164. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

TAFALLA

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Tafallako Udalbatzak, 2021eko maiatzaren 11n egindako Osoko Bilkuran, hasieran onartu zuen udal honen plantilla organikoa, 2021eko ekitaldiari dagokiona, eta erabakia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 126. zenbakian, 2021eko maiatzaren 31n.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, eta jendaurreko epea alegaziorik aurkeztu gabe iraganik, behin betiko onetsi da Tafallako Udalaren 2021. urteko plantilla organikoa, eranskinean ageri dena.

Tafallan, 2021eko ekainaren 25ean.–Alkate-udalburua, Jesús M.ª Arrizubieta Astiz.

2021eko PLANTILLA ORGANIKOA

TAFALLAKO UDALA

KODEA

LANPOSTUAREN IZENA

LANP. KOP.

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA/TALDEA

OSAGARRIAK

BESTE BATZUK

Maila

Lanpostua

Zuz. lanp.

Lanal. luzap.

Arrisk. berez.

Txand.

01 ZERBITZU OROKORREN ALORRA

01.01

Idazkaria (hutsik)

1

F

OL

A

40+1,16+3,72+20

35

01.02

Aholkulari juridikoa

1

F-GS

OL

A

5+1,16+3,72+20

55

01.03

Lan-harremanetako graduduna

1

F-GS

OL

B

15+1,16+3,57+20

01.04

Administrari-ofiziala

1

F

OL

C

12

19,68+1,16+3,36

01.05

Adm.–ofiziala, akten idazkaria

1

LK

OL

C

12

19,68+10*+1,16+3,36

01.06

Administrari-ofiziala. Bulego Bakarra

1

LK

C#

12

19,68+1,16+3,36

01.07

Administrati laguntzailea. Bulego Bakarra

1

LK

OL

D

12

21,66+18,35+1,36+2,99**

01.08

Administrari laguntzailea. Bulego Bakarra (hutsik)

1

LK

D

12

21,66+1,36+2,99

01.09

Administrari laguntzailea. Bulego Bakarra

1

LK

D

12

21,66+1,36+2,99

01.10

Udaletxeko atezaina

1

LK

LM

D

12

10+1,36+2,99

ALDI BATERAKO LAN-KONTRATADUNAK

Adm. Laguntz. (01.08 lanp- okup)

1

Behin-behinekoa

D

12

21,66+1,36+2,99

OL Txanda murriz. Maila igo.

PLANTILLAKO LANGILEEN ARTEAN ALKATETZAK IZENDATURIK BETE BEHARREKO LANPOSTUAK

Alkatetzako idazkaria

1

Behin-behinekoa

Izendapen librea

10

(*) %10eko lanpostuko osagarria akten lanengatik.

(**) %18,35eko lanpostuko osagarri aldakorra administrari-ofizialaren soldataraino, erregistro lanak etab. egiteagatik.

02 ZERBITZU EKONOMIKOEN ETA GARAPENAREN ALORRA

02.01

Kontu-hartzailea

1

F

OL

A

40+1,16+3,72+20

35

02.02

Enpresa Zientzietako erdi mailako teknikaria (hutsik)

1

F-GS

OLM

B

15+1,16+3,57+20

Lanpostua bete/amortizatu arte

02.03

Adm.–ofiziala. Zerbitzu Ekonomikoak*

1

F

OL

C

12

19,68+1,16+3,36

02.04

Administrari-ofiziala. Kontabilitatea

1

F

OL

C

12

19,681,16+3,36

02.05

Administrari laguntzailea**

1

F-GS

OL

D

12

21,66+18,35** +1,36+2,99

02.06

Administrari laguntzailea**

1

LK

OL

D

12

21,66+18,35*** +1,36+2,99

PLANTILLAKO LANGILEEN ARTEAN ALKATETZAK IZENDATURIK BETE BEHARREKO LANPOSTUAK

Zerbitzu Ekonomikoen Alorreko zuzendaria

1

Behin-behinekoa

A

20

Enpresa Zientzietako erdi mailako teknikaria (hutsik)

1

Behin-behinekoa

B

20+15+ 1,16+3,57

Lanpostua bete/amortizatu arte

Diruzaina*

1

Behin-behinekoa

C

32,26

(*) Lanpostua B mailako osagarrietaraino iristen da, Diruzaintzako lanpostua betetzeagatik.

(**) %18,35ko lanpostuko osagarri aldakorra administrari-ofizialaren soldataraino, lan hauengatik: lurren balio igoeraren gaineko likidazioa, herri-lurretako lurzatiak, zirkulazioa, bestelako zerga eta tasak, eta Nuestra Señora de la Caridad ospitalearen kontabilitatea.

(***) %18,35eko lanpostuko osagarri aldakorra administrari-ofizialaren soldataraino, lan hauengatik: Diruzaintzako lanak, diru-sarrerekin, gastuekin eta kontabilitatearekin ikusteko duten lanak, eta Alorreko ofizialak noizbehinka ordeztea.

03 HIRIGINTZAKO ETA INGURUMENEKO ZERBITZUEN ALORRA

03.0.1

Arkitektoa

1

F-GS

OL

A

20+1,16+3,72+20

35

03.0.2

Arkitektoa (hutsik)

1

F-GS

A

1,16+3,72+20

35

03.0.3

Aparejadorea (hutsik)

1

LK

B

10+1,16+3,57+20

35

03.0.4

Administrari laguntzailea

1

F-GS

OL

D

12

21,66+18,35* +1,36+2,99

03.0.5

Administrari laguntzailea (hutsik)

1

F-GS

D

12

21,66+1,36+2,99

ALDI BATERAKO LANGILEAK

Arkitektoa (03.02 lanp. okup.)

1

AdmK

A

1,16+3,72+20

35

Lanpostua bete/amortizatu arte

Aparejadorea (03.03 lanp. okup.)

1

AbLK

B

10+1,16+3,57+20

35

Lanpostua bete/amortizatu arte

Administrari laguntzailea (03.05 lanp. okup.)

1

AdmK

D

12

21,66+1,36+2,99

Lanpostua bete/amortizatu arte

(*) %18,35eko lanpostuko osagarri aldakorra administrari-ofizialaren soldataraino, alorreko ofizialen eginkizunetan laguntzeko lanak egiteagatik.

ALKATETZAREN IZENDAPEN LIBREKO BEHIN-BEHINEKO LANGILEEK BETE BEHARREKO LANPOSTUAK, abuztuaren 30eko 251/1993 LFAren 3.3 eta 35. artikuluen arabera

Hirigintza- eta ingurumen-zerbitzuen arloko zuzendaria

1

Behin-behinekoa

Izendapen askekoa

-

Udal

aurrekontuaren

arabera

03.1 OBRA LANTALDEA

03.1.1

Obretako arduradun nagusia

1

F-GS

OL

C

12

30+1,16+3,36

10

10

03.1.2

1. mailako ofiziala. Obra lantaldea (hutsik)

F-GS

OL

C

12

10+1,16+3,36

10

03.1.3

1. mailako ofiziala. Obra lantaldea (hutsik)

1

F-GS

OL

C

12

10+1,16+3,36

10

03.1.4

1. mailako ofiziala, hargina

1

LK

OL

C

12

10+1,16+3,36

10

03.1.5

Behargina, gidaria (hutsik)

1

F

OL

D

12

20+1,36+2,99

10

03.1.6

1. mailako ofiziala. Parke eta lorategiak (hutsik)

1

LK

OL

C

12

10+1,16+3,36

10

03.1.8

Peoia. Obra lantaldea

1

LK

OL

D#

12

10+1,36+2,99

10

03.1.9

Ehorzlea (hutsik)

1

F-GS

OL

D

12

10+1,36+2,99

10

03.1.12

Behargina, peoia. Obra lant. (hutsik)

1

F-GS

OL

E

15

10+1,56+3,21+4

10

03.1.13

Behargina, peoia. Obra lant. (hutsik)

1

F-GS

OL

E

15

10+1,56+3,21+4

10

03.1.14

Behargina, peoia. Obra lant. (hutsik)

1

F-GS

OL

E

15

10+1,56+3,21+4

10

ALDI BATERAKO LANGILEAK

Behargina, peoia. Obra lantaldea (03.1.12 lanp. okup.)

1

AbLK

E

15

10+1,56+3,21+4

10

Lanpostua bete/amortizatu arte

Behargina, peoia. Obra lantaldea (03.1.13 lanp. okup.)

1

AbLK

E

15

10+1,56+3,21+4

10

Lanpostua bete/amortizatu arte

Behargina, peoia. Obra lantaldea (03.1.14 lanp. okup.)

1

AbLK

E

15

10+1,56+3,21+4

10

Lanpostua bete/amortizatu arte

1. mailako ofiziala. Obra lantaldea (hutsik)

1

AbLK

OL

C

12

10+1,16+3,36

10

Lanpostua bete/amortizatu arte

1. mailako ofiziala. Obra lantaldea (hutsik)

1

AbLK

OL

C

12

10+1,16+3,36

10

Lanpostua bete/amortizatu arte

Ehorzlea (03.1.9 lanp. okup.)

1

AdmK

D

12

10+1,36+2,99

10

Lanpostua bete/amortizatu arte

03.2 INGURUMENA

03.2.1

Ingurumeneko zaindaria (hutsik)

F-GS

C

10,45+1,16+3,36

5

6

ALDI BATERAKO LANGILEAK

Ingurumeneko zaindaria (03.2.1 lanp. okup.)

1

AdmK

C

10,45+1,16+3,36

5

6

Lanpostua bete/amortizatu arte

04 HERRITARREN SEGURTASUNAREN ALORRA

04.02.

Agente lehena

1

F-GS

OLM

C

37,77

45

OLM

04.03

Agente lehena

1

F-GS

OLM

C

37,77

45

OLM

04.04

Agente lehena

1

F

OLM

C

37,77

45

OLM

04.05

Agente lehena (hutsik)

1

F

OLM

C

37,77

45

OLM

04.06

Agente lehena

1

F

OLM

C

37,77

45

OLM

04.07

Agente lehena

1

F-GS

OLM

C

37,77

45

OLM

04.08

Agente (hutsik)

1

F

O

C

25,00

45

04.09

Agente

1

F

O

C

25,00

45

04.10

Agente

1

F

O

C

25,00

45

04.11

Agente (hutsik)

1

F

O

C

25,00

45

04.12

Agente

1

F

O

C

25,00

45

04.13

Agente

1

F

O

C

25,00

45

04.14

Agente

1

F-GS

O

C

25,00

45

04.15

Agente

1

F-GS

O

C

25,00

45

04.16

Agente

1

F-GS

O

C

25,00

45

04.17

Agente

1

F-GS

O

C

25,00

45

04.18

Agente

1

F-GS

O

C

25,00

45

04.19

Agente

1

F-GS

O

C

25,00

45

04.20

Agente

1

F-GS

O

C

25,00

45

04,22

Agente

1

F-GS

O

C

25,00

45

04.21

Administrari-ofiziala

1

L

OL

C

12

19,68+1,16+3,36

ALKATETZAREN IZENDAPEN LIBREKO BEHIN-BEHINEKO LANGILEEK BETE BEHARREKO LANPOSTUAK

Udaltzainburua

1

Behin-behinekoa

Izend. Librekoa

Udal

aurrekontuaren

arabera

PLANTILLAKO LANGILEEN ARTEAN ALKATETZAK IZENDATURIK BETE BEHARREKO LANPOSTUAK

Admin. Bulegoko burua. Udaltzaingoa

1

Izend. Librekoa

10

05 GIZARTE ZERBITZUEN ALORRA

05.01

Gizarte-langilea

1

F-GS

OL

B

15+1,16+3,57+20

05.02

Gizarte-langilea

1

F-GS

OL

B

15+1,16+3,57+20

05.03

Gizarte-langilea (hutsik)

1

LK

B

15+1,16+3,57+20

05.04

Gizarte-hezitzailea (hutsik)

1

L

C

12

1,16+3,36+23,48

05.05

Gizarte-hezitzailea (hutsik)

1

LK-L-par.

C

12

1,16+3,36

05.06

Eragile soziokulturala (hutsik)

1

LK

C

12

1,16+3,36+23,48

05.07

Gizarte-langilea. Enpl. soz. babestua (hutsik)

1

F-GS

B

15+1,16+3,57+20

05.08

Monitorea. Enplegu sozial babestua (hutsik)

1

F-GS

C

12

1,16+3,36

05.09

Familia-langilea

1

LK

OL

D

12

1,36+2,99

10

05.10

Familia-langilea (hutsik)

1

LK

D

12

1,36+2,99

10

05.11

Familia-langilea (hutsik)

1

LK

D

12

1,36+2,99

10

05.12

Familia-langilea (hutsik)

1

LK-L.par.

D

12

1,36+2,99

10

05.13

Administrari laguntzailea

1

F-GS

OL

D

12

21,66+18,35+1,36+2,99*

05.14

Administrari laguntzailea (hutsik)

1

LK-L.par.

OL

D

12

21,66+1,36+2,99

(*) %18,35eko lanpostuko osagarri aldakorra administrari-ofizialaren soldataraino, erantzukizun eta zailtasun handiko lanak egiteagatik, gizarte ongizatekoak.

ALDI BATERAKO LANGILEAK

Familia-langilea (05.10 lanp. okup.)

1

AbLK

D

12

1,36+2,99

10

Lanpostua bete/amortizatu arte

Familia-langilea (05.11 lanp. okup.)

1

AbLK

D

12

1,36+2,99

10

Lanpostua bete/amortizatu arte

Familia-langilea (05.12 lanp. okup.)

1

AbLK-L par.

D

12

1,36+2,99

10

Lanpostua bete/amortizatu arte

Eragile soziokulturala (05.06 lanp. okup.)

1

AbLK

C

12

1,16+3,36

Lanpostua bete/amortizatu arte

Gizarte-hezitzailea (05.04 lanp. okup.)

1

AbLK

C

12

1,16+3,36

Lanpostua bete/amortizatu arte

Gizarte-langilea (05.03 lanp. okup.)

1

AbLK

B

15+1,16+3,57+20

Lanpostua bete/amortizatu arte

Gizarte-hezitzailea (05.05 lanp. okup.)

1

AbLK-L par.

C

12

1,16+3,36

Lanpostua bete/amortizatu arte

Gizarte-langilea. Enpl. soz. babestua (05.07 lanp. okup.)

1

B

15+1,16+3,57+20

Lanpostua bete/amortizatu arte

Administrari laguntzailea (hutsik)

1

LK-L.par.

OL

D

12

21,66+1,36+2,99

Lanpostua bete/amortizatu arte

Monitorea. Enplegu sozial babestua (05.08 lanp. okup.)

1

AdmK

C

12

1,16+3,36

Lanpostua bete/amortizatu arte

# JARDUERA EREMUA TAFALLA ALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN BATASUNEKO UDALETAN DAUKATEN LANPOSTUAK

05.15

Familia-langilea (hutsik)

1

LK

D

12

1,36+2,99

10

Lanaldi osoa

05.16

Familia-langilea (hutsik)

1

LK-L. par

D

12

1,36+2,99

10

Lanaldiaren %60

05.17

Familia-langilea (hutsik)

1

LK-L. par

D

12

1,36+2,99

10

Lanaldiaren %60

ALDI BATERAKO LANGILEAK

Familia-langilea (05.15 lanp. Okup)

1

AbLK

D

12

1,36+2,99

10

Lanpostua bete/amortizatu arte Lanaldi osoa

Familia-langilea (05.16 lanp. Okup.)

1

AbLK-L.par

D

12

1,36+2,99

10

Lanpostua bete/amortizatu arte Lanaldiaren %60

Familia-langilea (05.17 lanp okup.)

1

AbLK-L.par

D

12

1,36+2,99

10

Lanpostua bete/amortizatu arte Lanaldiaren %60

06 ZERBITZU SOZIOKULTURALEN ALORRA

06.0.1

Administrari Laguntzailea

1

F-GS

OL

D

12

21,66+1,36+2,99

Zerb. Berez.

06.0.2

Atezaina. Eskualdeko ikastetxea (hutsik)

1

LK

D

12

1,36+2,99

06.1.1

Gazteriako Teknikaria (hutsik)

1

F-GS

B

15+1,16+3,57+20

06.1.2

Monitorea. Gazte Etxea (hutsik)

1

LK-L. par.

C

12

1,16+3,36

06.1.3

Monitorea. Gazte Etxea (hutsik)

1

LK-L. par.

C

12

1,16+3,36

06.1.4

Gazteriako monitorea. Gazte lokala (hutsik)

1

LK-L.par.

C

12

1,16+3,36

06.2.1

Kirol koordinatzailea

1

F-GS

OL

B

15+1,16+3,57+20

06.2.2

Jantzitegiko atezaina eta mandataria. Kirol instalazioak eta Ereta (hutsik)

1

LK

E

15

1,56+3,21+7+4

06.2.3

Jantzitegiko atezaina eta mandataria. Kirol instalazioak eta Ereta (hutsik)

1

LK

E

15

1,56+3,21+7+4

06.3.1

Kultur koordinatzailea

1

F-GS

OL

B

15+1,16+3,57+20

06.3.2

Atezaina (1)

1

F-GS

OL

D

12

1,36+2,99

06.3.3

Atezaina (1)

1

F-GS

OL

D

12

1,36+2,99

06.3.4

Atezaina liburutegia

1

LK

OL

D

12

1,36+2,99

06.3.5

Atezaina, asteburua eta beste batzuk. Kulturgunea (hutsik)

1

LK-L. par.

D

12

1,36+2,99

06.3.6

Atezaian zinema (hutsik)

1

LK-L. par.

D

12

1,36+2,99

(1) Barne berrantolamenduaren ondorioz.

ALDI BATERAKO LANGILEAK

Adm. Laguntzailea

1

AbLK

D

12

21,66+1,36+2,99

Zerb. berez. ordezkapena

Atezaina zinema (06.3.6 lanp. okup)

1

AbLK

D

12

1,36+2,99

Lanpostua bete/amortizatu arte

Atezaina, asteburua eta beste batzuk. Kulturgunea (06.3.5 lanp. okup)

1

LK-L.parz

D

12

1,36+2,99

Lanpostua bete/amortizatu arte

Gazteriako teknikaria (06.1.1 lanp. okup)

1

AbLK

B

15+1,16+3,57+20

Lanpostua bete/amortizatu arte

Monitorea. Gazte Etxea (06.1.2 lanp. okup.)

1

LK-L.parz

C

12

1,16+3,36

Monitorea. Gazte Etxea (06.1.3 lanp. okup)

1

LK-L.parz

C

12

1,16+3,36

Monitorea. Gazte Lokala (06.1.4 lanp. Okup.)

1

LK-L.parz

C

12

1,16+3,36

Ludotekaria

2

AbLK-L. parz

C

12

1,16+3,36

Lanaldi partziala ikasturtean

Jantzitegiko atezaina eta mandataria. Kirol instalazioak eta Ereta (06.2.2 lanp. okup.)

1

AbLK

E

15

1,56+3,21+7+4

Lanpostua bete/amortizatu arte

Jantzitegiko atezaina eta mandataria. Kirol instalazioak eta Ereta (06.2.3 lanp. okup.)

1

AbLK

E

15

1,56+3,21+7+4

Lanpostua bete/amortizatu arte

HAUR ESKOLA

06.4.1

Haur eskolako zuzendaria (hutsik)

1

LK

C

12

1,16+3,36

20

06.4.2

Haur eskolako hezitzailea (hutsik)

1

LK

C

12

1,16+3,36

06.4.3

Haur eskolako hezitzailea (hutsik)

1

LK

C

12

1,16+3,36

06.4.4

Haur eskolako hezitzailea (hutsik)

1

LK

C

12

1,16+3,36

06.4.5

Haur eskolako hezitzailea (hutsik)

1

LK

C

12

1,16+3,36

06.4.6

Haur eskolako hezitzailea (hutsik)

1

LK

C

12

1,16+3,36

06.4.7

Haur eskolako hezitzailea (hutsik)

1

LK

C

12

1,16+3,36

06.4.8

Haur eskolako hezitzailea (hutsik)

1

LK

C

12

1,16+3,36

06.4.9

Haur eskolako hezitzailea, eusk. (hutsik)

1

LK

C

12

1,16+3,36

06.4.10

Haur eskolako hezitzailea, eusk. (hutsik)

1

LK

C

12

1,16+3,36

06.4.11

Haur eskolako hezitzailea, eusk. (hutsik)

1

LK

C

12

1,16+3,36

06.4.12

Zerb. Anitzetako langilea. Haur eskola (hutsik)

1

LK

D

12

1,36+2,99

06.4.13

Zerb. Anitzetako langilea. Haur eskola (hutsik)

1

LK

D

12

1,36+2,99

06.4.14

Zerb. Anitzetako langilea. Haur eskola (hutsik)

1

LK-L.parz

D

12

1,36+2,99

ALDI BATERAKO LAN-KONTRATUDUNAK

Haur eskolako hezitzailea (06.4.2 lanp. okup.)

1

AbLK

C

12

1,16+3,36

Lanpostua bete/amortizatu arte

Haur eskolako hezitzailea (06.4.3 lanp. okup.)

1

AbLK

C

12

1,16+3,36

Lanpostua bete/amortizatu arte

Haur eskolako hezitzailea (06.4.4 lanp. okup.)

1

AbLK

C

12

1,16+3,36

Lanpostua bete/amortizatu arte

Haur eskolako hezitzailea (06.4.5 lanp. okup.)

1

AbLK

C

12

1,16+3,36

Lanpostua bete/amortizatu arte

Haur eskolako hezitzailea (06.4.6 lanp. okup.)

1

AbLK

C

12

1,16+3,36

Lanpostua bete/amortizatu arte

Haur eskolako hezitzailea (06.4.7 lanp. okup.)

1

AbLK

C

12

1,16+3,36

Lanpostua bete/amortizatu arte

Haur eskolako hezitzailea (06.4.8 lanp. okup.)

1

AbLK

C

12

1,16+3,36

Lanpostua bete/amortizatu arte

Haur eskolako hezitzailea, eusk. (06.4.9 lanp. okup.)

1

AbLK

C

12

1,16+3,36

Lanpostua bete/amortizatu arte

Haur eskolako hezitzailea, eusk. (06.4.10 lanp. okup.)

1

AbLK

C

12

1,16+3,36

Lanpostua bete/amortizatu arte

Haur eskolako hezitzailea, eusk. (06.4.11 lanp. okup.)

1

AbLK

C

12

1,16+3,36

Lanpostua bete/amortizatu arte

Haur eskolako zuzendaria (06.4.1 lanp. okup.)

1

AbLK

C

12

1,16+3,36

20

Lanpostua bete/amortizatu arte

Zerb. Anitzetako lang. Haur eskola (06.4.12 lanp. okup.)

1

AbLK

D

12

1,36+2,99

Lanpostua bete/amortizatu arte

Zerb. Anitzetako lang. Haur eskola (06.4.13 lanp. okup.)

1

AbLK

D

12

1,36+2,99

Lanpostua bete/amortizatu arte

Zerb. Anitzetako lang. Haur eskola (06.4.14 lanp. okup.)

1

AbLK-L.parz

D

12

1,36+2,99

Lanpostua bete/amortizatu arte

MUSIKA ESKOLA

06.5.1

Musikako irakaslea

1

F-GS

OL

B#

20+1,16+3,57

06.5.2

Musikako irakaslea

1

F-GS

OL

B#

20+1,16+3,57

06.5.3

Musikako irakaslea

1

F-GS

OL

B#

20+1,16+3,57

06.5.4

Musikako irakaslea

1

LK

OL

B#

20+1,16+3,57

06.5.5

Musikako irakaslea

1

LK

OL

B#

20+1,16+3,57

06.5.6

Musikako irakaslea (hutsik)*

1

LK

B#

20+1,16+3,57

Merez. lehiak. (barneko lekuald.)

06.5.7

Musikako irakaslea, lanaldi partzialean

1

LK-L.parz.

OL

B#

20+1,16+3,57

06.5.8

Musikako irakaslea, lanaldi partzialean

1

LK-L.parz.

OL

B#

20+1,16+3,57

06.5.9

Musikako irakaslea, lanaldi partzialean

1

LK-L.parz.

OL

B#

20+1,16+3,57

06.5.10

Musikako irakaslea, lanaldi partzialean (hutsik)

1

LK-L.parz.

OL

B#

20+1,16+3,57

06.5.11

Musikako irakaslea, lanaldi partzialean

1

LK-L.parz.

OL

B#

20+1,16+3,57

Iraungitzekoa

06.5.12

Musikako irakaslea, lanaldi partzialean (hutsik)

1

LK-L.parz.

OL

B#

20+1,16+3,57

06.5.13

Musikako irakaslea, lanaldi partzialean (hutsik)

1

LK-L.parz.

OL

B#

20+1,16+3,57

06.5.14

Musikako irakaslea, lanaldi partzialean (hutsik)

1

LK-L.parz.

OL

B#

20+1,16+3,57

06.5.15

Musikako irakaslea, lanaldi partzialean (hutsik)

1

LK-L.parz.

OL

B#

20+1,16+3,57

06.5.16

Musikako irakaslea, lanaldi partzialean (hutsik)

1

LK-L.parz.

OL

B#

20+1,16+3,57

06.5.17

Atezaina. Kutur Etxea eta Musika Eskola (hutsik)

1

F-GS

D

12

1,36+2,99

ALDI BATERAKO LAN-KONTRATADUNAK

Musikako irakaslea, lan. partz. (06.5.12 lanp. okup.)

1

AbLK-L.par

B#

20+1,16+3,57

Lanpostua bete/amortizatu arte

Musikako irakaslea, lan. partz.(06.5.13 lanp. okup.)

1

AbLK-L.par

B#

20+1,16+3,57

Lanpostua bete/amortizatu arte

Musikako irakaslea, lan. partz.(06.5.14 lanp. okup.)

1

AbLK-L.par

B#

20+1,16+3,57

Lanpostua bete/amortizatu arte

Musikako irakaslea, lan. partz.(06.5.15 lanp. okup.)

1

AbLK-L.par

B#

20+1,16+3,57

Lanpostua bete/amortizatu arte

Musikako irakaslea, lan. partz. (hutsik)

1

AbLK-L.par

B#

20+1,16+3,57

Lanpostua bete/amortizatu arte

Atezaina. Kutur Etxea eta Musika Eskola (06.5.17 lanp. okup.)

1

AdmK

D

12

1,36+2,99

Lanpostua bete/amortizatu arte

MUSIKA ESKOLAREN FUNTZIONAMENDU ARAUEI JARRAIKIZ IZENDATU BEHARREKO LANPOSTUAK

Zuzendaria eta musikako irakaslea

1

Behin-behinekoa

20

Ikasketaburua eta musikako irakaslea

1

Behin-behinekoa

15

* Barneko lekualdatze lehiaketa bidez betetzekoa. Merezimendu lehiaketa.

# Mailaren aitortza, hitzarmen kolektiboaren arabera.

07 GIZARTERATZE ETA NORMALIZAZIO ALORRA

07.01

Berdintasun teknikaria (hutsik)

1

F-GS

B

15+1,16+3,57+20

07.02

Euskara teknikaria (hutsik)

1

LK

B

15+1,16+3,57+20

ALDI BATERAKO LAN-KONTRATADUNAK

Berdintasun teknikaria (07.01 lanp. okup.)

1

AdmK

B

15+1,16+3,57+20

Lanpostua bete/amortizatu arte

Euskara teknikaria (07.02 lanp. okup)

1

AbLK

B

15+1,16+3,57+20

Lanpostua bete/amortizatu arte

MAILAZ IGOTZEKO LANPOSTUAK, TXANDA MURRIZTUAREN BIDEZ BETETZEKO, PLANTILLAN JASOAK

Administrari-ofiziala*

5

OLM

C

12

19,68+1,16+3,36

(*) Lanpostu horiek beteko dira Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bateginaren 15.6 artikuluko sistemaren bidez, lanpostu kopurua ugaldu gabe. Beraz, behin betiko iraungiko da mailaz igo eta izendatu direnen lehengo lanpostua.

**Enpresa Zientzietako erdi mailako teknikaria

1

OLM

B

15+1,16+3,57+20

(**) Lanpostu hori, jadanik Alor Ekonomikoan jasoa, beteko da Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bateginaren 15.6 artikuluaren 2. apartatuko sistemaren bidez (salbuespenezko maila igoera).

2. mailako ofiziala. Obra lantaldea (hutsik)***

1

OLM

D

12

10+1,36+2,99

10

(***) Lanpostu hori, jadanik Lantaldearen alorrean jasoa, beteko da Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bateginaren 15.6 artikuluko sistemaren bidez, lanpostu kopurua ugaldu gabe. Beraz, behin betiko iraungiko da mailaz igo eta izendatu direnen lehengo lanpostua.

LABURDURAK:

LK = Lan kontratadun finkoa.

F = Funtzionarioa.

BbIA = Behin-behineko izendapen askea.

F-GS = Funtzionarioa Gizarte Segurantzakoa.

LK-L.par = Lan kontratuduna, lanaldi partzialekoa.

AbLK = Aldi baterako lan-kontratuduna.

AbLK-LPar = Aldi baterako lan-kontratuduna, lanaldi partzialekoa.

AdmK = Administrazio-kontratuduna.

# = Mailaren aitortza, hitzarmen kolektiboaren arabera.

OLM = Oposizio-lehiaketa murrizktua.

OL = Oposizio lehiaketa.

O = Oposizioa.

LM = Lehiaketa murriztua.

& = Iraungitzeko lanpostua.

I. ERANSKINA

Amortizatu beharreko lanpostuak

Tafallako Udalaren 2021eko plantilla organikoaren proposamenak jarraian zerrendatzen den plaza amortizatzeko proposamena jasotzen du, gaur egun hutsik dagoena:

1.º Hutsik dagoen plaza amortizatzea.

–Obra Zerb. Garbitzaile plaza (hutsik), lan araubidekoa, 03.1.11 zenbakiarekin identifikatua. Titularraren jubilazioagatik hutsik zegoen, aurreko ekitaldian erretiroa hartu zuena. Gaur egun edukirik gabeko lanpostua da, Udalak ez baititu zerbitzu horiek zuzenean ematen.

FUNTZIONARIOEN, LAN-KONTRATUDUN FINKOEN ETA BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN IZENEN ZERRENDA

2021. urtea (2021-01-01)

KOD.

ENPLEGATUAREN IZEN-DEITURAK

LANPOSTUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA / TALDEA

GRADUA

ADMINISTRAZIO EGOERA

01 ZERBITZU OROKORREN ALORRA

01.01

NEKANE AGREDA ARRONIZ

Idazkaria

F

A

4

Bitarteko atxikipena

01.02

NEKANE AGREDA ARRONIZ

Aholkulari juridikoa

F

A

4

Jardunean, lanpostu erreserbarekin

01.03

LOURDES GALDEANO LANDER

Lan-harremanetako graduduna

F

B

4

Jardunean

01.04

ANA ISABEL OLCOZ CABALLERO

Adm.–ofiziala

F

C

6

Jardunean

01.05

M.ª JESUS PEJENAUTE FERNANDEZ

Adm.–ofiziala, akten idazkaria

LKF

C

Jardunean

01.06

OLGA ESQUIROZ ESCOBES

Administrari-ofiziala

LKF

C#

Jardunean

01.07

M.ª JOSE LAGUARDIA LLORENTE

Administrari laguntzailea

LKF

D

-

Jardunean

01.08

Hutsik

Administrari laguntzailea

LKF

D

-

Hutsik

01.09

LOURDES MARCO BAIGORRI

Administrari laguntzailea

LKF

D

-

Jardunean

01.10

ANGEL M ESQUIROZ GARRIZ

Udaletxeko atezaina

LKF

D

-

Jardunean

02 ZERBITZU EKONOMIKOEN ETA GARAPENAREN ALORRA

02.01

LUIS ANGEL AUTOR GUEMBE

Kontu-hartzailea

F

A

6

Jardunean

02.03

M.ª UJUE ZABALZA GORRIA

Adm.–ofiziala. Zerb. Ekon.

F

C

6

Jardunean

02.04

M.ª GEMMA ECHABARRI IBAÑEZ

Adm.–ofiziala. Kontabilitatea

F

C

6

Jardunean

02.05

RAQUEL MACAYA GASTON

Administrari laguntzailea

F

D

4

Jardunean

02.06

UJUE BIURRUN SAMANIEGO

Adm. laguntzailea. Kont.

L-F

D

-

Jardunean

02.02

Hutsik

Erdi mailako teknik.

F

B

-

Hutsik

03 HIRIGINTZAKO ETA INGURUMENEKO ZERBITZUEN ALORRA

03.0.1

ANA GARCIA GOMEZ

Arkitektoa

F

A

3

Zerbitzu bereziak

03.0.2

Hutsik

Arkitektoa

F

A

-

Hutsik

03.0.3

Hutsik

Aparejadorea

L-F

B

Hutsik

03.0.4

CRISTINA ELIZALDE DUQUE

Adm. laguntz. Hirigintza

F

D

4

Jardunean

03.0.5

Hutsik

Administrari laguntzailea

D

-

Hutsik

03.1 OBRA LANTALDEA

03.1.1

JULIO CIAURRIZ GONZALEZ

Obretako arduradun nagusia

F

C

4

Jardunean

03.1.2

Hutsik

1. mailako ofiziala. Obra lantaldea

F

C

-

Hutsik

03.1.3

Hutsik

1. mailako ofiziala. Obra lantaldea

F

C

-

Hutsik

03.1.4

FERNANDO VALENCIA LUNA

1. mailako ofiziala, hargina

LKF

C

-

Jardunean

03.1.5

Hutsik

Behargina, gidaria

F

D

Hutsik

03.1.6

Hutsik

1. mailako ofiziala. Parke eta lorategiak

L-F

C

-

Jardunean

03.1.8

MIGUEL ANGEL ESPARZA BAZTAN

Peoia. Obra lantaldea

LKF

D#

Jardunean

03.1.9

Hutsik

Ehorzlea

F

D

Hutsik

03.1.12

Hutsik

Peoia. Obra lantaldea

F

E

Hutsik

03.1.13

Hutsik

Peoia. Obra lantaldea

F

E

Hutsik

03.1.14

Hutsik

Peoia. Obra lantaldea

F

E

Hutsik

03.2 INGURUMENA

03.2.1

Hutsik

Ingurumeneko zaindaria

F

C

-

Hutsik

04 HERRITARREN SEGURTASUNAREN ALORRA

04.02

PL0031T

Agente lehena

F

C

3

Jardunean

04.03

PL0029T

Agente lehena

F

C

3

Jardunean

04.04

PL0022T

Agente lehena

F

C

6

Jardunean

04.05

Hutsik

Agente lehena

F

C

5

Hutsik

04.06

PL0020T

Agente lehena

F

C

5

Jardunean

04.07

PL0027T

Agente lehena

F

C

4

Jardunean

04.08

Hutsik

Agentea

F

C

6

Hutsik

04.09

PL0023T

Agentea

F

C

6

Jardunean

04.10

PL0017T

Agentea

F

C

6

Jardunean

04.11

Hutsik

Agentea

F

C

5

Hutsik

04.12

PL0015T

Agentea

F

C

5

Jardunean

04.13

PL0025T

Agentea

F

C

5

Jardunean

04.14

PL0021T

Agentea

F

C

2

Jardunean

04.15

PL0024T

Agentea

F

C

2

Jardunean

04.16

PL0026T

Agentea

F

C

2

Jardunean

04.17

PL0032T

Agentea

F

C

2

Jardunean (lanpostu-trukatzea)

04.18

PL0034T

Agentea

F

C

1

Jardunean

04.19

PL0035T

Agentea

F

C

1

Jardunean

04.20

PL0036

Agentea

F

C

1

Jardunean

04.22

PL0033T

Agentea

F

C

1

Jardunean

04.21

M.ª JOSE IBAÑEZ ERRO

Administrari-ofiziala

L-F

C

Jardunean

JUNCAL ESPARZA CHICANO

Udaltzain-agentea

F

C

Borondatezko eszedentzia (erreserbarik gabe)

JAVIER PULGARIN UNZUE

Udaltzain-agentea

F

C

Borondatezko eszedentzia (erreserbarik gabe)

05 GIZARTE ZERBITZUEN ALORRA

05.01

ELENA ALGARRA CERDAN

Gizarte-langilea

F

B

6

Jardunean

05.02

INMACULADA OLCOZ SESMA

Gizarte-langilea

F

B

5

Jardunean

05.03

Hutsik

Gizarte-langilea

LKF

B

-

Hutsik

05.04

Hutsik

Gizarte-hezitzailea

LKF

C

-

Hutsik

05.05

Hutsik

Gizarte-hezitzailea

LKF-L. par.

C

-

Hutsik

05.06

Hutsik

Eragile soziokulturala

LKF

C

-

Hutsik

05.07

Hutsik

Gizarte-langilea. Enpl. soz. babestua

F

B

-

Hutsik

05.08

Hutsik

Monitorea. Enplegu sozial babestua

F

C

-

Hutsik

05.09

GLORIA BERRIO OZCARIZ

Familia-langilea

LKF

D

-

Jardunean

05.10

Hutsik

Familia-langilea

LKF

D

-

Hutsik

05.11

Hutsik

Familia-langilea

LKF

D

-

Hutsik

05.12

Hutsik

Familia-langilea

LKF-L. par.

D

-

Hutsik

05.13

M JOSE ECHECON EZQUERRENA

Administrari laguntzailea

F

D

4

Jardunean

05.14

Hutsik

Administrari laguntzailea

LKF-L. par.

-

Hutsik

# JARDUERA EREMUA TAFALLA ALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN BATASUNEKO UDALETAN DAUKATEN LANPOSTUAK

05.15

Hutsik

Familia-langilea. Orbaibar

LKF

D

-

Hutsik

05.16

Hutsik

Familia-langilea. Orbaibar

LKF-L. par.

D

-

Hutsik

05.17

Hutsik

Familia-langilea. Orbaibar

LKF-L. par.

D

-

Hutsik

06 ZERBITZU SOZIOKULTURALEN ALORRA

06.0.1

ENRIQUE BALENZATEGUI ARBIZU

Administrari laguntzailea

F

D

4

Zerb. berez. Jard. Enp. Zientz. erdi m. tek.

06.02

Hutsik

Atezaina. Eskualdeko ikastetxea

LK

D

-

Hutsik

06.1.1

Hutsik

Gazteriako teknikaria

F

B

-

Hutsik

06.1.2

Hutsik

Monitorea. Gazte Etxea

LKF-L. par.

C

Hutsik

06.1.3

Hutsik

Monitorea. Gazte Etxea

LKF-L. par.

C

Hutsik

06.1.4

Hutsik

Gazteriako monitorea. Gazte Lokala

LKF-L. par.

C

Hutsik

06.2.1

PABLO BOLEA GOÑI

Kirol koordinatzailea

F

B

6

Jardunean

06.2.2

Hutsik

Jantzitegiko atezaina eta mandataria. Kirol instalazioak eta Ereta (hutsik)

LKF

E

-

Hutsik

06.2.3

Hutsik

Jantzitegiko atezaina eta mandataria. Kirol instalazioak eta Ereta (hutsik)

LKF

E

-

Hutsik

06.3.1

JAVIER AYERRA ALFARO

Kultur koordinatzailea

F

B

6

Jardunean

06.3.2

FRANCISCO JAVIER LOZANO

Atezaina

F

D

5

Jardunean

06.3.3

JOSE LUIS BELLOSO DUQUE

Atezaina

F

D

6

Jardunean

06.3.4

JUAN JOSE BARACE LIZARBE

Atezaina. Liburutegia

LKF

D

Jardunean

06.3.5

Hutsik

Atezaina, asteb. eta beste batz., lan. partz. Kulturg.

LK-L. par.

D

Hutsik

06.3.6

Hutsik

Atezaina. Zinema

LK-L. par.

D

Hutsik

HAUR ESKOLA

06.4.1.

Hutsik

Haur eskolako zuzendaria

LKF

C

-

Hutsik

06.4.2.

Hutsik

Haur eskolako hezitzailea

LKF

C

Hutsik

06.4.3

Hutsik

Haur eskolako hezitzailea

LKF

C

Hutsik

06.4.4

Hutsik

Haur eskolako hezitzailea

LKF

C

Hutsik

06.4.5

Hutsik

Haur eskolako hezitzailea

LKF

C

Hutsik

06.4.6

Hutsik

Haur eskolako hezitzailea

LKF

C

Hutsik

06.4.7

Hutsik

Haur eskolako hezitzailea

LKF

C

Hutsik

06.4.8

Hutsik

Haur eskolako hezitzailea

LKF

C

Hutsik

06.4.9

Hutsik

Haur Eskolako hezitzailea, euskaraz

LKF

C

Hutsik

06.4.10

Hutsik

Haur Eskolako hezitzailea, euskaraz

LKF

C

Hutsik

06.4.11

Hutsik

Haur Eskolako hezitzailea, euskaraz

LKF

C

Hutsik

06.4.12

Hutsik

Zerb. anitz. langilea. Haur eskola

LKF

D

Hutsik

06.4.13

Hutsik

Zerb. anitz. langilea. Haur eskola

LKF

D

Hutsik

06.4.14

Hutsik

Zerb. anitz. langilea. Haur eskola

LKF-L. par.

D

Hutsik

UDAL MUSIKA ESKOLA

06.5.1

DANIEL HUARTE IZQUIERDO

Musikako irakaslea, ikasketaburua

F

B

5

Jardunean

06.5.2

JOSE M.ª VELASCO JANARIZ

Musikako irakaslea, zuzendaria

F

B

6

Jardunean

06.5.3

CARLOS PELLEJERO PALOMO

Musikako irakaslea

F

B

4

Jardunean

06.5.4

ALFONSO MURO ECHAIDE

Musikako irakaslea

LKF

B

Jardunean

06.5.5

JOSE JAVIER IBAÑEZ LEGAT

Musikako irakaslea

LKF

B

Jardunean

06.5.6

Hutsik

Musikako irakaslea

LKF

B

Hutsik

06.5.7

JAVIER CLEMENTE AGUADO

Musikako irakaslea

LK-L. par.

B

Jardunean. Lan. partz.

06.5.8

EDUARDO OJER MORENO

Musikako irakaslea

LK-L. par.

B

Jardunean. Lan. partz.

06.5.9

JOSE L. LARRABURU SOROZABAL

Musikako irakaslea

LK-L. par.

B

Jardunean. Lan. partz.

06.5.10

Hutsik

Musikako irakaslea

LK-L. par.

B

Hutsik

06.5.11

EVA M.ª JAIME AYESA

Musikako irakaslea

LK-L. par.

B

Jardunean. Lan. partz.

06.5.12

Hutsik

Musikako irakaslea

LK-L. par.

B

Jardunean. Lan. partz.

06.5.13

Hutsik

Musikako irakaslea

LK-L. par.

B

Jardunean. Lan. partz.

06.5.14

Hutsik

Musikako irakaslea

LK-L. par.

B

Jardunean. Lan. partz.

06.5.15

Hutsik

Musikako irakaslea

LK-L. par.

B

Jardunean. Lan. partz.

06.5.16

Hutsik

Musikako irakaslea

LK-L. par.

B

Jardunean. Lan. partz.

06.5.17

Hutsik

Atezaina. Kult. etx eta Musika esk.

F

D

Hutsik

J. ANDONI ZUGASTI ARIZMENDI

Musikako irakaslea

L-TP

B

Borondatezko esz. (erreserbarik gabe)

DANIEL J. LOSARCOS LLORENTE

Musikako irakaslea

F

B

Borondatezko esz. (erreserbarik gabe)

07 GIZARTERATZE ETA NORMALIZAZIO ALORRA

07.01

Hutsik

Berdintasun teknikaria

F

B

-

Hutsik

07.02

Hutsik

Euskara teknikaria

LKF

B

-

Hutsik

IZENDAPEN LIBREKO BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK

ALFREDO ONDARRA RAMOS

Udaltzainburua

E

-

-

-

Hirigintza eta Ingurumen Alorreko zuzendaria

E

-

-

-

LABURDURAK:

F. = Funtzionarioa.

LKF. = Lan-kontratudun finkoa.

LK-L. = Par.-lan-kontratuduna, lanaldi partzialean.

B = Izendapen libreko behin-behineko langileak.

# = Mailaren aitortza, hitzarmen kolektiboaren arabera.

& = Iraungitzeko lanpostua.

JARDUNEAN DIREN ALDI BATERAKO LAN-KONTRATUDUNEN IZENEN ZERRENDA (URTEBETETIK GORAKOAK EDO PLAZA BETE ARTEKOAK)

(2021-01-01ean)

ENPLEGATUAREN
IZEN-DEITURAK

LANPOSTUA

MAILA/TALDEA

PEREZ DE IRIARTE RUIZ KOLDOBIKE

ATEZAINA, ASTEB. ETA BESTE BATZ.

D

FRANCOY IZAL SONIA

ADMIN. LAGUNTZ.

D

CABALLERO ECHECON MAITE

ADMIN. LAGUNTZ.

D

ARMAÑANZAS GOMEZ VICENTE

ARKITEKTOA

A

VAZQUEZ HERNANDEZ INMACULADA

FAMILIA-LANGILEA

D

ALZORRIZ OJER CELIA

FAMILIA-LANGILEA

D

IRISARRI ZAMARBIDE CONCEPCION

GIZARTE-LANGILEA

B

BEROIZ ZARATIEGUI AURORA

ERAGILE SOZIOKULT.

C

BIURRUN ABAIGAR NEREA

GIZARTE-HEZITZAILEA

C

NAGORE INDURAIN CRISTINA

ADMIN. LAGUNTZ.

D

MAÑERU VIGURIA IMELDA

BERDINTASUN TEKNIK.

B

MARCO CASTILLO MARIA

GIZARTE LANG. ENPL. SOZ. BABESTUA

B

CABRERO SAMANIEGO ANDER

MONITOREA. ENPL. SOZ. BABESTUA

C

RECALDE MURILLO OLGA

FAMILIA-LANG. ORBAIBAR

D

TELLECHEA LEOZ M VICTORIA

FAMILIA-LANG. ORBAIBAR

D

ILLERA ORTEGA ANA M

FAMILIA-LANG. ORBAIBAR

D

GONZALEZ OJER MIGUEL A

GAZTERIAKO TEKNIK.

B

LANDA PEREZ MAIDER

MONIT. GAZTE ETXEA

C

VELEZ BERRIO GARAZI

MONIT. GAZTE ETXEA

C

VIDONDO OJER EVA

MONIT. GAZTE ETXEA

C

FLAMARIQUE GOÑI ANA

EUSKARA TEKN.

B

PEREZ BERRIO AUGUSTO

ATEZAINA ZINEMA

D

CARRO BRAVO FRANCISCO

EHORZLEA

D

REQUENA ZARATIEGUI JOAQUIN

BEHARGIN., PEOIA. OBRA LANT.

E

ANGELOV KONDUZOV ANTON

BEHARGIN., PEOIA. OBRA LANT.

E

CUESTA PEREZ JAVIER

BEHARGIN., PEOIA. OBRA LANT.

E

MARTINEZ JAURRIETA JOSE A.

1. MAILAKO OFIZ. OBRA LANT.

C

GARCIA ALDUNATE JUAN JOSE

1. MAILAKO OFIZ. OBRA LANT.

C

SERRANO BERRADRE IÑIGO

UDALTZAIN LAG.

D

GONZALEZ GIL XABIER

UDALTZAIN LAG.

D

MATEO URIZ CRISTINA

HAUR ESKOLAKO HEZITZ.

C

DIAZ BARBARIN M CRUZ

HAUR ESKOLAKO HEZITZ.

C

GARCIA ALBA SILVIA

HAUR ESK. HEZITZ., EUSK.

C

ARIZMENDI GONZALEZ KATIXA

HAUR ESKOLAKO HEZITZ.

C

JIMENEZ VELASCO AMAIA

HAUR ESKOLAKO HEZITZ.

C

ETXEBERRIA TORRECILLA LAURA

HAUR ESK. HEZITZ., EUSK.

C

ARRIAGA TORRES MILKA

HAUR ESKOLAKO HEZITZ.

C

ORZANCO PERELLO ALICIA

HAUR ESKOLAKO HEZITZ.

C

CEBERIO ALONSO IKERNE

HAUR ESK. HEZITZ., EUSK.

C

CELAYETA ESPARZA ARANZAZU

HAUR ESKOLAKO HEZITZ.

C

ELRIO DELRIO ANA I.

ZERB. ANITZ. LANG. HAUR ESK.

D

NOAIN IRISARRI JOAQUIN

ZERB. ANITZ. LANG. HAUR ESK.

D

ANAUT COUSO ANGELA

ZERB. ANITZ. LANG. HAUR ESK.

D

ARCONADA ARMENDARIZ EVA

ADMIN. LAGUNTZ.

D

PASCAL EGOZCUE JON

INGURUMENEKO ZAINDARIA

C

RONCAL COLAS NURIA

FAMILIA-LANGILEA

D

CAMPO BARRIOSUSO ARTZEINA

APAREJADOREA

B

SOTA HERNANDEZ FELIPE

ATEZAINA

D

MARTINEZ GUILLEN FERNANDO

ATEZAINA

D

OROZ YOLDI JULIAN F

JANTZITEG. ATEZAINA

E

ORTIZ DUQUE DIANA M.

JANTZITEG. ATEZAINA

E

IRIARTE AGUIRRE ESTHER

MUSIKAKO IRAKASLEA

B

LARREA IDOY ANANDA

MUSIKAKO IRAKASLEA

B

REMIR. DE GANUZA VALENCIA IÑIGO

MUSIKAKO IRAKASLEA

B

MEDIAVILLA FERNANDEZ ALBERTO

MUSIKAKO IRAKASLEA

B

IBORRA JIMENEZ DAVID

MUSIKAKO IRAKASLEA

B

IBORRA JIMENEZ ALVARO

MUSIKAKO IRAKASLEA

B

Iragarkiaren kodea: L2110351