170. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 22a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BURLATA

5, 6, 7, 8 eta 9/2021 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

Burlatako Udalaren 2021ko ekitaldiko aurrekontuko 5, 6, 7, 8 eta 9/2021 aldaketak hasiera batean onesten duen erabakia 2021eko 133. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, ekainaren 8an. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz.

Aparteko kredituak eta kreditu-gehigarriak:

Aurrekontu-aldaketa: 5/2021

Gastuen VI. kapitulua: 800.000 euro.

Finantzaketa:

Diru-sarreren VIII. kapitulua: 800.000 euro.

Aurrekontu-aldaketa: 6/2021

Gastuen II. kapitulua: 7.000 euro.

Finantzaketa:

Gastuen IV. kapitulua: 7.000 euro.

Aurrekontu-aldaketa: 7/2021

Gastuen VI. kapitulua: 9.200 euro.

Finantzaketa:

Diru-sarreren VIII. kapitulua: 9.200 euro.

Aurrekontu-aldaketa 8/2021

Gastuen VII. kapitulua: 3.700 euro.

Finantzaketa:

Diru-sarreren VIII. kapitulua: 3.700 euro.

Aurrekontu-aldaketa 9/2021

Gastuen VI. kapitulua: 2.500 euro.

Finantzaketa:

Diru-sarreren VIII. kapitulua: 2.500 euro.

Burlatan, 2021eko uztailaren 2an.–Jarduneko alkatea, Ander Carrascón Erice

Iragarkiaren kodea: L2110591