164. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BARAÑAIN

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Barañaingo Udalak, 2021eko apirilaren 29ko ohiko osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen Udalaren 2021eko plantilla organikoa, barnean biltzen baititu toki-erakundearen beraren plantilla eta bere erakunde autonomoenak, alegia, Luis Morondo Musika Eskolarena eta Lagunak Udal Zerbitzuarena. Hori guztia, Nafarroako Administrazio Publikoetako Langileen Estatutuaren testu bategina onetsi zuen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 19. eta 20. artikuluetan eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan xedatua bete beharrez.

Hasierako onespena jendaurrean egon da, iragarkia argitaratuta 2021eko 114. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, maiatzaren 17an.

Jendaurreko epean alegazio bat aurkeztu zen eta Udalak 2021eko ekainaren 22ko osoko bilkuran hori ezetsi, eta plantilla organikoa behin betiko onetsi zuen, aplikatzekoa den araudiarekin bat. Beraz, hura bete beharrez, argitara ematen da Barañaingo Udalaren 2021eko plantilla organikoaren agiria eta Foru Administraziora igortzen da. Hortaz, Barañaingo Udalaren eta bere erakunde autonomoen 2021eko ekitaldiko plantilla organikoa ondoko eranskinetan ezartzen den bezala gelditu da.

Hori guztia aditzera ematen da, eta ohartarazten ezen behin betiko onetsitako plantillaren aurka honako hauek aurkez daitezkeela:

a) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, zuzenean, arlo bereko epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bat etorriz Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 artikuluarekin.

b) Eta, hautara, gora jotzeko errekurtsoa, zuzenean Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Barañainen, 2021eko ekainaren 22an.–Alkate udalburua, María Lecumberri Bonilla.

I. ERANSKINA

Udalaren 2021eko plantilla organikoa

LANPOSTUAREN ZENBAKIA

LANPOSTUA

MAILA-KATEGORIA

SARBIDEA

EGOERA

EUSKARA

OSAGARRIAK

A

B

C

D

E

F

G

H

ALKATETZA ETA IDAZKARITZA

1.1

Idazkaritza Nagusia

F

A

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

55

38,72

1.2

Alkatearen idazkaria

F

C

Oposizioa

Hutsik

20

12

10

1.3

Aktetako idazkaria

F

C

Oposizioa

Jardunean

C1 (nahitaezkoa)

17,43

12

1.4

Administrari-ofiziala

F

C

Oposizioa

Jardunean

B2 (nahitaezkoa)

17,43

12

2.1

Aholkulari juridikoa

A (5)

Izendapen askea

Jardunean

23

35

GIZA BALIABIDEAK

2.3

Lan-harremanetako diplomaduna

F

B

Oposizioa

Hutsik

35

2.4

Administrari-ofiziala

F

C

Oposizioa

Hutsik

17,43

12

EKONOMIA ETA OGASUNA

3.1

Kontu-hartzailea

F

A

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

55

38,72

3.2

Diruzaina

F

B

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

27,97

35

3.3

Enpresa zientzietako diplomaduna

F

B

Oposizioa

Hutsik

20

3.4

Kontabilitateko administrari-ofiziala

LK

Administrari-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

8

3.5

Kontabilitateko administrari-ofiziala

LK

Administrari-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

8

3.6

Administrari-ofiziala

F

C

Oposizioa

Hutsik

17,43

12

3.7

Administrari-ofiziala

LK

Administrari-ofiziala

Oposizioa

Hutsik

3.9

Administrari-ofiziala

LK

Administrari-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

B2 (nahitaezkoa)

HERRITARREN BABESA

4.1

Udaltzainburua

A (5)

Izendapen askea

Jardunean

42,69

35

4.3

Agente lehena

F

C

Kategoriaz igotzeko lehiaketa

Hutsik

37,31

28

4.4

Agente lehena

F

C

Kategoriaz igotzeko lehiaketa

Jardunean

B2 (nahitaezkoa)

37,31

28

4.5

Agente lehena

F

C

Kategoriaz igotzeko lehiaketa

Jardunean

37,31

28

4.6

Agente lehena

F

C

Kategoriaz igotzeko lehiaketa

Hutsik

37,31

28

4.7

Agente lehena

F

C

Kategoriaz igotzeko lehiaketa

Hutsik

37,31

28

4.8

Agente lehena

F

C

Kategoriaz igotzeko lehiaketa

Jardunean

37,31

28

4.9

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Jardunean

B2 (nahitaezkoa)

24,51

28

4.11

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Jardunean

24,51

28

4.12

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Jardunean

24,51

28

4.13

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Hutsik

24,51

28

4.15

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Hutsik

B2 (nahitaezkoa)

24,51

28

4.16

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Jardunean

24,51

28

4.17

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Hutsik

24,51

28

4.18

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Jardunean

24,51

28

4.19

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Jardunean

24,51

28

4.20

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Jardunean

24,51

28

4.21

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Jardunean

24,51

28

4.22

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Jardunean

24,51

28

4.23

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Jardunean

24,51

28

4.24

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Jardunean

24,51

28

4.25

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Jardunean

24,51

28

4.26

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Jardunean

B2 (nahitaezkoa)

24,51

28

4.27

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Jardunean

24,51

28

4.29

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Jardunean

B2 (nahitaezkoa)

24,51

28

4.30

Udaltzain-agentea

F

Oposizioa

Jardunean

B2 (nahitaezkoa)

24,51

28

4.31

Agente lehena

F

C

Kategoriaz igotzeko lehiaketa

Jardunean

B2 (nahitaezkoa)

37,31

28

4.32

Udaltzain-agentea

F

Oposizioa

Jardunean

24,51

28

4.34

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Hutsik

24,51

28

4.35

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Hutsik

24,51

28

4.36

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Hutsik

24,51

28

4.37

Udaltzain-agentea

F

C

Oposizioa

Hutsik

24,51

28

4.28

Administrari-ofiziala

F

C

Oposizioa

Jardunean

B2 (nahitaezkoa)

17,43

12

MODERNIZAZIOA ETA HERRITARREN LAGUNTZA

Herritarren Laguntza Zerbitzua

12.1

Administrari-ofiziala

LK

Administrari-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

B2 (nahitaezkoa)

12.2

Administrari-ofiziala

LK

Administrari-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

B2 (nahitaezkoa)

12.3

Administrari-ofiziala

LK

Administrari-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

12.4

Administrari-ofiziala

LK

Administrari-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

Informatika Zerbitzua

5.1

Informatikako teknikaria

LK

Diplomaduna

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

20

5.2

Sistema informatikoetako ofiziala

F

C

Oposizioa

Hutsik

12

ZERBITZU OROKORRAK

5.3

Etxezaina

LK

Etxezaina

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

B2 (nahitaezkoa)

20

5.4

Mandataria

LK

Mandataria

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

B2 (nahitaezkoa)

5.5

Mandataria

LK

Mandataria

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

5.6

Garbitzailea

LK

Garbitzailea

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

5.7

Garbitzailea

F

E

Oposizioa

Hutsik

5.8

Zerbitzu anitzetako enplegatua (1)

LK

Atezaina

Birkokapena

Jardunean

HIRIGINTZA ETA INGURUMENA

7.2

Goi mailako arkitektoa

F

A

Oposizioa

Hutsik

55

20

7.3

Hirigintzako lantaldearen arduraduna

LK

Hirigintzako arduraduna

Lekualdatze-lehiaketa berezia

Jardunean

20

10

7.4

Igeltsero-ofiziala

LK

Hirigintza-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

7.5

Igeltsero-ofiziala

LK

Hirigintza-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

7.6

Igeltsero-ofiziala

LK

Hirigintza-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

7.7

Iturgin-ofiziala

LK

Hirigintza-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

7.8

Iturgin-ofiziala

F

C

Oposizioa

Hutsik

7.9

Zurgin-ofiziala

LK

Hirigintza-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

7.10

Elektrikari-ofiziala

LK

Hirigintza-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

12

7.11

Soldadore-ofiziala

LK

Hirigintza-ofiziala

Oposizioa

Hutsik

7.12

Lorezaintzako ofiziala

LK

Hirigintza-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

7.13

Lorezaintzako ofiziala

LK

Hirigintza-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

7.14

Lorezaintzako ofiziala

LK

Hirigintza-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

7.15

Zerbitzu anitzetako ofiziala-gidaria

LK

Hirigintza-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

20

7.16

Zerbitzu anitzetako ofiziala-gidaria

LK

Hirigintza-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

7.17

Pintore-ofiziala

LK

Hirigintza-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

7.19

Peoia

LK

Peoia

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

7.23

Peoia

F

E

Oposizioa

Hutsik

7.24

Peoia

F

E

Oposizioa

Hutsik

7.25

Peoia

F

E

Oposizioa

Hutsik

7.26

Zerbitzu anitzetako ofiziala (1) (6)

LK

Hirigintza-ofiziala

Birkokapena

Jardunean

7.27

Administrari-ofiziala

LK

Administrari-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

B2 (nahitaezkoa)

7.28

Zerbitzu anitzetako ofiziala

%51,14

LK

Hirigintza-ofiziala

Amortizagarria

Jardunean

EUSKARA

8.1

Euskara teknikaria

LK

Diplomaduna

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

C1 (nahitaezkoa)

20

8.4

Administrari-ofiziala, euskara

F

C

Oposizioa

Jardunean

C1 (nahitaezkoa)

17,43

12

KULTURA

8.3

Kultur dinamizazioa

F

B

Oposizioa

Jardunean

C1 (nahitaezkoa)

20

8.11

Administrari-ofiziala

LK

Administrari-ofiziala

Oposizioa

Jardunean

C1 (nahitaezkoa)

8.2

Administrari-ofiziala

F

C

Oposizioa

Hutsik

B2 (nahitaezkoa)

12

8.7

Etxezaina

LK

Etxezaina

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

8.8

Etxezaina

LK

Etxezaina

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

8.9

Telefonista

LK

Etxezaina

Amortizagarria

Jardunean

KIROLA ETA GAZTERIA

9.1

Kirol koordinatzailea

LK

Diplomaduna

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

20

9.4

Administrari-ofiziala, Kirolak

F

C

Oposizioa

Hutsik

17,43

12

HERRITARREN PARTAIDETZA

9.3

Enplegu eta tokiko garapenerako agentea

F

B

Oposizioa

Hutsik

20

GIZARTE ONGIZATEA

10.1

Gizarte-langilea

LK

Diplomaduna

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

B2 (nahitaezkoa)

20

10.2

Gizarte-langilea / Arloko arduraduna

LK

Diplomaduna

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

B2 (nahitaezkoa)

20

10.11

Arduraduna / Koordinatzailea

LK

Diplomaduna

Lekualdatze-lehiaketa berezia

Hutsik

30

10

10.3

Gizarte-langilea

F

B

Oposizioa

Hutsik

20

10.4

Gizarte-langilea

F

B

Oposizioa

Hutsik

20

B

Oposizioa

Hutsik

20

10.6

Gizarte-langilea

F

B

Oposizioa

Hutsik

20

10.8

Administrari-ofiziala

LK

Administrari-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

10.10

Administrari-ofiziala

%50

F

C

Oposizioa

Hutsik

B2 (nahitaezkoa)

17,43

12

BERDINTASUNA

10.9

Berdintasuneko teknikaria

F

B

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

B2 (nahitaezkoa)

20

HEZKUNTZA

11.1

Barañain II-ko koordinatzailea

Hezitzailea

Izendapen askea

Jardunean

20

11.2

Barañain I-eko koordinatzailea

Hezitzailea

Izendapen askea

Jardunean

C1 (nahitaezkoa)

20

9.2

Administrari-ofiziala (3)

LK

Administrari-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

11.3

Teknikari espezialista

LK

Hezitzailea

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

C1 (nahitaezkoa)

11.4

Hezitzailea

LK

Hezitzailea

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

11.5

Hezitzailea

LK

Hezitzailea

Oposizio-lehiaketa

Nahitaezko eszedentzia lanpostuaren

11.6

Hezitzailea

LK

Hezitzailea

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

C1 (nahitaezkoa)

11.7

Hezitzailea

LK

Hezitzailea

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

11.8

Hezitzailea

LK

Hezitzailea

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

C1 (nahitaezkoa)

11.10

Hezitzailea

F

C

Oposizioa

Hutsik

11.11

Hezitzailea

F

C

Oposizioa

Hutsik

11.12

Hezitzailea

F

C

Oposizioa

Hutsik

C1 (nahitaezkoa)

11.13

Hezitzailea

F

C

Oposizioa

Hutsik

11.14

Hezitzailea

F

C

Oposizioa

Hutsik

11.15

Hezitzailea

F

C

Oposizioa

Hutsik

C

Oposizioa

Hutsik

11.16

Hezitzailea

F

C

Oposizioa

Hutsik

11.17

Hezitzailea

F

C

Oposizioa

Hutsik

11.18

Hezitzailea

F

C

Oposizioa

Hutsik

11.19

Hezitzailea

F

C

Oposizioa

Hutsik

C1 (nahitaezkoa)

11.20

Hezitzailea

F

C

Oposizioa

Hutsik

C1 (nahitaezkoa)

C

Oposizioa

Hutsik

C1 (nahitaezkoa)

11.25

Etxezaina

LK

Etxezaina

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

B2 (nahitaezkoa)

11.26

Etxezaina

LK

Etxezaina

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

11.27

Etxezaina

LK

Etxezaina

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

11.28

Etxezaina

LK

Etxezaina

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

B2 (nahitaezkoa)

11.29

Etxezaina

LK

Etxezaina

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

11.30

Etxezaina (1)

%67

F

C

Birkokapena

Jardunean

24,51

12

6

Erabilitako sinboloak:

F: Funtzionarioa.

LK: Lan-kontratuduna.

1: Minusbaliatuendako lanpostua.

3: Lanaldi erdia giza baliabideetan.

(5): Maila eta ordainsari osagarriak, haien zenbatekoa zehazteko soil-soilik.

(6): Erretiro partziala izan dezaketen postuak.

Osagarriak:

A: Esklusibitatea.

B: Lanpostua.

C: Maila:

D: Lanaldiaren luzapena.

E: Bateraezintasuna.

F: Arriskua.

G: Txandakako lana.

H: Berariazkoa.

II. ERANSKINA

Udaleko langileen 2021eko zerrenda

Alkatetza eta Idazkaritza.

1.1.–Francesca Ferrer Gea.

1.2.–María Barroso Nevado.

1.3.–Begoña Baztán Basterra.

1.4.–Edurne Irigoyen Michitorena.

2.1.–Anna María Atanasova Dishlyanova.

Giza Baliabideak.

2.3.–Nuria Asiáin Lapetra.

Ekonomia eta Ogasuna.

3.1.–Félix García Fernández.

3.2.–Cristina Zubeldía Díez.

3.3.–Beatriz Lusarreta Arlegui.

3.4.–María Dolores Istúriz Jorajuría.

3.5.–Nekane Tirapu Armendáriz.

3.7.–Ana Isabel Lacuna Oliván.

3.9.–Iñaki Villafranca Labari.

Herritarren Babesa.

4.1.–Carlos Javier Eransus Virto.

4.3

D 18

4.4

D 03

4.5

D 09

4.6

D 41

4.7

D 24

4.8

D 04

4.9

A 28

4.11

A 40

4.12

A 13

4.13

C 06

4.15

4.16

A 12

4.17

C 11

4.18

A 07

4.19

C 10

4.20

A 29

4.21

A 30

4.22

A 22

4.23

A 37

4.24

4.25

A 25

4.26

A 26

4.27

A 34

4.29

A 35

4.30

A 36

4.31

D 15

4.32

A 39

4.34

4.35

4.36

4.37

4.28.–Guillermo Ruano Ampudia.

Modernizazioa eta Herritarren Laguntza.

12.1.–Santiago Galarza Gabirondo.

12.2.–Blanca de la Fuente Iparraguirre.

12.3.–María Amor Gutiérrez Álvarez.

12.4.–María Jesús Osinaga Lesaca (%25).

Nerea Aranguren Igea (%75).

5.1.–Delia Elizalde Orodea.

5.2.–Garikoitz Jaso Azcona.

5.3.–Mikel García Echechipía.

5.4.–Pilar Rodríguez Martín.

5.5.–Pilar Tamés González.

5.6.–María Pilar Cidriáin Amatriáin.

5.7.–Idoya Ciriano Urra.

5.8.–Alicia Iturri Ruiz de Samaniego.

Hirigintza eta Ingurumena.

7.3.–Juan Antonio Irisarri Ona (%50).

Daniel Soto Díaz (%50).

7.4.–Román Aristorena Osteriz.

7.5.–José Luis Elizondo Goñi.

7.6.–Raúl Isarch Sanmiguel.

7.7.–José Ignacio Bailo Calvo.

7.8.–Antonio Amores Agueras (%50).

Iñaki Beorlegui Irigoyen (%50).

7.9.–Ramón Lema Fernández.

7.10.–José Javier Lusarreta Elía.

7.11.–Diego Garralda Crespo.

7.12.–Ibai Torrea Castera.

7.13.–Víctor Turrillas Sembroiz.

7.14.–Oscar Murillo Pérez.

7.15.–Oscar Alcalá Liberal.

7.16.–David Piérola Albizu.

7.17.–Pedro María Moreno Lanau.

7.23.–Oscar Larrea Turrillas.

7.24.–Joaquín Arricibita Jiménez.

7.25.–Francisco J. Urrestarazu Urriza.

7.26.–Miguel Ángel Álvarez Navarro.

7.27.–Esther Goicoechea Maeztu (%79,20).

7.28.–Manuel Alguacil Cueto.

Euskara.

8.1.–Ana Errondosoro Otaegui.

8.4.–Koldo Olabe Clavijo

Kultura.

8.3.–Ana Díez de Ure Eraúl.

8.11.–Ángel María Irureta Nemours.

8.2.–María Teresa Ursúa Ojer (%25).

Aitziber Pérez de Cárcamo Herrán (%75).

8.7.–Uxue Balentzia Aramendia (%50).

Ainhoa Paul López (%50).

8.9.–Joseba Danel Amillano Hernández.

Kirola eta Gazteria.

9.1.–Inés Ocáriz Mauleón.

9.4.–Unai Razquin Iriarte.

Herritarren Partaidetza.

9.3.–Gustavo Urra Pombo.

Gizarte Ongizatea.

10.1.–Montse Baztán Basterra.

10.2.–Eva Tellería Guiu.

10.3.–Amaya Díaz Martínez de Olcoz.

10.4.–Asunción Domínguez Bueno.

10.6.–Rosa Mateos Briongos.

10.8.–Elena Ibáñez Zubizarreta.

Berdintasuna.

10.9.–Iruña Martínez Lorea.

Hezkuntza.

11.1.–María Iturria Ayerra.

11.2.–María Martina Angonegui Aldaz.

9.2.–Manuel San Gil Hernández.

11.3.–María José Murua Irigoyen.

11.4.–Isabel Roldán Iturri.

11.5.–Roberto Andión Martínez.

11.6.–María Isabel Azpíroz Arrizurrieta.

11.7.–Ascensión Díez Andión.

11.8.–María Ángeles Salinas Ramos.

11.10.–María Elena Azcona García.

11.11.–Laura Campo Izu.

11.12.–María Teresa Echeverría Suescun.

11.13.–María Carmen Erroz Iriarte.

11.14.–Amaya Martínez Marquínez.

11.15.–Ana Ruiz Abaigar.

11.16.–Lucía Sesma Vallés.

11.17.–Ana Isabel Zunzarren Izal.

11.18.–Izaskun Zabalza López.

11.20.–Jone Azpíroz Alkoz.

11.25.–Fernando Biurrun Urriza.

11.26.–Juan María Osés Ibáñez.

11.27.–Patxi Iriarte Uztarrotz.

11.28.–Joseba Etxeberria Sueskun.

11.29.–Carlos Frauca Goñi.

11.30.–Fernando Moreno Berdonces (%67).

III. ERANSKINA

Luis Morondo musika eskolako 2021eko plantilla organikoa

LANPOSTUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

KATEGORIA PROFESIONALA

SARBIDEA

HIZKUNTZA (EUSKARA)

EGOERA

OSAGARRIAK

IRAKASKUNTZA ARLOA

11.1

Akordeoiko irakaslea

LK

Irakaslea

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

D

11.2

Kantuko irakaslea

LK

Irakaslea

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

D

11.3

Klarineteko irakaslea

LK

Irakaslea

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

C eta D

11.4

Txirulako irakaslea

LK

Irakaslea

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

D

11.5

Gitarrako irakaslea

LK

Irakaslea

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

D

11.6

Gitarra elektrikoko eta baxu elektrikoko irakaslea

LK

Irakaslea

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

D

11.7

Musika Hizkuntzako irakaslea

LK

Irakaslea

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

D

11.8

Oboeko irakaslea

LK

Irakaslea

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

D

11.9

Perkusioko irakaslea

LK

Irakaslea

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

D

11.10

Pianoko irakaslea

LK

Irakaslea

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

B eta D

11.11

Saxofoiko irakaslea

LK

Irakaslea

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

D

11.12

Tronboiko irakaslea

LK

Irakaslea

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

A eta D

11.13

Tronpako irakaslea

LK

Irakaslea

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

D

11.14

Tronpetako irakaslea

LK

Irakaslea

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

D

11.15

Txistuko irakaslea

LK

Irakaslea

Oposizio-lehiaketa

C1 (nahitaezkoa)

Hutsik

D

11.16

Biolako irakaslea

LK

Irakaslea

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

D

11.17

Biolineko irakaslea

LK

Irakaslea

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

D

11.18

Biolontxeloko irakaslea

LK

Irakaslea

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

D

ADMINISTRAZIOA

9.1

Administrari-ofiziala

LK

Administrari-ofiziala

Oposizio-lehiaketa

B2 (nahitaezkoa)

Hutsik

Erabilitako sinboloak:

LK: Lan-kontratuduna.

Osagarriak:

A: Zuzendaritzako osagarria, soldata gordinaren %24.

B: Musika koordinatzailea, soldata gordinaren %18.

C: Idazkaria, soldata gordinaren %18.

D: Irakaskuntzako osagarria, 596,47 euro 23 eskola-ordurengatik.

Antzinatasuna (hirurtekoak), 48,90 euro.

Irakaskuntzako osagarria, 3 hilabete baino gutxiagoko kontratuak, 149,11 euro.

IV. ERANSKINA

Luis Morondo musika eskolako 2021eko langileen izenen zerrenda

Irakasleak.

11.1.–Antonia González Cabrera.

11.2.–Ana Montoya Legaria.

11.3.–Mikel Juaniz Arilla.

11.4.–Joaquín Lecumberri Muñoz.

11.5.–Nekane Ibero Echeverría.

11.6.–Mario Cantabrana Ansó.

11.7.–Paula Azcona Cerdán.

11.8.–José Martínez Torres.

11.9.–Daniel Arias Elizari.

11.10.–Isabel Valencia Berbera.

11.11.–Alberto González Urroz.

11.12.–Juan José Torres Tornero.

11.13.–Ion Napal Serrano.

11.14.–David Orduña Ridruejo.

11.15.–Sonia Garralda Iturri.

11.16.–Lucía Nuin Armendáriz.

11.17.–Vanya Nikolova.

11.18.–Eva Niño López de Echezarreta.

Irakasle ez diren langileak.

9.1.–Nerea Espinal Espinal.

María Teresa Corcuera Chavarri.

V. ERANSKINA

Lagunak Udal Zerbitzuko 2021eko plantilla organikoa

LANP. ZENBAKIA

LANPOSTUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA-KATEGORIA

SARBIDEA

EGOERA

HIZKUNTZA

(EUSKARA)

A

B

C

D

E

F

G

H

ZERBITZU OROKORRAK

1.1

Kudeatzailea

IA

A (5)

IA

Jardunean

35

35

1.2

Kirol koordinatzailea

LK

Diplomaduna

Oposizioa

Jardunean

B2 (nahitaezkoa)

20

1.4

Administrari-ofiziala

LK

Administrari-ofiziala

Oposizioa

Hutsik

1.5

Administrari-ofiziala

LK

Administrari-ofiziala

Oposizioa

Jardunean

B2 (nahitaezkoa)

1.8

Atezaina

LK

Atezaina

Oposizioa

Jardunean

1.10

Atezaina

LK

Atezaina

Oposizioa

Jardunean

MANTENTZE-LANAK ETA GARBIKETA

2.1

Arduradun orokorra

LK

Arduraduna

Oposizioa

Jardunean

20

2.2

Mantentze-lanetako ofiziala

LK

Mantentze-lanetako ofiziala

Oposizioa

Hutsik

2.3

Mantentze-lanetako ofiziala

LK

Mantentze-lanetako ofiziala

Oposizioa

Hutsik

2.4

Mantentze-lanetako ofiziala

LK

Mantentze-lanetako ofiziala

Oposizioa

Hutsik

2.5

Mantentze-lanetako ofiziala

LK

Mantentze-lanetako ofiziala

Oposizioa

Jardunean

2.6

Mantentze-lanetako ofiziala

LK

Mantentze-lanetako ofiziala

Oposizioa

Jardunean

2.7

Garbitzailea

LK

Garbitzailea

Oposizioa

Jardunean

2.8

Garbitzailea

LK

Garbitzailea

Oposizioa

Hutsik

2.10

Garbitzailea

LK (*)

Garbitzailea

Oposizioa

Jardunean

Erabilitako sinboloak:

IA: Izendapen askea. LK: Lan-kontratuduna.

(*): Finko jarraigabea %33.

(5): Maila, ordainsariak zehazteko.

Osagarriak:

A: Esklusibitatea. B: Lanpostua. C: Maila. D: Lanaldiaren luzapena. E: Bateraezintasuna. F: Arriskua. G: Txandakako lana. H: Berariazkoa.

VI. ERANSKINA

Lagunak Udal Zerbitzuko langileen izenen 2021eko zerrenda

Zerbitzu orokorrak.

1.1.–Silvia Alcalá Gila.

1.2.–María Ángeles Gorena Nicuesa.

1.4.–Nieves Vidaurreta Bueno.

1.5.–Yolanda González Lillo.

1.8.–Juan Miguel Balda López.

1.10.–María Luisa Pérez Laseca.

Mantentze-lanak eta garbiketa.

2.1.–Javier Bariain Beorlegui.

2.2.–Amane Jiménez Liberal.

2.3.–Mariano Hualde Lizarraga (%25).

Juan José Acín Luri (%75).

2.4.–Roberto Larranua Usunáriz.

2.5.–Guillermo Azkona Biurrun.

2.6.–Unai Andueza Ayensa.

2.7.–María Soledad Linto Iriarte.

2.8.–Cristina Escudero Rodríguez.

Iragarkiaren kodea: L2110149