 IRIGUIBEL

--

URRAULGOITI

ELKOATZ

10.23

--

ES312410000001

241NA001

INDURAIN BAÑEZ IGNACIO

--

URRAULGOITI

EPAROTZ

10.23

--

ES312410000024

241NA024

IRIARTE ERANSUS RAMON ETA SERGIO SOC. CIVIL AGRARIA

3124309006

URROZ

URROZ

10.23

--

ES312430000100

243NA100

SARAGUETA LECUMBERRI MIKEL ETA RODRIGO,SARAGUETA ZALBA VITORI

3124309014

URROZ

URROZ

10.2

--

ES312430000101

243NA101

SC ALEMANJUANICOTENA MA JUANENA ALEMAN IEI JUANENA AROCENA M

3124409002

URROZ

URROZ

10.15

--

ES312440000014

244NA014

SC MARIEZCURRENA JUANENA MARTIN ETA URSUEGUI ZUBIRI M.ª JOSEFA

--

URROZ

URROZ

10.15

--

ES312440000001

244NA001

URROTZ GOITI SL

3109208957

URROZ

URROZ

10.2

--

ES312430000106

243NA106

NILSA

3124309009

URROTZ-HIRIA

URROTZ-HIRIA

13.3

--

--

--

SERVIPALT 2000 SL

3124302172

URROTZ-HIRIA

URROTZ-HIRIA

5.1

--

--

--

GANADERIA OVINA DOS REINOS SL

--

UZTARROZE

UZTARROZE

10.18

--

ES312470000009

247NA009

NILSA

3124709001

UZTARROZE

UZTARROZE

13.3

--

--

--

DESGUACES MUTILVA SL

3102300547

ARANGUREN IBARRA

MUTILOA

5.1

--

--

--

ESTAMPACIONES MAYO SA

3102300541

ARANGUREN IBARRA

MUTILOA

2.9

--

--

--

ZF AFTERMARKET IBÉRICA SL

3108601029

EGUESIBAR

EGUES

2.9

--

--

--

OLLACARIZQUETA IRIARTE SILVESTRE

3119406743

OLLARAN

OLLO

10.14

--

ES311940000038

194NA038

MARTINEZ ECHARRI SERGIO

--

DEIERRI

ALLOTZ

10.23

--

ES312600000010

260NA010

OTXANDORENA LOPEZ IKER

3126009018

DEIERRI

AIZKOA

10.2

--

ES312600000169

260NA169

FINCA LA TEJERIA SL

--

DEIERRI

GOROZIN

10.16

--

ES312600000119

260NA119

ALBENIZ ECHEVERRIA LUIS

3126005064

DEIERRI

IRUÑELA

10.14

--

ES312600000015

260NA015

EXPLOTACION GANADERA ATONDO SL

--

DEIERRI

IRUÑELA

10.14

--

ES312600000007

260NA007

MAESTU AZCUNE EUGENIO

--

DEIERRI

MURUGARREN

10.12

--

ES312600000005

260NA005

ETXALAR TUDELA SOCIEDAD CIVIL AGRARIA

3126009021

DEIERRI

ZURUKUAIN

10.15

--

ES312600000100

260NA100

AGROPECUARIA RODRIGO SL

3124909018

VALTIERRA

VALTIERRA

10.12

--

ES312490000007

249NA007

CALVO PORCINO SA

--

VALTIERRA

VALTIERRA

10.14

--

ES312490000002

249NA002

GARCIA RODRIGO MARIA CARMEN

3124909015

VALTIERRA

VALTIERRA

10.14

--

ES312490000020

249NA020

IRIARTE MIRANDA ALBERTO

--

VALTIERRA

VALTIERRA

10.18

--

ES312490000015

249NA015

LOMBRICULTURA VALTIERRA SL

3124909011

VALTIERRA

VALTIERRA

5.1

--

--

--

LOS ARCOS GARDE M ISABEL ETA ZAPATERIA GUILLO RM E SANTOS

--

VALTIERRA

VALTIERRA

10.16

--

ES312490000109

249NA109

MIRANDA AZCONA MELCHOR

3124907161

VALTIERRA

VALTIERRA

10.17

--

ES312490000105

249NA105

ENS: EL RIEL N 637 NA

--

VALTIERRA

VALTIERRA

10.18

--

ES312490000009

249NA009

SC HERNANDEZ SAMANES ALFONSO FELIX FERNANDO ETA FLORENCIO

3124909004

VALTIERRA

VALTIERRA

10.23

--

ES312490000003

249NA003

SC IBAÑEZ PEREZ JM IBAÑEZ PEREZ J IBAÑEZ ERVITI FLORENCIO IB

--

VALTIERRA

VALTIERRA

10.18

--

ES312490000001

249NA001

SC PRAT CASTILLEJO C ETA PRAT GARCIA F

3124909014

VALTIERRA

VALTIERRA

10.23

--

ES312490000100

249NA100

ANTIS OBRA CIVIL SL

3125109056

VIANA

VIANA

5.1

--

--

--

EXCAVACIONES ANGULO SL

3125102801

VIANA

VIANA

5.1

--

--

--

FORJAS DE VIANA

3125102237

VIANA

VIANA

2.3

--

--

--

HACIENDA ORTIGOSA

3125104237

VIANA

VIANA

5.1

--

--

--

HORMICASA CANTERAS SL

3125109044

VIANA

VIANA

5.1

--

--

--

MONDELEZ ESPAÑA GALLETAS PRODUCTION SLU

3125102247

VIANA

VIANA

9.3

--

--

--

NCLAVE MANUFACTURING SLU

3125102275

VIANA

VIANA

2.9

--

--

--

NILSA (LAS CAÑAS INDUSTRIALDEA)

3125109009

VIANA

VIANA

13.3

--

--

--

NILSA (VIANAKO HERRIA)

--

VIANA

VIANA

13.3

--

--

--

PAPELERA DEL EBRO SA

3125102240

VIANA

VIANA

6.1

--

--

--

TECNIMOEM 97 SL

3125102245

VIANA

VIANA

2.9

--

--

--

SANZ SANZ TEODORO ETA SANZ ASIN JOSE LUIS

--

BIDANKOZE

BIDANKOZE

10.23

--

ES312520000005

252NA005

ARRONDO NAVARRO JUAN JOSE

3125407861

ALESBES

ALESBES

10.12

--

ES312540000022

254NA022

BRETOS FERNANDEZ OSCAR

--

ALESBES

ALESBES

10.16

--

ES312540000114

254NA114

CADENA CIZUR PABLO ETA CADENA PINTEA GABRIEL SC

--

ALESBES

ALESBES

10.17

--

ES312540000124

254NA124

CEBAPOR SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL

3120209052

ALESBES

ALESBES

10.12

--

ES312540000033

254NA033

CONSERVAS HIJOS DE MANUEL SÁNCHEZ BASARTE SA

3125402302

ALESBES

ALESBES

9.6

--

--

--

ENIMAR 2006 SL

3125409024

ALESBES

ALESBES

2.9

--

--

--

EXCAVACIONES MUÑOZ SA

3125409009

ALESBES

ALESBES

5.1

--

--

--

GANADOS JIMENEZ CAMBRA SL

3106409023

ALESBES

ALESBES

10.17

--

ES312540000121

254NA121

GANADOS Y TRANSPORTES ALBISU SL

3125409028

ALESBES

ALESBES

10.21

--

ES312540000138

254NA138

GRANJA LA CAÑADA SL

3125402298

ALESBES

ALESBES

10.12

--

ES312540000017

254NA017

METALÚRGICAS PABUR

3125402290

ALESBES

ALESBES

2.9

--

--

--

NAVA LAS HERAS SL

--

ALESBES

ALESBES

10.16

--

ES312540000104

254NA104

NAVA LAS HERAS SL

--

ALESBES

ALESBES

10.23

--

ES312540000001

254NA001

NILSA

3125409033

ALESBES

ALESBES

13.3

--

--

--

PALETS INTERNORTE SL

3125402284

ALESBES

ALESBES

5.1

--

--

--

RAMOS MOLINERO CRISTOBAL DANIEL

--

ALESBES

ALESBES

10.12

--

ES312540000024

254NA024

ROMEO MUÑOZ KATIA

3125409014

ALESBES

ALESBES

10.2

--

ES312540000106

254NA106

SANTAFE BLASCO JOSE MIGUEL

--

ALESBES

ALESBES

10.16

--

ES312540000100

254NA100

TRANSPORTES MAITXENE SL

3125402286

ALESBES

ALESBES

10.23

--

ES312540000112

254NA112

BARRENECHEA MUNARRIZ ANTONIO

--

VILLATUERTA

VILLATUERTA

10.12

--

ES312570000008

257NA008

MATADERO ESTELLA SL

3109709116

VILLATUERTA

VILLATUERTA

9.1

--

--

--

OSCAR GALIAN MARTIN

3125709006

VILLATUERTA

VILLATUERTA

5.1

--

--

--

RECICLAJES PLASTICOS GASTON (KUDEAKETA PLANTA)

3125709015

VILLATUERTA

VILLATUERTA

5.1

--

--

--

RECIVILLA

3125702312

VILLATUERTA

VILLATUERTA

5.1

--

--

--

RENOLIT HISPANIA SA

3125702319

VILLATUERTA

VILLATUERTA

4.4

--

--

--

TENERIAS OMEGA

3125702329

VILLATUERTA

VILLATUERTA

8.1

--

--

--

UNICE TOYS SL

3125709008

VILLATUERTA

VILLATUERTA

11.6

--

--

--

NILSA

3126109009

ESA

ESA

13.3

--

--

--

LÁZARO ECHEVERRÍA SA– ARANBELZKO HARROBIA

3107309003

ZIORDIA

ZIORDIA

1.1

--

--

--

ENS ZK.: 2799 GONZALEZ PERCAZ

3107309008

ZIORDIA

ZIORDIA

10.23

--

ES310730000100

073NA100

NILSA

3107309005

ZIORDIA

ZIORDIA

13.3

--

--

--

DIESTE SL

3180709000

Zizur Nagusia

Zizur Nagusia

11.3

--

--

--

NILSA

3126309003

ZUBIETA

ZUBIETA

13.3

--

--

--

NILSA

3126409004

ZUGARRAMURDI

ZUGARRAMURDI

13.3

--

--

--

B TALDEA

Ingurumen-baimen integratua duten instalazioak

TITULARRA/ZENTROA

NIMA

UDALERRIA

HERRIA

17/2020 LF, 1. eranskina, taldea

HORMIGONES PAMPLONA SA (ABLITAS)

3100600400

ABLITAS

ABLITAS

3.9

--

R MELERO JESUS MARIA ETA FERNANDEZ RUIZ CAR LOS

3100609014

ABLITAS

ABLITAS

10.2

--

ANGEL BEGUIRISTAIN SEGUROLA

3100909000

OIBAR

OIBAR

10.2

--

ENS: N 653 NA GANADERIA ETXEBERRI

3102500653

ARAKIL

ETXEBERRI

10.15

--

TRANSPORTES Y CHATARRAS GORRICHO SL

3102300243

ARANGUREN

MUTILOA

5.1

5.2

CHATARRAS MARTON

3103200678

ARGUEDAS

ARGUEDAS

5.1

5.2

SC AVICOLA EL RASO

3103209008

ARGUEDAS

ARGUEDAS

10.2

--

ENRIQUE MORRAS FERNANDEZ DE LAS HERAS

3103609006

ARROITZ

ARROITZ

10.2

--

ENS: OLAGORRÍA

3103800694

ARTAXOA

ARTAXOA

10.15

--

ETXALDE KALDIAS SL

3104700729

BARGOTA

BARGOTA

10.14

--

CONTENEDORES Y EXCAVACIONES CALI SL (BERIAIN)

3180503390

BERIAIN

BERIAIN

5.2

--

RECICLAJES LOGROÑO SL

3180202410

BERRIOBEITI

AITZOAIN

5.2

--

EMAUSKO TRAPUKETARIAK FUNDAZIOA (BERRIOZAR)

3180309019

BERRIOZAR

BERRIOZAR

5.1

5.2

SC AVICOLA CABANILLAS

3106209019

CABANILLAS

CABANILLAS

10.2

--

VALLE DE ODIETA SCL

3106509002

CAPARROSO

CAPARROSO

10.15

--

MIHAELA RUSU

3106700847

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

10.12

--

PEDRO ECHEGOYEN PÉREZ

3106709025

ZARRAKAZTELU

ZARRAKAZTELU

10.12

--

TRANSPORTES Y CHATARRAS ARTURO

3107000893

CASTEJÓN

CASTEJÓN

5.1

5.2

EMILIO AYENSA ETA ISIDRO GARBAYO

3107204234

CINTRUÉNIGO

CINTRUÉNIGO

10.2

--

AVICOLA DE CORTES SL

3107809009

CORTES

CORTES

10.2

--

ENS: 896 LA TRAVESIA

3107803385

CORTES

CORTES

10.15

--

UNION MONTARIBE SDAD. COOP. AGROP

3107804225

CORTES

CORTES

10.15

--

ARIDOS RECICLADOS DE NAVARRA SL (LIZARRA)

3109704013

LIZARRA

LIZARRA

5.1

5.2

ECOLOGICOS EGA SL

3109701174

LIZARRA

LIZARRA

5.1

--

FCC AMBITO SA

3110801232

FUSTIÑANA

FUSTIÑANA

5.1

--

AMBIENTAL RECICLA SL

3112209025

UHARTE

UHARTE

5.2

--

RECUPERACIONES INDUSTRIALES URBIETA SL

3112201372

UHARTE

UHARTE

5.1

5.2

COOP. AGROPECUARIA SAN MIGUEL

3112601390

IMOTZ

OSKOTZ

10.15

--

ENS: ZARRAPEA, NA 352

3113101403

ITZA

ITZA

10.14

--

NAVEO SOCIEDAD COOPERATIVA

3114209022

LARRAGA

LARRAGA

10.15

--

ENS: AYARATE

3114301431

LARRAGOA

LARRAGOA

10.14

--

ERDIKO ZELAIA S.COOP.

3114401433

LARRAUN

ARRUITZ

10.15

--

ENS: ETXEBERRIA, 4615

3114401432

LARRAUN

ARRUITZ

10.15

--

GOTXERTOKI SL

3115909009

IRUNBERRI

IRUNBERRI

10.14

--

PLADUR GYPSUM SA

3116101525

MAÑERU

MAÑERU

3.9

--

SARA DOMINGO CALDERÓN

3117609010

MURCHANTE

MURCAHNTE

5.2

--

ENS: 1316, ESPARZA HNOS

3117809010

MURILLO EL CUENDE

MURILLO EL CUENDE

10.15

--

INDUGARBI NFU’S SL (MURILLO EL FRUTO)

3117909001

MURILLO EL FRUTO

MURILLO EL FRUTO

5.1

--

PRODUCTOS OPPAC SA

3108801094

NOAIN (ELORTZIBAR)

NOAIN

5.1

5.2

HIERROS Y CHATARRAS ALDASORO SL

3118901630

OLATZAGUTIA

OLATZAGUTIA

5.1

5.2

ABETE SOBEJANO, J.MANUEL; LESACA LASARTE, J.DOMINGO

3119401680

OLLO

SALDISE

10.2

--

AINER GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS SL

3180609028

ORKOIEN

ORKOIEN

5.1

--

SC AREJULA SORET

3120209007

AZKOIEN

AZKOIEN

10.2

--

SEÑORIO DE SARRIA SA

3120604095

GARES

GARES

10.15

--

JAVIER IGNACIO OJER EGUARAS

3121609008

ZANGOZA

ZANGOZA

10.12

--

JESÚS PÉREZ MORRÁS

3122404062

SESMA

SESMA

10.2

--

JESÚS BAIGORRI LERGA

3122709029

TAFALLA

TAFALLA

10.12

--

SERVICIOS Y SUMINISTROS SAHER SLL

3122701906

TAFALLA

TAFALLA

5.1

5.3

TALLERES LUIS Y OSCAR SL

3123202156

TUTERA

TUTERA

5.1

5.2

ALDAPA SCL

3123609007

ULTZAMA

URRITZOLA-GALAIN

10.15

--

GRANJA ARMENDARIZ ANDUEZA

3126003023

DEIERRI

HIRIBERRI DEIERRIN

10.14

--

JOSE RAINIER DOMINGUEZ DEVORA

3126003025

DEIERRI

ZURUKUAIN

10.2

--

SAICA NATUR SL

3125102273

VIANA

VIANA

5.1

--

AGROPECUARIA OBANOS

3125403376

ALESBES

ALESBES

10.14

--

ANSO BAIGORRI, ARMANDO

3125402294

ALESBES

ALESBES

10.12

--

Iragarkiaren kodea: F2110277